Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Smidstrupparken er blevet idrætscertificeret. Foto: Yilmaz Polat
Morten Kristensen, der er medlem af byrådet for SF, skriver her årets første "Nyt om Vejle", der kommer omkring emner som fjernvarme i Skærup, seniorområdet og udvidelse af cykelhandlerens butik i Vestergade.

I ønskes alle et forsinket godt nytår. Håber I alle trods de svære tider med corona er kommet godt ind i det nye år.

Indledningsvis skal der lyde en tak til Trekantens Folkeblad for, at det også i 2021 er muligt, at jeg kan holde jer orienteret om lokalt Nyt fra Vejle Kommune.

Der skal også lyde en tak til de mange tilkendegivelser, som jeg har fået i 2020 i relation til mine løbende orienteringer.

Annonce

I det efterfølgende vil jeg omtale nogle af de ting, som er eller har været oppe i diverse udvalg og i byrådet.

Situationen omkring coronaen gør, at møderne i diverse udvalg og byrådet fortsat holdes som virtuelle møder.

Det er, som jeg ser det ikke den optimale måde at afholde møderne på, og jeg ser meget frem til at de igen kan afholdes som tidligere.

Jeg håber vi vender tilbage til normale tilstande i februar måned, selvom jeg har min tvivl herom.

Organisering af Kong Gauers Gård

Såvel Børne- Familieudvalget og Seniorudvalget har på et fællesmøde drøftet ovenstående sag. Og emnet er ligeledes behandlet som pkt. 3 på Seniorudvalgets møde 20. januar.

Sagen kan ses på kommunens hjemmeside under politik og dagsordner og så Seniorudvalget. Børne- og Familieudvalget udvalget behandler den også 21.januar

I forbindelse med sagen har den nedsatte styregruppe fremlagt organisationsmodeller som grundlag for udvalgenes beslutninger.

I forslag til beslutningen var der peget på en organisationsmodel med en fælles centerleder og to faglige afdelingsledere som struktur for Kong Gauers Gård.

Den endelig beslutning, som udvalgene har vedtaget er:

Drøftet. Der skal findes andre titelbetegnelser end det, der fremgår af tegningen i bilaget. Ligeledes bemærkes det, at det politiske overbygning skal forstås bredt. Det kan f.eks. være jævnlige fællesmøder mellem BFU og SU.

Jeg synes, det er en spændende model, der er lagt frem og som udvalgene nu arbejder videre med. Tiden må så vise om det i det daglige også lever op til forventningerne.

På sigt håber jeg - og jeg er bekendt med at andre også har samme synspunkt - at vi på nogle områder ser på helheden omkring alt det, der skal ske i Gauerslundområdet både for så vidt angår skolen og udvidelsen af idrætsfaciliteterne, men og udviklingen med nye boliger i området.

Jeg tror på sigt, at mange kommunale opgaver kan løses ved en vis decentralisering af opgaverne.

Annonce

Ekstern analyse af seniorområdet

Som det formentlig er de fleste bekendt har der i nogen tid været sager fremme omkring ældreplejen i Vejle Kommune for såvel borgere som personale.

Vejle Amt Folkeblad har berettet om flere sager og medarbejder har givet udtryk for situationen, og der er/har været en del opsigelser.

Jeg kan i det efterfølgende ikke omtale alt, da sagen/sagerne har været behandlet på lukkede møder i såvel Senior-som økonomiudvalget.

Men for at give læserne et indtryk af sagen og det forestående arbejde, kan jeg henvise til punktet på den åbne dagsorden til Seniorudvalgets møde punkt 7, hvor der til sagen er bilag, som seniorudvalget skal tage stilling til.

Jeg kan ikke oplyse beslutninger fra økonomiudvalget, da sagen ikke er en åben sag, men igen vil jeg blot henvise interesserede, at de får fat i Vejle Amts Folkeblad og læser de meget omfattende artikler.

Ud fra det foreliggende finder jeg, det godt, at der nu sættes fokus på sagen, og at der findes løsninger, som tilgodeser de borgere, der får eller skal have hjælp, at der fremadrettet sættes megen fokus på de pårørende og at medarbejderne også føler tilfredshed for det arbejde de udfører. Det er vigtigt, at der kommer løsninger og der skabes den fornødne ro på området.

Når nærmere i foråret foreligger vil jeg vende tilbage til sagen.

Annonce

Idrætscertificering på Smidstrupparken

På seneste møde i Seniorudvalget fået en orientering om ovennævnte projekt.

Nogle plejecentre herunder Smidstrupparken bliver certificeret som senioridrætscentre. Det indebærer ifølge sagsfremstillingen blandt andet, at idræt og bevægelse sættes i fokus flere gange om ugen med certificerede instruktører til gavn for borgernes fysiske og sociale sundhed.

At blive certificeret senioridrætscenter indebærer blandt andet, at plejecentret har tre ugentlige aktiviteter med kvalificerede instruktører, og at idrætten er bundet op på en frivillig idrætsforening.

Sidstnævnte er en meget vigtig del af projektet for, at der er lokal opbakning.

Vil du læse mere om sagen kan det ses under dagsordener til Seniorudvalgets seneste møde punkt. 11.

Idrætscertifisering sker i samarbejde med Dansk Idrætsforbund og Dansk Arbejder Idrætsforbund, som siden 2015 har idrætskvalificeret 27 plejecentre på tværs af Danmark.

Projektet er grundet coronasituationen ikke søsat endnu

Annonce

Samkørselsplads

På seneste byrådsmøde er der godkendt en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til udvidelse af samkørselspladsen, der er tidligere i juni måned 2020 givet en anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til udvidelsen på Grønlandsvej. Dengang var det uden mulighed for busvendeplads og forberedende arbejder til ladestation.

I sagsfremstillingen fremgår det også, at omdisponeringen af pladsen med indarbejdelse af busvendeplads og ladestation ikke er til hinder for en eventuel senere etablering af funktionsbygning med toilet, venterum, cykelparkering. Der etableres i den aktuelle løsning standardløsning for cykelparkering.

Det er mit indtryk, at der i teknisk udvalg er stor velvilje til at få pladsen op på en høj standard, da det er en samkørselsplads der benyttes i et stort omfang.

Om udvidelsen m.v. giver mere trængsel på vejene til Smidstrup og Højen må tiden vise.

I forbindelse med ovenstående har jeg fået henvendelser om forbedrede forhold for cyklisterne i området her under Smidstrup osv. Jeg vil som tidligere tage disse forslag med i de kommende budgetdrøftelser, da der mange steder er stigende behov for flere og sikre cykelstier.

Annonce

Udvidelse i Vestergade

Jeg er af borgere blevet mødt af spørgsmål angående udvidelse af Børkop Cykler. Når jeg får henvendelser omkring sager, retter jeg i første omgang henvendelse til forvaltningen om dokumenter m.v. der har givet grundlag for tilladelse eller afslag.

Dette giver mig efterfølgende anledning til at besvare henvendelser.

I den givne sag har det undret, at der ikke er sket nabohøring til udvidelsen, som bl.a. kræver opførelse af haller m.v. og nedrivning af bygninger og at der er tale om en stor udvidelse i et området som normalt er præget af boligbyggeri. Det forventes også, at der vil blive stigende trafik på Vestergade.

Jeg er klar over, at Børkop Cykler er en forretning med vækst, og der kommer mange udenbys frem, som gør, at der er tale om yderligere behov for bygninger og arealer.

På den anden side er det også vigtigt i forbindelse med sådanne udvidelser om de skal placeres i egentlige erhvervsområder.

I skrivende stund har jeg ikke modtaget materialet fra Teknisk Forvaltning.

Annonce

Hedensted i Skærup?

Skal Hedensted Fjernvarme levere varme til nyt boligområde i Skærup

Natur- og Miljøudvalget har på seneste udvalgsmøde fået en orientering om nogle projektforslag om fjernvarmeforsyning.

I den forbindelse er der givet en orientering om fjernvarmeforsyningen af 103 boliger ved Fredericiavej/Søndermarksvej i Skærup, hvor der ønskes et projekt med varmepumpe.

Jeg har set selve projektet på kommunens hjemmeside, men det er nu fjernet, da høringsfristen er udløbet.

Da jeg så sagen første gang var jeg noget forundret over, at Hedensted Varmeværk a.m.b.a. var involveret og skulle forestå driften m.v. af varmepumpe, endvidere var der nogle fejl omkring beskrivelser m.v. disse blev rettet.

Jeg undersøgte sagen nærmere og kunne af vedtægter for Hedensted Varmeværk a.m.b.a. se at deres formål er levering af varme i Hedensted Kommune.

Jeg kan nu se i VAF 19. januar 2021 under Hedensted, at det ser ud til at selskabets vedtægter fortsat er levering i Hedensted Kommune og ikke, som jeg ser det, til områder uden for kommunegrænsen.

Jeg er nu spændt på, om det giver anledning til at ændre det foreliggende projekt og at andre skal på banen.

Annonce

Projektforslag fra Gauerslund Fjernvarme a.m.b.a.

På samme udvalgsmøde som nævnt ovenfor blev der ligeledes givet en orientering om etablering af ledningsnet til fjernvarme af område ved Hørgyden i Gauerslund. Der er tale om et område, hvor der ikke er eksisterende fjernvarme.

Projektet er omfattet af lokalplan 1292, som byrådet tidligere har godkendt.

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Se de dejlige, men våde, rollinger: De små nisser i flyverdragter trodsede vejrgudernes drillerier

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Engang var den smukke vandmølle spækket med aktiviteter

Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Det kostede en formand, men nu gennemføres omstridt valg: 'Det kom totalt bag på os, at der ikke var flere kandidater i første omgang'

BØRKOP

Ny restaurant åbnet: Allan tænder op i den originale stenovn - og hælder gerne både gravad laks og jalapenos på din pizza

Trekantens Folkeblad

Anders havde et job, der ikke findes i dag: Og nok sad han i baggrunden men han havde magten over den fine herre foran

Trekantens Folkeblad

Ny bog har indsamlet ti lokale livshistorier

Trekantens Folkeblad

Gode læsetips i bogcaféen i Børkop

Trekantens Folkeblad

Huset man helst ikke ville bo i: Men fattiggården var dog bedre end tiggeri

Trekantens Folkeblad

Museum byder indenfor til julemarked

Trekantens Folkeblad

Kandidat om bedre ældrepleje: Det kræver ikke nødvendigvis flere hænder

Trekantens Folkeblad

Der sættes ord på sorg og savn ved skumringsgudstjeneste

Trekantens Folkeblad

Den har jublet i 50 år: Orglet blev dog mindre end ønsket

Trekantens Folkeblad

Julen kan være en hård tid: Økonomiske trængte familier kan nu søge julehjælp

Trekantens Folkeblad

Et velfærdssamfund behandler sine ældre ordentligt - væk med minuttyranniet og tilbage til kærlig omsorg

Trekantens Folkeblad

Se billederne: Så blev det nye idrætscenter indviet

Trekantens Folkeblad

De strækkede nakken og smurte stemmebåndet: Fællessang i Gårslev blev et tilløbsstykke

Trekantens Folkeblad

Julen er i fare: Her kan det ende med, at byens juletræ slet ikke bliver tændt

Trekantens Folkeblad

Byrådsmedlem: Der er andre løsninger end at lade Gauerslundhallen vente i et år på at få en selvstyredrift

Trekantens Folkeblad

Nu er den Danmarks smukkeste af sin slags: Men prøv at se hvor forfalden Børkop Vandmølle har været

Trekantens Folkeblad

Børnene vælger den farligste løsning: Så nu bliver byens mest trafikerede vej hævet

Trekantens Folkeblad

Vælgerne tager på café og mødes med politikerne

Egtved Posten

Har du årets store juletræ: Så højt skal det være, og Vejle er gået på jagt

Trekantens Folkeblad

Her har kvinderne et problem: Uden mænd er vi på røven

Annonce