Annonce
Holstebro Onsdag

Laveste antal udrykninger siden 2012

Nordvestjyllands Brandvæsen havde i 2019 en afgangstid - den tid, der går fra alarmcentralen har afgivet alarmen, til køretøjet forlader brandstationen - på fire minutter og 29 sekunder. På landsplan ligger den gennemsnitlige afgangstid på to minutter og 35 sekunder. Arkivfoto: Preben Madsen
De kommunale redningsberedskaber havde sidste år det laveste antal udrykninger siden 2012. Den gennemsnitlige responstid er faldet sammenlignet med 2018 og er igen under otte minutter. I Nordvestjyllands Brandvæsen ligger reponstiden dog højere end landsgennemsnittet.
Annonce

Holstebro/Danmark: Når der opstår brand, trafikuheld eller miljøforureninger, rykker de kommunale redningsberedskaber - eller brandvæsenet - ud. I 2019 rykkede brandvæsenet ud 39.793 gange. Det er det laveste antal siden 2012.

Ser man på reelle alarmer var tallet sidste år 20.632. Siden årtusindskiftet ligger kun 2004 marginalt lavere med 20.606 reelle alarmer.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Lokalt hedder det kommunale beredskab Nordvestjyllands Brandvæsen, og det dækker Holstebro, Lemvig. Struer og Skive. Tallene fra Beredskabsstyrelsens statistik viser, at det nordvestjyske brandvæsen i alt kørte til 698 alarmer i 2019 - heraf var de 275 fra Holstebro-stationen.

Ud af de 698 alarmer i det nordvestjyske område var de 439 såkaldte reelle alarmer. Antallet af blinde alarmer lå i 2019 på 223 alarmer fra  ABA-anlæg og 35 andre blinde alarmer.


Der kan være mange årsager til, at tallene i 2019 ligger i den lave ende. Sammenligner man med 2018 med den knastørre sommer, var der færre udrykninger til naturbrande sidste år. Og så fortsætter den positive tendens med blinde alarmer fra ABA-anlæg.

Steen Hjere Nonnemann, chefkonsulent.


Antallet af udrykninger til blinde alarmer ligger på landsplan stabilt over de seneste år, selvom der er kommet flere detektorer. Der var i 2019 i gennemsnit 4,8 blinde ABA-alarmer per 1000 aktive detektorer. Det er det laveste antal, siden Beredskabsstyrelsen begyndte at opgøre denne statistik i 2004.

- Der kan være mange årsager til, at tallene i 2019 ligger i den lave ende. Sammenligner man med 2018 med den knastørre sommer, var der færre udrykninger til naturbrande sidste år. Og så fortsætter den positive tendens med blinde alarmer fra ABA-anlæg, siger chefkonsulent i Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse Steen Hjere Nonnemann.

Annonce

Responstid under otte minutter

De kommunale redningsberedskab var i 2019 fremme på skadestedet inden for ti minutter i 77 procent af udrykningerne og inden for 15 minutter ved 95 procent af udrykningerne.

I gennemsnit var første køretøj fremme syv minutter og 53 sekunder, efter alarmen tikkede ind.

Tallene for Nordvestjyllands viser for Holstebros vedkommende i 2019, at køretøjet var fremme på skadestedet inden for ti minutter i 62 procent af udrykningerne og inden for 15 minutter i 88 procent af udrykningerne.

Nordvestjyllands Brandvæsen har en reponstid - altså den tid, der går fra alarmcentralen har afgivet alarmen, til køretøjet er fremme på skadesstedet, - der ligger højere end landsgennemsnittet på syv minutter og 53 sekunder.

I gennemsnit for hele Nordvestjyllands Brarnsvæsen ligger den gennemsnitlige reponstid for ded 505 kørsler i 2019 på ti minutter og 11 sekunder.

For de 186 udrykninger i Holstebro i 2019 var første køretøj fra Holstebro fremme på gennemsnitlig ni minutter og 45 sekunder, efter at alarmen lød. Det er en forbedring i forhold til sidste års gennemsnitlige reponstid på ti minutter og 26 sekunder.

Hurtigst på pletten i hele Nordvestjyllands Brandvæsen sidste år var Struer med en gennemsnitlig reponstid på otte minutter og ni sekunder, og langsomst var Skive med et gennemsnit på 11 minutter og 18 sekunder.

Mere om alarmer

Reel alarm:

En tilkaldelse af redningsberedskabet til en opgave, der skal løses - for eksempel at slukke en brand.

Blind alarm:

En alarm, der afgives utilsigtet eller i god tro, men som ikke kræver redningsberedskabets indsats. De kommer typisk fra automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg).

Falsk alarm:

En alarm, der afgives i ond tro (bevidst handling), og som ikke kræver redningsberedskabets indsats.

Responstid:

Den tid, der går fra alarmcentralen har afgivet alarmen, til første køretøj er fremme på skadestedet.

I hele landet rykkede beredskabet i løbet af 2019 ud til 3581 alarmer om brand eller fare for brand i beboelser. De 86 af gangene var det Nordvestjyllands Brandvæsen, der rykkede ud.

Flest gange - nemlig 36 gange - gik det ud over beboelser i Holstebro-området.

Dødsbrande var der i alt 48 af på landsplan i 2019 - en af brandene krævede to dødsofre, så antallet af omkomne kom på den måde op på 49 sidste år.

Selv om hvert ofre er et for meget, kan man glæde sig over, at det er det laveste antal omkomne efter brand siden 2010, hvor der i alt over hele landet var 72 dødsbrande, der krævede 74 ofre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro Onsdag

Jagten på kalken

Holstebro Onsdag

Idrætsrådet holder årsmøde

Annonce