Annonce
Nørrebro

Mere trafik i Guldbergsgade er vanvid

Naboer til det kommende diabetescenter har vist deres modstand mod byggeplanerne på dette banner, som de har hængt op på muren ind til den grund, man ønsker at opføre centret på. - Foto: Benedicte Lorenzen
Annonce

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning

Af Kasper Heumann Kristensen, tidligere medlem af Borgerrepræsentationen og beboer på Nørre Allé, København N

Jeg følger interesseret med i planerne om at bygge et 15 meter højt Diabetes Center i De Gamles by på Nørrebro, og de afledte effekter heraf. Jeg har selv boet i området de sidste 10 år.

Området omkring Guldbergsgade / Møllegade er i forvejen præget af kaotisk trafik og systematiske overtrædelser af færdelsloven. Den nordlige del af Møllegade har én farbar bane, hvilket ofte medfører trafikkaos. Den sydlige del af Møllegade har højresving forbudt ved Guldbergsgade, hvilket overtrædes af mindst halvdelen af de bilister jeg ser i min daglige gang.

Ovenstående er bl.a. udledt af den politiske beslutning omkring at lukke Nørrebrogade for gennemkørende trafik, hvilket i sagens natur har presset trafikken ned i sidegaderne. Herunder især Guldbergsgade, som burde være en sikker skolevej, men i stedet er blevet en dødsfælde hvor tung trafik kører side om side med skolebørn på cykel hver morgen.

Bygning af omtalte diabetescenter vil medføre 45.000 ekstra årlige bilkørsler i et område der i forvejen er en dødsfælde for cyklende børn. Jeg kender flere af jer personligt, og jeg ved at I er fornuftige og ansvarlige mennesker. At I overhovedet kan overveje mere trafik i et så kaotisk område - og på den måde vil sætte vores børns liv i fare - kan kun bero på, at I ikke kender området godt nok til at vide hvor stort et vanvid det vil være.

Der skal naturligvis være plads til innovation og udvikling i København. Det er derfor København er en succes, og det er derfor København udvikler sig. Det skal det blive ved med. Men det skal ske indenfor en ramme der kan rumme den udvikling, og det kan indre Nørrebro ikke i forhold til trafikbelastning og sikkerhed.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce