Annonce
Vanløse

Løse hunde på Damhusengen: Det kræver nok en adfærdsændring med hjælp fra politiet

Det er mere reglen end undtagelsen, at hundene løber frit, udenfor fritløbsområdet på Damhusengen. I baggrunden ses en fritløbende hund.-  Foto. Chili Djurhuus Foto. Chili Djurhuus
Selvom der blandt hundeejere og borgere er et ønske om, at få enten indhegnet fritløbsområdet på Damhusengen eller gøre skiltningen tydeligere, er det ikke lige til.

VanløseLIV har haft flere artikler omhandlende fritløbende hunde på blandt andet Damhusengen, og om de udfordringer det giver nogle borgere. Vi har derfor spurgt Teknik- og Miljøforvaltningen om der er planer om at foretage ændringer såsom tydeligere skiltning eller indhegning af enten fritløbsområdet eller legepladsen.

Her er Kommunens svar.

Kan Teknik- og Miljøforvaltningen forestille sig, at skiltningen om hvor fritløbsområdet er bliver mere tydelig?

Annonce

- Damhusengen er fredet og reguleres af udviklingsplanen fra 2017. Ændringer, som ikke står i udviklingsplanen, kræver derfor et tillæg til udviklingsplanen og en godkendelse af de høringsberettigede parter. Udviklingsplanen lægger ikke op til, at vi kan gøre de permanente skilte større, da vurderingen er, at de vil skæmme området, skriver forvaltningen i en mail. Dog så slår den fast, at Kommunen dog kan opsætte midlertidige, større skilte, hvilket den tidligere har gjort i forbindelse med ynglende viber og hundekampagner.

Hvem er de høringsberettigede parter?

De høringsberettigede parter er:

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Lokaludvalgene i Valby, Vanløse og Brønshøj-Husum, Rødovre Kommune og HOFOR (tidl. Københavns Energi)

Derudover er der lokale repræsentanter og andre interessenter: Danmarks Idrætsforbund, Cyklistforbundet, Foreningen Enggruppen, Damhusengens Bilaug, Fritids- og Sejlklubben Damhussøen, Københavns Ældreråd, Hundeejerne på Damhusengen, Vanløse FDF, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Dansk Handicapforbund, Vanløse IF, Damhusengens Skole og Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse.

- Vores erfaring er, at det afhjælper problemet lidt i en periode, men det løser desværre ikke noget i længden. Det kræver en adfærdsændring, og til det har vi brug for politiets hjælp. Det er dem, der skal håndhæve ordensreglementet. Vi har tidligere, i samarbejde med lokaludvalget og lokale borgere, uddelt flyers med beskrivelse af, hvor der er fritsløbsområde, ligesom vi har opstillet kampagneskilte. Det er muligt, at vi skal indlede endnu en kampagne med lokaludvalget. Det vil vi vil se på mulighederne for.


Det er ikke vores erfaring at indhegning løser problematikken.

Teknik- og Miljøforvaltningen


Kan det være idé eller er der planer om at indhegne for eksempel fritløbsområdet eller legepladsen?

- Det er ikke vores erfaring at indhegning løser problematikken. Udviklingsplanen giver heller ikke mulighed for det. Det er usædvanligt med så meget aktivitet i vintermånederne, som vi oplever netop nu. Når vi kommer ind i forår og sommer, hvor vi plejer at opleve størst aktivitet på engen, er legepladsen afskærmet fra hundeområderne af boldbaner.

Det kan anes, at der er fodboldbaner, der ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen afskærmer legepladsen fra fritløbsområdet. Luftfoto. Københavns Kommune

En borger har forslået at det kunne være en ide at flytte fritløbsområdet op til Jyllingevej for at få hundene væk fra området, hvor børnene leger? Er den ide farbar?

- Der er et stort fritløbsområde oppe ved Jyllingevej. Af hensyn til blandt andet biltrafikken er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at flytte området længere nordpå, svarer Teknik- og Miljøforvaltningen afsluttende.

De stiplede linjer er de to fritløbsområder på Damhusengen. Illustration: Københavns Kommune

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byliv

Pinseevent: Gratis blomsterfrø på fredag

Annonce