Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Vi skal ville udvikle hele byen

Esbjerg skal udvikle sig og alle skal være med til at komme med ideer, mener den afgående formand for Esbjerg Byforum Foto: Tue Sørensen

Kronik: I Esbjerg vil man gerne tiltrække nye borgere, man vil udvikle Esbjerg til en storby. Dette har de seneste år medført et stort ønske om højhuse i bykernen, hvilket har skabt en meget ophedet debat, både politisk og borgerne imellem. I min optik er det en meget unuanceret tilgang til udvikling af vores by.

At tro højhuse skaber storby eller tiltrækker nye borgere er naivt og visionsløst.

Jeg savner en vision – jeg savner overordnet planlægning.

Annonce

Visionær udvikling indebærer fokus på bæredygtighed både socialt, økonomisk og miljømæssigt, hvor vi ikke kommer uden om at tænke mere grønt og klimavenligt på alle parametre.

Grundlaget for en vision for Esbjerg by må være at starte med at lytte og inddrage alle borgere, børn, unge og voksne.

På baggrund af netop inddragelse at få udarbejdet en professionel udviklingsplan for hele byen – at tænke langsigtet!

Esbjergs bykerne er i en historistisk byggestil med stor detaljerigdom – Danmarks bedst bevarede – er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø - en fin juvel, som byen kan være stolt af, og som der i udviklingen bør værnes om.

Vores bykerne er meget lille, selve Esbjerg by har mange fine kvarterer, der kan udvikles på – kvarterer der tilsammen udgør byen. Med andre ord, hvorfor fokuseres der kun på udvikling af den historistiske bykerne i snakken om fortætning og byudvikling.

En rigtig by består af bykvarterer med forskellige identiteter – sæt i gang Esbjerg, lad os få udviklet BYEN og ikke kun bykernen, der er unikke muligheder for at tilbyde borgerne boliger i midtbyens forskellige kvarterer, der udvikles på stedets præmisser, med forskellige identiteter – forskellige oplevelser!

Optager alle

Arkitektur optager generelt mennesker, byens rum er vore allesammens fællesrum. Det betyder meget, hvordan ens omgivelser er udformet.

Vores omgivelser påvirker vores krop, vores sind – detaljerigdom, farver, teksturer, lys/skygge, lyde, beplantninger – en sanselighed, der kan skabe en rigdom i oplevelse og overraskelse i byens rum. Elementer der er afgørende for den gode oplevelse ved at færdes i byen – oplevelser der gør, at byen tiltrækker mennesker og levendegør byen.

En by skal være mangfoldig – der skal være plads til de svage, de stærke, cykler, biler, handel, erhverv, parkering, kultur, institutioner - sameksistens, adskillelse er ikke en by!!

I Esbjerg er der en tendens til at flytte liberalt erhverv ud af midtbyen, hvilket fratager byen meget liv i dagtimerne, der også påvirker både restaurations- og handelslivet.

I Esbjerg er midtbyen ligeledes ved at blive tømt for dagligvarebutikker, hvilket ikke er den rigtige retning, hvis man taler bæredygtighed, og hvis man ønsker en mangfoldig by.

Byen er for alle – byen skal være for alle. Der skal også være plads til pensionisten, de unge, iværksætteren, kunstneren - og der er alle muligheder for at skabe en BY også med KANT.

Gå nye veje

Jeg savner at man tør gå nye veje – eksperimentere, lade de unge komme til orde, eksperimentere med flere midlertidige tiltag, skabe rum for fællesskaber osv.
Jeg savner også, når talen falder på storby, at Esbjerg Kunstmuseum får nye rammer – arkitektur i verdensklasse, som der allerede ligger planer for. Det vil placere vores by på det internationale landkort!!

De fleste, der besøger andre byer, søger mod steder med bymiljø med plads til det skæve eller i en god menneskelig skala, bydele med gode oplevelser som grønne byrum, byrum med smukke bygninger med detaljer eller stoflighed – bymiljø der beriger og skaber den gode følelse.
Nogle påstår, at folk besøger Manhattan pga. højhusene – det er ikke sådan, det forholder sig.

De søger mod Greenwich Village, Tribeca og China Town, hvor husene er lavere, og hvor der derfor er hyggeligt og rart at være. Hvor der er autenticitet, hvor der er sjæl!

Folk søger jo heller ikke mod området ved Axel Tower, når de besøger København, de søger mod det mere skæve på Refshaleøen og latinerkvartererne – folk søger mod områder med god menneskelig skala - mod BYMILJØ med læ, lys og smukke sanselige oplevelser!

Eksperter fra arkitektskoler og verdenskendte arkitekter går nu ud offentligt og advarer mod at bygge højhuse i bykerner – de smadrer midtbyerne og står som monumenter over en tid, hvor man som i saneringsperioden i 70’erne udøvede vold mod god byplanlægning!!!

Alle kan forholde sig til arkitektur, når det fungerer, og når det ikke fungerer. Husene, byens kvarter, byrummene skaber nogen af de vigtigste grundpiller i vores liv – de er rammen for både os der bor i byen og dem der besøger byen.


Involver borgerne, brug fagekspertise, tænk langsigtet, vis storhed, vær visionær & VIS VEJEN!!!

Helene Plet


Desværre sidder arkitekterne ikke længere for bordenden, når der udvikles inden for arkitekturen, det gør developerne og entreprenørerne. Det er ikke developerne, der skal sætte dagsordenen for vores bys udvikling – det er helt skævt. Det er ikke penge, der skal styre Esbjergs udvikling.

Det er borgerne i kommunen, der sammen med arkitekterne skal være med til at udvikle, skabe og forme Esbjergs udvikling.

De smukkeste byer er blevet til på baggrund af visionær og faglig velbegrundet byplanlægning med efterfølgende stramme lokalplaner. Hvis developerne ser visionær byplanlægning, så ved de, hvad de placerer deres økonomi i, og er den visionær nok, så investerer de, det har vist sig gang på gang!

I dag er det politikernes og myndighedernes opgave at sikre kvalitet inden for byernes arkitektoniske udvikling – der lægger et enormt ansvar på deres skuldre. Hvis ikke dette tages alvorligt risikerer vi, at det er den laveste fællesnævner, der hersker.

Fremtidens lokalplaner bør stille benhårde kvalitetskrav til både bygning og uderum, hvis vi ønsker at skabe bedre bymiljø og tiltrække investorer!!!

I Esbjerg er der igangsat udarbejdelse af en arkitekturpolitik, hvilket er prisværdigt, og den nye lokalplan for indre by tages op til revision.

I denne revision er min bøn, at man får lukket hullerne og dermed muligheden for at bygge højere end 5 etager. Esbjerg har fået en stadsarkitekt – jeg undrer mig over, hvorfor denne arkitekt er så usynlig. Arkitekten er vel ansat til at gå foran i udviklingen af vores by?

Måske arkitekten ikke får lov, hvilket jeg ikke håber, er tilfældet… idet denne jo så er ansat af navn og ikke til gavn!?

Min bøn til politikere og myndighed:

Involver borgerne, brug fagekspertise, tænk langsigtet, vis storhed, vær visionær & VIS VEJEN!!!

Lad nu Esbjerg være byen vi alle kan være stolte af og lad os ikke glemme, at Esbjerg stadig er Danmarks 5 største danske by – en stor by som fint kan klare sig uden højhuse i bykernen.

Dette er skrevet i en kærlig og ærlig mening, fordi jeg elsker min by, og fagligt vil det bedste for byen og borgerne – arkitekt maa Helene Plet.

Annonce
Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Paywand er klar med kam og saks i Jernbanegade

Annonce
Annonce
Ugeavisen Esbjerg

88 nye familieboliger er klar til sommer

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Esbjerg

Det Faglige Hus vækster fortsat

Ugeavisen Esbjerg

2care4 støtter med lokale julegaver

Ugeavisen Esbjerg

Årets revisionselev præmieret

Ugeavisen Esbjerg

Esbjerg Kommune vaccinerer mod COVID-19

Ugeavisen Esbjerg

Plejer bor på et andet hotel

Ugeavisen Esbjerg

Så sælges Esvagt igen videre

Ugeavisen Esbjerg

Kendt shippingmand færdig som formand for Esbjerg-rederi

Ugeavisen Esbjerg

Redaktørens tilbageblik på ugeavisen og Esbjerg

Ugeavisen Esbjerg

Hjalte vil være verdens bedste

Ugeavisen Esbjerg

Redaktør siger farvel efter 20 år med Ugeavisen Esbjerg

Ugeavisen Esbjerg

Læge fra SVS vinder Dansk Ortopædisk Selskabs Best PhD 2021

Ugeavisen Esbjerg

Prøv de nye elbusser gratis

Ugeavisen Esbjerg

Skal Esbjerg være en levende og bæredygtig by eller en kulturel oplevelsesby?

Ugeavisen Esbjerg

Præmiering blev udskudt på grund af corona

Ugeavisen Esbjerg

Elever blev YouTube-stjerner

Ugeavisen Bramming

Veterantog hyrer marcipanbrød til at trække juletog

Ugeavisen Esbjerg

Klage afvist: Bygherrer er nu klar til næste fase for højhus i Torvegade

Ugeavisen Esbjerg

Markant forkæmper siger farvel til fond

Ugeavisen Esbjerg

Wienecke og vennerne indtog Royal Arena

Ugeavisen Esbjerg

Hverdagen sat til vægs

Ugeavisen Esbjerg

UC Syd fyrer 13 efter millionbesparelse

Annonce