Annonce
Dalum Hjallese Avis

Nyt naturområde ved Hollufgaard

Er du en af dem, der nyder at gå ture og indsnuse naturen ved Hollufgaard? Så kan du glæde dig over, at du nu også kan nyde synet af græssende køer på det store areal lige bag p-pladsen.
Annonce

Odense skal være Danmarks grønneste storby. Et af skridtene i den retning er at skabe nye naturområder langs Odenses åer. De nye naturområder vil virke som en bufferzone for den eksisterende natur ved vandløbene.

Et cirka ni hektar stort område ved Hollufgaard, der før var dyrket landbrugsareal, er blevet udlagt til naturområde. Det skal være med til at skabe en naturlig variation i landskabet til gavn for planter, insekter, padder og det øvrige dyreliv.

Det nye naturområde ved Hollufgaard har gennemgået en synlig forandring. Der, hvor der før var dyrket mark, går der i dag græssende køer – og en enkelt tyr. Det, der ikke er så synligt, er, at der også er blevet fjernet dræn, så området kan udvikle sig til et mose- og engområde, hvor insekter, dyr og vilde planter kan brede sig.

Der er lavet tre faldlåger ind til området – den ene er placeret ved shelterpladsen – og en bro hen over Lindved Å, så kørerne kan græsse på begge sider af vandløbet. Husk at tage hensyn til køerne, som under ingen omstændigheder må fodres – heller ikke med haveaffald. Hunde skal holdes i snor inden for folden.

Området skal nu have ro og lov til at udvikle sig stille og roligt. Der bliver holdt øje med, hvordan det udvikler sig, og om der eventuelt er behov for flere tiltag.

Annonce

Odense er på vej mod dobbelt så megen natur

Odense Kommune satte sig i 2009 et mål om at fordoble naturarealet i Odense inden 2030, fra 2000 hektar til 4000 hektar. Siden 2009 er der kommet cirka 650 hektar ny natur i Odense. Det nye naturområde ved Hollufgaard bidrager med yderligere 9 ha. Næste skridt bliver bl.a. at realisere de tiltag, der blev afsat penge til i biodiversitetshandleplanen ved årets budgetforhandlinger.

- Jeg vil arbejde for, at vi får prioriteret flere tiltag, som styrker biodiversiteten og gør Odense grønnere. Det kan for eksempel være som det nye naturområde ved Hollufgaard. Vi får skabt et stort åndehul for mennesker og dyr, og det er fantastisk, at vi kan lade køerne stå for den daglige pleje. Jeg er sikker på, at rigtig mange vil få glæde af området, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Naturområdet ved Hollufgaard er ét af to områder langs Odenses åer, hvor dyrket areal omlægges til naturområde for at mindske udledningen af kvælstof og for at give den eksisterende natur i området plads til at udvide sig. Lindved Å, der løber ved Hollufgaard, er et såkaldt natura2000-område – et område, hvor Odense Kommune har en særlig forpligtelse til at beskytte den omkringliggende natur. Ved Lindved Å er det blandt andet odderen og den tykskallede malermusling, der skal have bedre levevilkår.

Det andet område, der skal omdannes fra dyrket jord til naturområde, ligger ved Odense Å op ad H.C Andersen Skoven ved Svendsagervej. Dette areal bliver udlagt til naturområde i løbet 2021. Begge områder er blevet udviklet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Biavlerforening, der har bidraget med ideer og er kommet med konkrete forslag til indsatser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce