Annonce
Rundt om Viborg

Nye naturoplevelser venter: Ny sti giver adgang til naturperle

Viborg Kommune har anlagt adskillige gangbroer for at gøre det muligt at krydse gennem vådområdet på det gamle dige ved Skals Å. Foto: Jakob Thorup Thomsen
Et vådområde-projekt i den nederste del af Skals Å ved udløbet til Hjarbæk Fjord har gjort stedet til en naturperle. Nu arbejder man videre for at forbedre de rekreative muligheder.
Annonce

Skals Enge: Turen på diget langs Skals Å er en af Viborgegnens nye muligheder for naturoplevelser. Viborg Kommune var færdig med at anlægge stien for cirka to år siden, og den giver en helt ny og lettilgængelig mulighed for at komme ind i området, hvor Skals Å løber ud i Hjarbæk Fjord.

Med vådområdet fik fuglelivet bedre vilkår. Går man langs stien kan man se adskillige reder, hvor svanerne ligger på æg.
Annonce

Himmerlandsstien

Kommer man i bil, kan man parkere på en lille parkeringsplads på det sted, hvor Løgstørvej krydser Skals Å kort før afkørslen til Skals by. Herfra fører stien ad diget gennem rørskoven og over adskillige broer, som Viborg Kommune har anlagt, hen til åens udmunding i Hjarbæk Fjord.

Her munder digestien ud i cykelstien Himmerlandsstien, der er anlagt på den gamle banestrækning, og den vej kan man altså vælge, hvis man kommer på cykel. Himmerlandsstien går hele vejen fra Viborg banegård og til Løgstør, og ved Skals Ås udmunding i fjorden fører den gamle jernbanebro cyklisterne over åen.

Annonce

Vådområde-projekt

Naturområdet ved åens udmunding i Hjarbæk Fjord er et resultat af et vådområdeprojekt, som staten afsluttede i 2016. Med det fik man genskabt det naturområde, der forsvandt i 1940'erne, da man som mange andre steder i landet afvandede engområder for at kunne udnytte dem til landbrugsjord.

Engområdet blev afvandet af en sammenslutning af lodsejere - Kølsen-Havris Pumpelag, og vandet fra engene blev pumpet ud i åen lige før udløbet i Skals Å. Med genopretningsprojektet flyttede man rundt på cirka 48.000 kubikmeter jord - ved afvandingen i 1940'erne har man flyttet lignende mængder jord, og cirka 21 kilometer drængrøfter blev tilkastet.

Samtidig blev vandområderne i området ændret til noget, der ligner det oprindelige. En afsnøret fjordarm, der forsvandt med dræningsprojektet, blev genskabt, og Skals Å blev delt to steder, så den som oprindeligt i højere grad skaber et delta inden udmundingen i fjorden.

Trudskov Bæk, der var lavet til en kanal langs Løgstørvej, blev genoprettet og genslynget, så den har naturlige slyngninger på en 1,4 kilometer lang strækning, og de små bække Trolddal Bæk og Kølsen Bæk fik også mere naturlige forløb.

Alt i alt er området blevet mere fugtigt og har fået en naturlig variation, hvor oversvømmelserne afhænger af vind og nedbør, og det gav allerede fra starten mere fugleliv.

Området ved Skals Å kan blive endnu mere spændende at besøge, hvis Viborg Kommune får pengene hjem til det, der kaldes et grønt partnerskabs-projekt ved åen. Projektet, som blandt andre Skals Borgerforening har store forventninger til, går ud på at få anlagt vandre- og cykelstier omkring vådområdet, så man ikke bare kan gå frem og tilbage mellem Løgstørvej og Himmerlandsstien, men rundt. Madpakkehus og et udsigtstårn er også blandt elementerne i projektet.

Tæt ved åens udløb i Hjarbæk Fjord er der anlagt denne trappe, hvor man for eksempel kan hale kanoer i land. Den bliver også brugt til badning, men man skal være opmærksom på, at strømmen er stærk.
Viborg Kommune er i gang med at søge penge hjem til et projekt, der skal forbedre mulighederne for besøge vådområdet.
Større og mindre broer er anlagt, hvor stien krydses af vandløb.
Fuglelivet blev straks forøget, da vådområdet blev etableret. Det er et af de få steder på egnen, hvor man har mulighed for at høre rørdrummens mærkelige lyd.
Udsigt fra en af områdets broer.
Himmerlandsstien krydser over Skals Å via den gamle jernbanebro ved udmundingen i Hjarbæk Fjord.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce