Annonce
Trafik

På mandag skal Frederiksborgvejs fremtid afgøres

Frederiksborgvej står måske overfor en gevaldig makeover. Der skal stemmes om projektet på mandag. Arkivfoto.
Der skal på mandag stemmes om en trafikal og byrumsmæssig forbedring af Frederiksborgvej. Den skal skabe større sikkerhed på den lange strækning.

Frederiksborgvej - en vej hvor speederen godt lige kan få et ekstra "go daw". Det er en vej, der har været plaget af høj hastighed og hensynsløs kørsel blandt bilister gennem mange år. Det har skabt utryghed hos naboer og bløde trafikanter, og flere gange har det også kastet alvorlige ulykker af sig. Snart kan det være fortid.


Jeg er særligt glad for, at de lokale har været så aktive og involverede i arbejdet, for det har blandt andet betydet, at der udover sikkerhed også har været et stort fokus på, at sikre flere træer i projektet, og samtidig er det lokale byliv blevet prioriteret.

Ninna Hedeager Olsen, (EL)


Det er tidligere blevet besluttet, at sætte penge af til at højne sikkerheden på Frederiksborgvej, og nu ligger et forslag til en løsning klar. Et projektforslag som Teknik- og Miljøudvalget skal behandle mandag den 15. marts.

Annonce

Større trafiksikkerhed

Der er i forslaget tale om en indsnævring af Frederiksborgvej kombineret med fortovsudvidelser, cykelsti og flere træer. Alt sammen for at øge trygheden og sikkerheden på strækningen.

Ydermere fokuseres der i projektforslaget på at skabe trafikale og byrumsmæssige forbedringer på fire lokaliteter. Det drejer sig om de tre kryds, hvor Frederiksborgvej krydser Glasvej/Rentemestervej, Birkedommervej/Landsdommervej og Hovmestervej, samt strækningen mellem Dorteavej og Birkedommervej.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er godt tilfreds med forslaget.

- Frederiksborgvej har længe krævet en ombygning, så farten bliver sat ned, og med det nuværende forslag får vi taget hånd om en stor del af problemet. Jeg er særligt glad for, at de lokale har været så aktive og involverede i arbejdet, for det har blandt andet betydet, at der udover sikkerhed også har været et stort fokus på at sikre flere træer i projektet, og samtidig er det lokale byliv blevet prioriteret, siger Ninna Hedeager Olsen.

Godkendes indstillingen, forventer Teknik- og Miljøforvaltningen at påbegynde projektet medio 2021 med forventet ibrugtagning i slutningen af året.

Fakta

Med projektet nedlægges 16 bilparkeringspladser uden for betalingszone, mens der etableres 13 erstatningsparkeringspladser. Både nedlæggelse og erstatning af parkeringspladser sker i relation til løsninger, der øger trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Der kan i forbindelse med projektet plantes op til 9 træer. Det endelige antal af træer afhænger af brandredningsforhold og en eventuel frivillig aftale. De eksisterende ledningsforhold i jord og luft begrænser generelt muligheden for at plante træer i projektområdet.

I Budget 2020 blev der afsat 6,3 mio. kr. Udover den ordinære anlægsbevilling er der udmøntet 8,4 mio. kr. fra Områdefornyelsen Nordvest.

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
KLUMME

Forårsfornemmelser og friske ideer

Corona

Slut med pop-up centre i København

Annonce