Annonce
Lokalavisen Nyborg

Før og nu: Stationsbygningen på Knudshoved - fra isbådestationsbygning til kursusejendom

Stationsbygningen på Knudshoved anno 2020. Foto: Nyborg Lokalhistorisk Arkiv
Nyborg Lokalhistoriske Arkiv er fordelt på tre lokalarkiver i henholdsvis Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Lokalarkiverne har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle vores fælles lokale hukommelse og gøre det tilgængeligt for dig. Vi håber, du vil læse med i lokalarkivets faste klumme her.

Knudshoved har langt tilbage i tiden været udgangspunkt for færdsel over Storebælt i isvintre.

Omkring 1830 blev der her opført en isbådestation – de bestående hvidkalkede bygninger - med bolig til vagtmesteren, isbådeskur og vognport samt 20 køjepladser.

Der var dog ikke nok plads til passagerer og mandskab, ligesom de ikke kunne forplejes tilfredsstillende.

Situationen var uholdbar. De rejsende måtte fragtes på ofte åbne hestetrukne vogne ud til Knudshoved, hvor de rystende af kulde måtte stå og vente på afgang med de åbne isbåde ofte uden at kunne søge ly eller få noget varmt at spise.

I 1872 blev der derfor nedsat en kommission, der blandt andet skulle se på, hvordan forholdene kunne bedres. Den barslede i 1874 med fire forslag:

1. Der kunne bygges en havn på Knudshoved.

2. Man kunne anskaffe en isbryderfærge.

3. Der kunne anlægges en jernbane fra Nyborg til Knudshoved.

4. Man burde bygge en station på Knudshoved, så der blev ordentlige forhold for såvel passagerer som mandskab.

Rigsdagen fandt, at de tre første forslag var for dyre at gennemføre.

Derimod blev det besluttet at udvide den bestående isbådestation.

I 1876/77 opførtes den stadig stående gule murstensbygning, der rummede en opvarmet ventesal, en stor restaurant og på loftet 70 køjepladser til isbådemandskabet.

Fakta

Hvor: Fyrvej 1, Nyborg

Om: Den ”gule” stationsbygning på Knudshoved

Før og nu: 

1877: Isbådestation

1883 Jernbanestation

I dag: Kursuscenter

Med tiden blev kommissionens øvrige tre forslag ført ud i livet. I 1883 kunne DSB tage stiklinjen Nyborg-Knudshoved-Slipshavn i brug. Bygningen fra 1877 blev nu Knudshoved Station med perron og i området remise, drejeskive og vigespor. Desuden fik man egen stationsforstander – dette dog kun frem til 1906, da stationsforstander Löwe blev påkørt af et tog og døde, hvorefter stillingen blev nedlagt.

Samme år anskaffede DSB sin første isbryderfærge, to kom til i 1890 og yderligere to i 1894.

I 1890 påbegyndtes byggeriet af en mole med jernbanespor ved Knudshoved, hvor færgerne kunne lægge til ved is i Nyborg Fjord. Den stod færdig i 1896, så efter 22 år var kommissionsforslagene fra 1874 ført ud i livet.

Strækningen Knudshoved-Slipshavn blev nedlagt i 1905, da den aldrig blev brugt. Ej heller stykket fra Nyborg til Knudshoved blev benyttet særlig meget til sit oprindelige formål. Der var kun isvintre 1888, 1893, 1922 og igen i 1929. I 1934 blev isbådestationen nedlagt; isbådetransporterne i de kolde besættelsesvintre blev udført af private aktører.

Stationsbygningen på Knudshoved anno 2020. Foto: Nyborg Lokalhistorisk Arkiv

Dermed havde Knudshoved Station udtjent sit formål. I forbindelse med anlæggelsen af Knudshoved Færgehavn midt i 1950’erne blev banen nedlagt, da den lå i vejen for den kommende motorvej.

Imidlertid havde såvel stationsbygningen som de øvrige bygninger på stedet også været benyttet som feriehjem og kursuscenter.

Fra 1893 blev stedet brugt til sommerophold for københavnske skolebørn og fra 1924 for ansatte og pensionister fra DSB. Samtidig hermed benyttede DSB’s forskellige organisationer i stadig højere grad Knudshoved som kursuscenter – en funktion det stadig har, nu åbent for alle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nyborg

Tappenstreg med smagsprøver

Annonce