Annonce
Brædstrup Avis

Dansand lægger langsigtede planer med forvandling af grusgrav

Dansands administrerende direktør Thomas Steen Hansen og indvindingsansvarlig Peter Svensen (til højre) er klar til at stille op til flere møder om den påtænkte grusgravudvidelse. Her ses i de i den nuværende grusgrav. Foto: Morten Pape
Mulig udvidelse af grusgrav ved Sdr. Vissing kan komme til at strække sig over mange årtier.
Annonce

Sdr. Vissing: At få tilladelse til at grave efter kvartssand er en kompliceret proces, og derfor er der lang vej endnu, før det står klart, hvordan det kommer til at gå med planerne om at udvide grusgrav-området mellem Sdr. Vissing og Addit.

En ting er dog sikkert: Det kommer ikke til at gå stærkt.

Både den politiske proces og selve gravearbejdet er en langsommelig affære.

Men der er også meget på spil for alle parter, og både beboerne i Sdr. Vissing og ledelserne i firmaerne Dansand og Dansk Kvartsindustri må nu væbne sig med tålmodighed.

Overordnet taler man om den lokale del af Region Midtjyllands Råstofplan 2020 - et område på 53 hektar nord for Sdr. Vissing, hvor Dansand sammen med nabofirmaet Dansk Kvartsindustri har opkøbt jord for at kunne indvinde mere kvartssand.

Indvindingen kommer ikke til at ske i morgen eller i år eller næste år for den sags skyld.

- Det er meget lange tidshorisonter, vi arbejder med, understreger Dansands administrerende direktør Thomas Steen Hansen.

Han erklærer, at Dansand er klar til at tage den nødvendige dialog i den kommende tid:

- Vi har allerede deltaget i tre borgermøder, og vi deltager gerne i mere debat og i flere møder. Men debatten skal foregå på et faktuelt korrekt grundlag, siger han.

Annonce

Langsom fremdrift

Thomas Steen Hansen og Peter Svensen, der er Dansands ansvarlige for indvindingstilladelser, lægger ikke skjul på, at de nødig vil fremstilles som "miljøskurke".

Tværtimod bliver hensynet til naturen og miljøet i høj grad tænkt ind i Dansands planer, fremhæver de:


Når vi fælder en hektar skov for at kunne grave, skal vi bagefter sørge for at plante halvanden hektar skov - sådan er loven.

Thomas Steen Hansen, adm. direktør for Dansand


- Vores forslag går på en stille og rolig fremdrift. Først bliver et lille areal ryddet og udgravet, og umiddelbart derefter kommer sandsugeren. Herefter sker der en løbende reetablering med blandt andet sø-arealer, forklarer Peter Svensen.

Dansand har fremlagt tegninger, der viser, hvordan retablering af naturen i området kan komme til at foregå løbende.

En stor sø optræder på plancherne, ligesom det er planen at lade meget af området springe i skov naturligt.

Det vil blive skov, som vil være mere naturlig end nogle af de nuværende pyntegrønt-plantager, fremhæver Peter Svensen og Thomas Steen Hansen.

Dansand har lagt planer for reetablering fra grusgrav til natur. Som det kan ses på denne planche, er der tegnet en sø ind, som måske kan blive etableret i 2022. Planchen viser også, hvad der allerede er reetableret og som formentlig i 2022 bliver ændret fra juletræsproduktion til fredskov med vægt på biodiversitet. Illustration: Land & Plan/Dansand

- Danmarks Naturfredningsforening har udtrykt bekymring for, at der forsvinder skov, men det kommer ikke til at ske - tværtimod. Når vi fælder en hektar skov for at kunne grave, skal vi bagefter sørge for at plante halvanden hektar skov - sådan er loven, siger Thomas Steen Hansen.

Debatten handler ikke alene om natur, men også om Sdr. Vissings udviklingsmuligheder og spørgsmålet om huspriser og tilflytning. Men i stedet for at lede efter problemer kan der blive tale om godt naboskab, mener Peter Svensen

- I Voervadsbro har vi jo også et område, hvor vi graver efter kvartssand, og her har vi etableret et godt forhold til naboerne. Og netop i Voervadsbro ligger nogle af byens mest attraktive ejendomme i det tidligere grusgravområde, Holmekollen, siger Peter Svensen.

Annonce

Flere processer

Overordnet er det som nævnt et område på 53 hektar mellem Sdr. Vissing og Addit, der er i spil, men i processen bliver der tale om mange etaper.

- Vi kan se, at der i debatten er en tendens til, at man blander tingene sammen. Der er flere trin. Overordnet er der selve råstofområdet, men dernæst skal vi søge om gravetilladelser, og det vil normalt ske for 10 år ad gangen. Det er to forskellige processer, forklarer Thomas Steen Hansen.

Forud for hver gravetilladelse skal der laves en såkaldt vvm-redegørelse, en vurdering af virkningen på miljøet.

Dansands store fabriksanlæg mellem Sdr. Vissing og Addit bliver ikke flyttet. Fabrikken repræsenterer en investering på 150 millioner kroner. Foto: Morten Pape

Den politiske proces er i gang. Den offentlige høring om selve Råstofplan 2020, som Region Midtjylland har lanceret, er netop overstået, og der er blandt andet kommet høringssvar og indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening og en række foreninger fra Sdr. Vissing. Næste skridt bliver en politisk proces, hvor regionsrådet skal tage stilling til alle de svar, der er kommet ind. Dernæst kommer spørgsmålet om gravetilladelserne.

Alt dette tager tid, så Dansand forventer - afhængigt af den politiske proces - at man tidligst begynde at grave efter mere sand i 2028. Dernæst kan der blive givet flere gravetilladelser etapevis, og først om 100 år vil man være i stand til at nå den sydligste udkant af det 53 hektar store graveområde, lyder det fra Thomas Steen Hansen.

Der er mange "hvis'er" undervejs, og der kan ske meget på 100 år, men det står klart, at Dansands og Dansk Kvartsindustris nuværende fabriksanlæg ikke bliver flyttet.

- Vi har bundet 150 millioner kroner i investeringer og i vores nabo-fabrik måske 50 millioner kroner, så det siger sig selv, at fabrikkerne bliver her. Vi er afhængige af vores produktions-faciliteter, siger Peter Svensen.

Det betyder så igen, at fabrikkerne ikke rykkere tættere på Sdr. Vissing med de gener, som det eventuelt ville medføre.

Støvgener har været et tema i debatten, men her mener Thomas Steen Hansen og Peter Svensen, at der er blevet skudt over målet:

- Vores metode bliver at suge efter sand, hvor sandet er blandet op med vand og suges væk. Det giver ikke støvgener, hvilket heller er tilfældet i dag med den eksisterende metode, forklarer de.

Også en risiko for forurening af drikkevandskilder har været nævnt, men det spørgsmål vil blive belyst af de kommende miljøundersøgelser.

- Det bliver ikke os, der skal vurdere drikkevandet, og risikoen vil helt afhænge af indvindingsmetoderne. Men vi vil følge reglerne nøje, siger Thomas Steen Hansen.

Reetableringen sker gradvist. Maskinerne her er i gang med forvandling af en nordlig del af grusgraven. Foto: Morten Pape
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce