Annonce
Give Avis

Svamp på loftet og sod på væggene: Kendt forretningsmand har ligget i strid med lejer i årevis - nu er sagen endt i boligretten

Liv Lyager og Henrik Henriksen har de senere år været uenige om, hvorvidt ejendommen på Møllebakken bliver vedligeholdt efter forskrifterne. Fotos: Privatfoto, Jim Hoff og Thomas Nedergaard Rasmussen
Efter flere års indædt uenighed om vedligeholdelsen af en udlejningsejendom er konflikten nu endt i retten. Her skal der tages stilling til, om opsigelsen af Liv Lyagers lejekontrakt strider mod loven, eller om udlejeren, tidligere boghandler Henrik Henriksen, har retten på sin side.

Give: En konflikt mellem Liv Lyager og hendes udlejer om et lejemål på Møllebakken i Give er efter flere sager i huslejenævnet nu også havnet i boligretten ved Retten i Kolding.

Det sker efter en årelang tvist mellem de to parter.

Liv Lyagers udlejer er Henrik Henriksen. Han er tidligere boghandler i Give og er i kraft af sin rolle som direktør for virksomheden Kanonsalg ApS, der ejer Diagonalkroen, samt sin post som formand for Give Håndboldklub en velkendt mand i Give.

Annonce

Hans store engagement betød, at han opnåede en plads som nummer 46, da Vejle Amts Folkeblad i februar sammensatte "Magtlisten" med de 50 mest indflydelsesrige kvinder og mænd i Vejle Kommune.

Det begyndte ganske fint

Henrik Henriksen har tillige via selskabet Henriksen Ejendomme udlejet ejendomme i 25 år. Og Liv Lyager bor til leje i en af ejendommene og har gjort det siden 2011.

De første år gik det ganske uproblematisk. De to havde et fint forhold til hinanden, fortæller hun, men den seneste håndfuld år har en lang række uenigheder ført til flere sager i huslejenævnet og altså senest boligretten.

Det er især vedligeholdelse af lejligheden, som har været årsag til de juridiske kampe.

- Henrik har ikke vedligeholdt boligen, og når der er noget i vejen, gider han ikke lave det. Sådan har det været længe, og nu prøver han at få mig ud, siger Liv Lyager til Vejle Amts Folkeblad.

Hun fik i maj sidste år besked på, at hun skulle flytte senest 1. september, fordi Henrik Henriksen havde fået tilladelse til at rive den ejendom, hun bor til leje i, ned.

Den del vender vi tilbage til, men først lidt historik.

Annonce

Vand i el-installationer og rådne bjælker

Blandt den mangelfulde vedligeholdelse, som Liv Lyager gennem de senere har forsøgt at få Henrik Henriksen til at ordne, er alt fra svamp på loftet til sod på væggene og forekomst af rotter.

Igen og igen har hun følt, at hun har løbet panden mod en mur, når hun har forsøgt at få udbedret lejeboligens fejl. Derfor så hun sig i 2019 nødsaget til at kontakte huslejenævnet for at få nævnet til at træffe afgørelse i sagen.

Af huslejenævnets afgørelse, som avisen er i besiddelse af, fremgår det, at Henrik Henriksen i 2019 skulle gennemgå og udbedre en række mangler.

Det gjaldt blandt andet udfordringer med vand i el-installationer, løsthængende stikdåser, løse loftplader, rådne bjælker og en utæt hoveddør.

Henrik Henriksen skulle ifølge samme afgørelse også gennemgå og ordne lejeboligens dørhåndtag og vindueshasper, idet en del af disse var defekte.

Tidslinje

  • Januar 2011: Liv Lyager flytter ind i den ene del af Henrik Henriksens ejendom på Møllebakken.
  • November 2019: Afgørelse i huslejenævnet. Udlejer bliver pålagt at tilbagebetale 4.075,77 kroner til lejer for tilbagebetaling for aconto varmeforbrug i perioden 2016 til 2018 samt tilbagebetaling af aconto for vand. Afgørelsen indebærer også, at Henrik Henriksen skal gennemgå og udbedre mangler som elinstallationer, stikdåser og løse loftplader. Nogle af lejers påstande, som at et værelse ikke kunne bruges, bier, der kommer ind, og kulde ud ad skabene, kunne huslejenævnet ikke konstatere.
  • November 2021: Afgørelse i huslejenævnet: Huslejenævnet finder ikke, at udlejer kan opkræve betaling for renovation ud over lejen. Derfor har lejer krav på tilbagebetaling af tre års indbetalt aconto-beløb til renovation på i alt 10.188 kroner. Lejer påpegede også, at der var problemer med træk og opvarmning, men det kunne huslejenævnet - udover en "meget lille" revne ved et vindue - ikke konstatere.
  • Maj 2021: Henrik Henriksen får tilladelse af Vejle Kommune til at rive ejendommen på Møllebakken ned og sender derefter en opsigelse til Liv Lyager.
  • Juni 2021: Liv Lyager gør indsigelse mod opsigelsen.
  • April 2022: Ved Retten i Kolding (boligretten) bringes tvisten om opsigelsen op. Retten skal tage stilling til, om Liv Lyager er blevet opsagt på ulovlig vis, eller om opsigelsen overholder lovgivningen.
  • Maj 2022: Forventet domsafsigelse i retssagen ved boligretten.

Huslejenævnet har i to forskellige afgørelser fra 2019 og 2021 også pålagt Henrik Henriksen at overføre flere tusind kroner til Liv Lyager.

Forbrugsregnskaberne fra før 2016 var på afgørelsestidspunktet forældede, men ved at kigge på de regnskaber for varmeforbrug, som Henrik Henriksen fremsendte til huslejenævnet, kom nævnet frem til, at Liv Lyager havde et tilbagebetalingskrav på 4.075,77 kroner.

Desuden fandt huslejenævnet, at Henrik Henriksen uberettiget havde opkrævet aconto-betaling for Liv Lyagers vandforbrug. Det skyldes, at der ikke er monteret individuelle forbrugsmålere for vand i lejemålet.

Henrik Henriksen blev derfor pålagt at tilbagebetale aconto-indbetalinger for de foregående tre år. Ligeledes blev det slået fast, at han fremadrettet ikke kunne opkræves penge for det, så længe der ikke var individuelle målere i ejendommen.

Annonce

Ikke nemt at finde et andet sted

Også i 2021 blev Henrik Henriksen pålagt at betale et beløb til Liv Lyager. Her fastslog huslejenævnet, at udlejeren skulle overføre 10.188 kroner - svarende til 36 måneders indbetaling til renovation.

- Huslejenævnet finder ikke, at udlejer kan opkræve betaling for renovation ud over lejen, står der i afgørelsen.

Huslejenævnet

  • Hvis lejer og udlejer i en privat udlejningsejendom er blevet uenige om noget, kan de indbringe sagen for huslejenævnet.
  • Huslejenævnet kan afgøre, om lejernes vilkår er i overensstemmelse med lejeloven og boligreguleringsloven, men inden man sender sagen til huslejenævnet, skal man som lejer i første omgang kontakte sin udlejer for at prøve at finde en løsning på konflikten.
  • Hvis udlejeren ikke udbedrer de eventuelle fejl og mangler, som huslejenævnet pålægger vedkommende, kan sagen havne hos Grundejernes Investeringsfond, som har mandat til at udføre arbejdet for udlejerens regning.

De tidligere afgørelser samt gentagne udfordringer med lejeboligen har gjort Liv Lyager dybt frustreret, idet hun ikke mener, at Henrik Henriksen har overholdt sine forpligtelser som udlejer, og at han nu forsøger at tvinge hende ud.

- Den første afgørelse i huslejenævnet endte også hos Grundejernes Investeringsfond, fordi han ikke fik ordnet tingene, siger Liv Lyager.

Hvorfor er du ikke bare flyttet, når der ifølge dig har været så mange gentagne problemer?

- Jeg har faktisk været rigtig glad for at bo så centralt i byen, og der er god plads her. Jeg har boet med fire børn, og det er ikke let bare at finde et andet sted - især når der også skal være plads til to hunde.

- Jeg synes heller ikke, det kan passe, at jeg skal flytte, fordi han ikke vil vedligeholde det ordentligt. Hvis jeg var flyttet, så havde det jo bare været en anden, der skulle bøvle med problemerne, siger Liv Lyager.

Hun bor fortsat til leje i ejendommen sammen med sine hunde og to af sine fire børn.

Annonce

Der har været bump på vejen

Avisen ville gerne have fremlagt Henrik Henriksens syn på sagen, men han har ikke ønsket at forholde sig til Liv Lyagers kritik, huslejenævnets tidligere afgørelser eller sagen ved boligretten.

- Jeg har ingen kommentarer, for jeg har ikke gjort noget forkert, siger Henrik Henriksen.

Ved det åbne retsmøde i boligretten forklarede Henrik Henriksen, at han gerne vil rive ejendommen på Møllebakken ned, fordi han har vurderet, at en renovering ikke vil være hensigtsmæssig rent økonomisk.

Udlejeren blev i retten spurgt ind til, hvordan relationen til Liv Lyager har udviklet sig i de år, hun har boet til leje i en af hans ejendomme.

- Den første lange tid har den været rigtig fin, og så har der været bump på vejen de sidste år, sagde Henrik Henriksen i retten.

Annonce

Sagen afgøres 18. maj

Ejendommen på Møllebakken er opdelt i to lejemål.

Liv Lyager bor til leje på 1. sal, mens der de seneste otte måneder ikke har boet nogen i stueetagen, idet Henrik Henriksen har fået en nedrivningstilladelse fra Vejle Kommune.

Det er nedrivningstilladelsen og den efterfølgende opsigelse af Liv Lyager, der nu betyder, at uenigheden mellem de to er endt i boligretten.

De to parter var i forrige uge i retten for sammen med deres respektive advokater at fremføre deres synspunkter.

Liv Lyager mener ikke, at den opsigelse, hun fik i maj sidste år, er gyldig. Derimod argumenterer Henrik Henriksen og hans advokat for, at opsigelsen overholder lejelovens regler, og at nedrivningstilladelsen fra Vejle Kommune er gyldig.

Jeg synes heller ikke, det kan passe, at jeg skal flytte, fordi han ikke vil vedligeholde det ordentligt. Hvis jeg var flyttet, så havde det jo bare været en anden, der skulle bøvle med problemerne.

Liv Lyager, Give

Netop nedrivningstilladelsen, som kommunen gav Henrik Henriksen i maj sidste år, spiller en afgørende rolle i sagen.

Af den fremgår det nemlig, at tilladelsen gives ”under forudsætning af, at der er aftalt fraflytning” med lejeren.

Henrik Henriksen mener, at han via sine advokater har varslet opsigelsen mere end tre år måneder før, hvilket kræves ifølge lejekontrakten.

Modsat mener Liv Lyager og hendes advokat ikke, at nedrivningstilladelsen er gyldig - blandt andet fordi Liv Lyager først fik besked om opsigelsen, efter at kommunen havde givet nedrivningstilladelsen.

Det er derfor blandt andet det dokument, retten skal forholde sig til, når det skal afgøres, om opsigelsen af lejekontrakten er gyldig, og om Liv Lyager kan blive boende, eller om hun bliver tvunget til at flytte.

Boligretten forventer at afsige dom i sagen 18. maj.

Annonce
Give Avis

Læserbrev: Generalforsamlingen på museet var en ren farce

Annonce
Give Avis

Skoleelever løber tusindevis af kroner hjem til Børnelungefonden

Annonce
Give Avis

Navneforvirring har ført til misforståelser hos både børn og forældre: Nu skal det være slut - og du kan hjælpe

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give Avis

Få pølsebod til tilbudspris: Sidste gang var der ingen ansøgere - nu sætter kommunen lejen ned

Give Avis

Gratis pølser og frisk duft af blomster: Årligt tilløbsstykke vender tilbage

Give Avis

Musikfest præsenterer seks kendte navne og kommer samtidig med klar opfordring: 'Køb din billet - ellers er det ikke sikkert, vi er her næste år'

Give Avis

Traktortræk forventer 2500-3000 tilskuere: Sort røg, store dieselmotorer og kæmpe festtelt

Give Avis

18-årig praktikant hos øko-landmand ved Give er blevet hædret på kongres

Give Avis

Tankanlæg er blevet påkørt otte gange på tre år: I den kommende uge skal større renovering også afhjælpe det problem

Give Avis

Efter fire år kaster pølsemanden håndklædet i ringen: Slut med ristede hot dogs og burgere på Hjortsvangen

Annonce