Annonce
Budgetforlig 2021/22

To-årigt budgetforlig på plads: Her er hvad kommunen bruger penge på i 2021 og 2022

Et nyt byrum på toppen af Frederiksberg Bakke er blandt de anlægsprojekter, der er sat penge af i budgetforliget. Ved at ændre på udformningen af vejarealet på toppen af bakken er målet at skabe større sammenhæng mellem Frederiksberg Have og Søndermarken. Illustration: COWI for Frederiksberg Kommune
Søndag formiddag blev der indgået et to-årigt forlig om budgettet for Frederiksberg. Folkeskolen, daginstitutionerne, de ældre og klimaet er nogle af de områder, der blev tilgodeset på budgettet, hvor der også blev plads til en parkeringskælder bag rådhuset og et byrum på toppen af Frederiksberg Bakke. Fem partier står bag forliget, mens tre partier forlod forhandlingerne før tid.
Annonce

Det Konservative Folkeparti, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance har indgået et forlig om Frederiksberg Kommunes budget for 2021 og 2022. Foruden en række markante anlægsprojekter, rummer forliget fire overordnede emner: Folkeskolen, daginstitutionerne, ældreområdet og klimaet.

Folkeskolen får et løft på 356 millioner kroner frem mod 2025 til modernisering og renovering af skoler, et løft af det faglige niveau, lokal arbejdstidsaftale og økologisk skolemad med videre.

Det blev desuden besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne, så de indføres allerede fra 2022 og ikke som aftalt i 2020-budgettet i 2023. Derudover skal en ældrepakke sikre værdighed og tryghed i ældreplejen. Ældrepakken omfatter 110 millioner kroner og afsættes permanent til ældreområdet frem mod 2025. Samtidig er der afsat yderligere 23 millioner kroner til styrket tryghed og værdighed på plejecentrene.

Folkeskolerne på Frederiksberg kan se frem til et løft på 356 millioner kroner til blandt andet modernisering og renovering. På billedet er det Skolen på la Cours Vej. Foto Bo Børresen

Intet Frederiksberg-budget uden en klimapakke. Pakken skal være med til at fremme målet om, at Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030. Klimafonden vokser til 60 millioner kroner, der sikres en ladegaranti, så der allerede i 2021 maksimalt er 250 meter til en el-ladestander. Derudover er der afsat ekstra penge til mere biodiversitet, bynatur og træer i byen.

Annonce

P-kældre og idrætshal

Blandt anlægsprojekterne kan nævnes etablering af en kultur- og musikskole bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, en idrætshal på Rolighedsvej, en parkeringskælder bag rådhuset og et byrum på toppen af Frederiksberg Bakke.

I tilknytning til en kultur- og musikskole ved Rosenørns Allé etableres kollegielejligheder og en parkeringskælder. Det sker i samarbejde med private aktører. Forligspartierne har afsat en økonomisk ramme for kommunens udgifter til etablering af kultur- og musikskolen på 101,5 millioner kroner.

Der er der afsat i alt 120 millioner kroner til etablering af en ny idrætshal, som bliver en del af en ny bycampus ved Rolighedsvej. Idrætshallen bliver på 3.700 kvadratmeter. En af faciliteterne bliver til badminton som erstatning for den nuværende badmintonhal i området.

En del af budgetforliget går ud på at erstatte de nuværende parkeringspldser bag Frederiksberg Rådhus med en underjordisk parkeringskælder, der skal rumme 275 p-pladser. Foto: Bo Børresen

Den fremtidige parkeringskælder bag rådhuset kommer til at rumme 275 p-pladser. Foruden 131,4 millioner kroner til etablering af p-kælderen, er der afsat 20,6 millioner kroner til en grøn og rekreativ plads, der sætter fokus på lege- og opholdsarealer, udeservering, springvand/vandleg, kunst- og kultur samt markedsfunktioner som for eksempel torvehaller.

Et nyt byrum på toppen af Frederiksberg Bakke skal øge den rekreative værdi i kraft af bedre forhold for fodgængere samt et markant arkitektonisk og oplevelsesmæssigt løft af stedet. I dag er Frederiksberg Bakke præget af den trafikken på Roskildevej, der danner ’barriere’ mellem Frederiksberg Have og Søndermarken. Ved at ændre på udformningen af vejarealet på toppen af bakken er målet at skabe større sammenhæng mellem de to parkområder.

Annonce

Et historisk løft

I spidsen for det to-årige budgetforlig står borgmester Simon Aggesen (K). Selvom forliget kun omfatter fem af kommunalbestyrelsens otte partier, glæder han sig over, at det er lykkedes at lave et bredt forlig ind over midten:


Et så bredt flertal sikrer stabilitet.

Borgmester Simon Aggesen (K)


- Et så bredt flertal sikrer stabilitet, fastslår borgmesteren og fremhæver blandt andet, hvad han kalder et historisk løft af Frederiksbergs folkeskoler. Vi tilfører 356 millioner kroner. Det er virkelig noget, der vil kunne mærkes ude på vores skoler.

Også en ny lokal ældrepakke får et par ord med på vejen fra Simon Aggesen:

- Vi har været igennem en sommer, hvor vi så dokumentaren om forholdene på plejecentre i andre kommuner. Derfor har alle partier været ekstra optaget af ældreområdet i forhandlingerne, for den behandling af vores ældre vil vi simpelthen ikke se på Frederiksberg. Vi har i dag en rigtig god ældrepleje på Frederiksberg, og med aftalen sikrer vi, at den bliver endnu bedre ved at sikre flere hænder på plejecentrene om aftenen, natten og i weekenderne.

Annonce

Tilfredshed hos SF

Forud for budgetforhandlingerne meldte SF's Balder Mørk Andersen fem klare krav ud, som budgettet skulle indeholde, hvis hans parti skulle være en del af budgetforliget. Ikke alle fem krav blev opfyldt. Alligevel blev SF ved forhandlingsbordet. Balder Mørk Andersen forklarer:

- Vi krævede blandt andet et markant løft til folkeskolen og ældreplejen, at der ikke skulle være skattesænkninger i 2021 og 2022, at budgettet ikke måtte indeholde besparelser på handicappede og puljen til det frivillige sociale arbejde, og at der skulle være afsat midler til en underjordisk bilparkeringskælder ved rådhuset. Alt dette fik SF sikret, siger han men tilføjer:


På bilparkeringsområdet måtte jeg desværre konstatere, at der fortsat er for stor uenighed om at sløjfe de to timers gratis bilparkering.

Balder Mørk Andersen (SF)


- På bilparkeringsområdet måtte jeg desværre konstatere, at der fortsat er for stor uenighed om at sløjfe de to timers gratis bilparkering. Så her fortsætter SF selvfølgelig kampen. Til gengæld er jeg meget tilfreds med, at der er afsat midler til en forhåbentlig nedrivning af Bispeengbuen og åbning af åerne, mere metro og udvikling af hospitalsgrunden, for ikke at glemme cyklismen, gode sociale tiltag og styrkelse af det lokale sundhedsvæsen for især de mest udsatte borgere.

Annonce

Et skridt væk

I modsætning til de senere år, var der i år ikke tale om et budgetforlig med tilslutning fra samtlige af kommunalbestyrelsens otte partier. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten folod således forhandlingerne lørdag.

Socialdemokratiets 2. viceborgmester, Michael Vindfeldt, peger på budgetforligets længde på to år frem for ét år som en af hovedårsagerne til, at man valgte stå uden for forliget:


Konsekvensen vil blive mindre åbenhed, flere beslutninger i lukkede politiske fora.

Michael Vindfeldt (S)


- Med de store uklarheder der er for den nationale og dermed også den kommunale økonomi, vil vi ikke stavnsbindes flere år ud i fremtiden. Vi har brug for det stik modsatte, nemlig fleksibilitet, handlefrihed og muligheden for at træffe velovervejede beslutninger på det bedst mulige grundlag, siger han og fortsætter:

- Konsekvensen vil blive mindre åbenhed, flere beslutninger i lukkede politiske fora og færre muligheder for at borgere og politikere kan få indflydelse og påvirke de politiske beslutningsprocesser i kommunen. Det kan vi ikke give carte blanche til på det foreliggende grundlag. Simon Aggesen tager et skridt væk fra det brede samarbejde, som blev etableret efter det seneste kommunalvalg.

Annonce

Færre varme hænder

Vindfeldt bakkes op af Lone Loklindt (R):

- Det to-årige budget vil indebære mere lukkethed, når både drøftelser og beslutninger forsvinder ud af udvalgene og ind i lukkede rum i en forligskreds på borgmesterkontoret, siger hun og tilføjer:

- Vi kan kun beklage, at borgmesteren har spændt en demokratiske snubletråd ud for forhandlingerne. Indholdsmæssigt var det ellers vores vurdering, at der var gode udsigter til et bredt forlig til gavn for både klima og miljø, børn og kultur, men det har borgmester Simon Aggesen aktivt fravalgt med sit ultimative krav om to-årige budgetter.


Det to-årige budget vil indebære mere lukkethed, når både drøftelser og beslutninger forsvinder ud af udvalgene og ind i lukkede rum i en forligskreds på borgmesterkontoret.

Lone Loklindt (R)


Ifølge Enhedslistens Thyge Enevoldsen er hjemmeplejen og handicapområdet blandt budgetforligets tabere, hvilket han ikke kunne sidde overhørigt:

- Et snævert flertal bestående af de borgerlige partier vedtog umiddelbart før budgetforhandlingerne en massiv grønthøster, som fjernede over 20 millioner kroner årligt fra de kommunale budgetter. Denne meget store besparelse vil betyde færre varme hænder i for eksempel hjemmeplejen og på handicapområdet, siger Thyge Enevoldsen og konkluderer:

- I Enhedslisten ønskede vi disse besparelser fjernet på alle de væsentlige velfærdsområder. Det måtte vi desværre konstatere ikke var muligt, og så måtte budgetforliget 2021 og 2022 blive uden Enhedslisten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Er den lokale idræt bange for børn?

Politi

Cyklist skubbet af cyklen på Howitzvej

Debat

Tillid forpligter

Klumme

Historiens store viskelæder

Klumme

Septembers himmel

Nyåbnet

Ny frisørsalon: Bliv smuk på spansk

Kronik

KRONIK: Bag den gule trøje

Debat

Fantastisk for idrætten på Frederiksberg

Miljø

53 nye elbusser på vej

Debat

Nej til p-kælder – ja til ny høring

Annonce