Annonce
Lokalavisen Nyborg

Før og nu: Thuesens Tobaksfabrik

Thuesens tobaksfabrik, Nørrevoldgade 7, hvor der i dag er parkeringsplads ved siden af Teknisk forvaltning. Nørrevold Skole anes bag fabriksbygningen. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Nyborg Lokalhistoriske Arkiv er fordelt på tre lokalarkiver i henholdsvis Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Lokalarkiverne har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle vores fælles lokale hukommelse.

Thuesens tobaksfabrik går helt tilbage til 1838, hvor tobaksspinder Mads Jensen Thuesen lejede fire stuer og kamre i Korsbrødregården.

Men det blev hurtigt for småt, så allerede i 1840 erhvervede han ejendommen Slotsgade 5. I begyndelsen var det kun skrå, snus og røgtobak, der blev produceret, men senere kom det til at omfatte både cigarer og cigaretter.

Mads Jensen Thuesen måtte desværre på grund af svagelighed afstå virksomheden til sin bror Jens Madsen Thuesen i 1858. Han formåede at få forretningen til at vokse betydeligt og da ejendommene Nørregade 4 og Mellemgade 11 i 1870 kom på tvangsauktion, købte Jens Madsen Thuesen dem.

I Nørregade 4 indrettedes butik og i sidebygningerne var der plads til produktion og lager. Der var imidlertid brug for mere plads, så 1888 købte Thuesen ejendommen Mellemgade 15, hvor der blev indrettet produktionslokaler.

Fra industrivirksomhed til parkeringsplads

  • 1838: Startede i Korsbørdregården.
  • 1840: Flyttede til Slotsgade 5.
  • 1870: Flytter til Nørregade 4 og Mellemgade 11.
  • 1888: Udvidet med Mellemgade 15 - blev efterhånden landsdækkende.
  • 1895: Fabrik opføres på Nørrevoldgade 7.
  • 1933: Virksomheden ophører.
  • 1933: Fabriksbygningen Nørrevoldgade 7 bliver til beboelse.
  • 1982: Bygningen Nørrevoldgade 7 nedrives.

Den tekniske udvikling satte også sit præg på Thuesens tobaksfabrik, der fik anskaffet den første dampmaskine i 1888 og nye maskiner gjorde fremstillingen af røgtobak til en industriproduktion. Fremstilling af cigarer og skråtobak var dog stadig et håndværk, der var afhængig af den enkelte medarbejder.

Da Jens Madsen Thuesens søn Carl Ellis Jensenius Thuesen begyndte at rejse og repræsentere virksomheden, udviklede den sig fra at være en lokal virksomhed til at afsætte sine produkter i hele landet.

Det gik stadig godt for tobaksfabrikken, de gamle lokaler blev for små, så da Carl Ellis Jensenius Thuesen i 1895 overtog virksomheden købte han Slotsmøllens store have mellem Lindalléen og Nørrevoldgade.

Her opførtes en stor fabriksbygning efter tegning af arkitekt Colding. Fabrikken blev sidenhen udvidet flere gange og for at skaffe mere plads til produktionslokaler flyttede kontor og lagerlokaler i 1907 til Stendamsgade 5, som Carl Ellis Jensenius Thuesen havde købt.

På det tidspunkt beskæftigede fabrikken cirka 100 medarbejdere. Blandt dem var der ofte ganske unge mennesker og børn for eksempel drenge, som sad og strippede tobaksblade. Disse smådrenge blev kaldt ”Thuesens bøller”.

Magasinbygningen, den tidligere lagerbygning til tobaksfabrikken i Nørrevoldgade. Fabrikken lå, hvor parkeringspladsen ved Teknisk Forvaltning er placeret i dag. Magasinbygningen ligger syd for parkeringspladsen Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

I 1910 indtrådte Carl Ellis Jensenius Thuesens søn, Carl Ellis Thuesen, i firmaet, og efter den gamle chefs død i 1917, indtrådte hans svigersøn, Cai Rolsted som medejer. Samme år blev forretningen i Nørregade 4 og Mellemgade 11 solgt til Landbosparekassen for Fyn. Cai Rolsted videreførte tobaksudsalget i Nørregade 4 i lejede lokaler.

I 1931 er Carl Ellis Thuesen eneejer af virksomheden og i 1933 nedlægges fabrikken, bygningerne i Nørrevoldgade og Stendamsgade sælges og bygningen i Nørrevoldgade 7 købes af malermester Raymond Christoffersen, der indrettede beboelse i forhuset.

10. februar 1938 dør Carl Ellis Thuesen i Risskov og begraves her i Nyborg.

Bygningerne i Nørrevoldgade nedrives i 1982 og arealet er i dag parkeringsplads.

Den sidste rest af tobaksfabrikken er den hvide bygning syd for parkeringspladsen, magasinbygningen, der i dag er indrettet som beboelse.

Thuesens tidligere bolig, kontor og lager, Stendamsgade 5, ca. 1960. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce