Annonce
Ugeavisen Svendborg

Private hjemmeplejere med succes

Det er sygeplejerske og lægesekretær Linda Marten Ravn og læge Jonas Deibjerg Kristensen, der står bag den private hjemmehjælpervirksomhed Medistance. Foto: Michael Thorbjørnsen
På et år er virksomheden Medistance, som er et alternativ til den kommunale hjemmepleje, vokset til 15 ansatte.
Annonce

Svendborg: De færreste er nol klar over det, men i Svendborg Kommune er det muligt at få hjemmepleje og hjemmehjælp fra privat udbyder, og da det foregår under fritvalgsordningen, er det helt gratis for brugerne.

Der eksisterer to lokale virksomheder, som er godkendt af kommunen til at udføre både praktisk hjælp og personlig pleje, og som der ved visitationer skal oplyses om, så borgere selv kan vælge mellem kommunal eller privat hjemmehjælp. De to virksomheder er Fyns Hjemmepleje med base i Skårup, og Medistance, som har kontor på Østre Havnevej, og som nu  har virket på Sydfyn i et år.

- Det er gået over al forventning, for vi har i dag 15 tilknyttede medarbejdere, som servicerer vores borgere, fortæller Linda Marten Ravn, som er den ene af to indehavere af Medistance.

Annonce

Fortrinligt samarbejde

Hun har en baggrund som sygeplejerske og lægesekretær, men da hun både kunne se udfordringer i den kommunale sektor, og fordi hun gerne ville være selvstændig, tilmeldte hun sig i 2018 et iværksætterforløb i Odense, hvor hun selv bor og har arbejdet.

På kurset mødte hun læge Jonas Deibjerg Kristensen, som er bosat i Faaborg, tilknyttet en praksis i Jylland, og som ligeledes står bag et vikarbureau for læger.

- Vi fandt ud af, at vi delte mange af de samme holdninger vedrørende pleje af vores ældre medborgere. Derfor besluttede vi os for at stikke hovederne sammen og udarbejde et grundlag for en virksomhed med det sigte at tilbyde ældre mennesker en kærlig og omsorgsfuld helhedspleje, fortæller Linda Marten Ravn.

Det resulterede i Medistance, som herefter ledte efter en kommune, hvor man kunne etablere sig.

- Vi valgte Svendborg Kommune, fordi vi erfarede, at det er en af de dygtigste kommuner på Fyn, når det kommer til ældrepleje, og fordi man her har et positivt syn på tværfagligt samarbejde til glæde for borgerne. Det miljø vil vi gerne være en del af, og vi har ikke fortrudt. Vi har et fortrinligt samarbejde med kommunen, som er lydhør over for vores tilbud og muligheder, forklarer Linda Marten Ravn.

Annonce

Erfarne medarbejdere

Medistance flyttede i januar 2020 ind i et kontor i den tidligere retsbygning på Østre Havnevej 16, men det udvides nu til flere kontorer.

- Vi har brug for mere plads til vores voksende personalegruppe, men også til møder samt undervisning af vores ansatte. Der sker jo hele tiden en udvikling inden for pleje, behandlingsformer og medicin, og da vores ansatte skal være up-to-date på den ny viden, indretter vi lokaler til undervisning, som først og fremmest varetages af Jonas qua hans lægeuddannelse, siger Linda Marten Ravn.


Vi fandt ud af, at vi delte mange af de samme holdninger vedrørende pleje af vores ældre medborgere. Derfor besluttede vi os for at stikke hovederne sammen og udarbejde et grundlag for en virksomhed, der har det sigte at tilbyde ældre mennesker en kærlig, omsorgsfuld og overskuelig pleje.

Linda Marten Ravn.


Hun fortæller, at Medistance består af en række erfarne og sundhedsprofessionelle medarbejdere.

- Vi tilknytter først og fremmest mødestabile medarbejdere med helst 10 års erfaring, som kan se en idé i helhedspleje til glæde for brugerne, siger hun.

Annonce

Tryghed, forudsigelighed og overskuelighed

Medistance kan altså tilbyde helhedsorienterede forløb med både praktisk hjælp og pleje, tilkøb af specialiseret sygepleje samt koordinering af patientforløb.

- Det betyder konkret, at en medarbejder, som enten er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent ikke blot tager sig af den personlige pleje, men også den praktiske hjælp. Vores ansatte kan altså både lave sårbehandling, give medicin og bade brugerne, men også gøre rent. Målet er at øge den sammenhængende tid i hjemmet, så der også er tid til den samtale, som mange brugere har brug for og efterlyser, fortæller Jonas Deibjerg Kristensen og tilføjer, at tryghed, forudsigelighed og overskuelighed for borgerne er i højsædet.

- Det er trygt at have et kendt ansigt, der kommer de fleste gange. Sådan er det hos os, for vi er ikke så mange ansatte, og derfor er vores arbejdsplaner ret ens fra gang til gang.

- I kommunalt regi over hele landet kæmper man en del med mange sygemeldinger fra personalet, men det oplever vi ikke. Derfor møder vores brugere de samme få ansigter - her har vi ikke svingdøre, hvilket giver den vigtige ro og tryghed hos de ældre, påpeger Linda Marten Ravn.

- Til forskel fra kommunen har de ældre hos os ligeledes mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser  i form af for eksempel ekstra rengøring eller en tur ud i den friske luft - det giver dem tryghed, men også variation i hverdagen, forklarer Jonas Deibjerg Kristensen videre.

- Vi kan således hjælpe med at finde den helt rette hjælp til den enkelte bruger på baggrund af aktuelle behov og ønsker. Er man i forvejen visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje i Svendborg Kommune, kan vi sammensætte et individuelt planlagt forløb med udgangspunkt i den givne situation og forventninger, supplerer Linda Marten Ravn.

Medistance tilbyder mod et gebyr også privat læge- og sygeplejefaglig gennemgang og vejledning i eget hjem, hvor man gennemgår hele brugerens situation, sygdom, medicin og behov for pleje.

Kort om fritvalgsordningen

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandør af personlig og praktisk hjælp.

Kommunen fastsætter serviceniveauet og fastsætter på den baggrund kvalitetskrav og evt. priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Den kommunale myndighed har derefter pligt til enten at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene, eller i stedet at udbyde hjemmehjælpsopgaverne og derefter indgå kontrakt med leverandører af henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje.

Mulighederne for frit valg af leverandør omfatter ikke beboere i plejehjem, plejeboliger eller lignende bebyggelser.

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at man har ret til at bytte ydelser. Ifølge Servicelovens § 94 har modtagere af personlig og praktisk hjælp ret til at vælge en helt eller delvist anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Det er den kommunale myndighed, der skal godkende og indgå kontrakt med alle leverandører af hjemmehjælp i kommunen. For at leverandørerne kan blive godkendt, skal de opfylde de kommunale krav til kvaliteten og prisen for de forskellige ydelser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce