Annonce
Odder Avis

Brodebat: Lad være med at få denne sag til at ende i den store syltekrukke, borgmester

Lone Jakobi. Pressefoto

Læserbrev: Hvilken linjeføring vil Odder Kommune foretrække, hvis Folketinget beslutter en Kattegatforbindelse? Hvilken linjeføring er til mindst gene for kommunens borgere? Og hvad vil konsekvenserne være af de linjeføringer, som indgår i Folketingets forundersøgelse?

Det blev borgmesteren pålagt af byrådet at finde ud af på byrådsmødet 17. maj. Det skulle ske i løbet af efteråret. Det er nu tre en halv måned siden, at byrådet vedtog det. Vi er på vej ind i efterårsmånederne, og der er intet sket indtil videre.

Vi har begge efterspurgt handling, men det ser ud til, at borgmester Uffe Jensen er i gang med at arkivere beslutningen ned i den store syltekrukke.

Annonce

Det er en effektiv metode til at lægge sagen død på. For det første ved ikke at sætte skub på sagen, reservere tid i kalenderen, planlægge borgerinddragelse og rammer for byrådets drøftelser. For det andet ved at sige, at konsekvenserne er alt for indviklede og komplicerede for kommunens forvaltning og kræver Vejdirektoratets og anden ekstern hjælp, der både er dyr og tidskrævende.

Byrådet var 17. maj enige om, at konsekvenser kunne belyses ved enkle metoder. Det er ikke svært at estimere, hvor stort et areal der skal afgives til eventuel motorvej, jernbane m.v.

Landskabsanalysen, som forvaltningen allerede anvender, kan belyse, hvilke linjeføringer der støder mod de største naturværdier.

Der kan - ligesom i forbindelse med vindmølleplanlægning - opstilles et overordnet bud på, hvordan støjbelastningen kan se ud.

Ingen forventer helt præcise og detaljerede beregninger - blot et fælles grundlag at drøfte ud fra.

Alle borgere - uanset ønsker for eller imod Kattegatbroen - har krav på at vide, hvilke linjeføringer Odder Kommune vil søge prioriteret, og hvilke overordnede konsekvenser prioriteringen medfører, hvis Kattegatbroen bliver en realitet.

Vi mener begge, at det er en bunden del af byrådets opgave at søge påvirkning på linjeføring, hvis Folketinget beslutter det store anlæg. Og det gælder uanset holdninger for eller imod Kattegatbroen.

Kommunens borgere har krav på muligheden for at bidrage.

Mens borgmesteren tænker, mejsler Folketingets videre forundersøgelser mulighederne i sten, og som tiden går, begrænses vores reelle påvirkningsmuligheder.

Lone Jakobi og Kresten Bjerre

Mens borgmesteren tænker, mejsler Folketingets videre forundersøgelser mulighederne i sten, og som tiden går, begrænses vores reelle påvirkningsmuligheder.

Så kom nu i gang og lad være med at få denne sag til at ende i den store syltekrukke, borgmester Uffe Jensen!

Kresten Bjerre. Pressefoto
Annonce
Annonce
Odder Avis

Hverdagsaktivisme: Mennesker, der bare går i gang

Annonce
Annonce
Odder Avis

Replik: Godt for cyklister, knap så godt for fodgængere

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Leif lægger jord til naturpleje-projekt: Græssende køer skal skabe bedre liv for insekter, planter og en truet sommerfugl

Odder Avis

Babycafé på Centralhotellet

Odder Avis

Høstgudstjeneste i Falling og Alrø

Odder Avis

Det grå guld skal slås om indflydelse: Seniorråd fandt ni kandidater på få dage

Odder Avis

Gåtur på Tunø med We Walk Odder

Odder Avis

Man kan sagtens selv vaske busskure og byskilte for at forskønne sine omgivelser: Hverdagsaktivismen er kommet til Odder

Odder Avis

Replik om buskrydning og træfældning: Der bliver mere liv og biodiversitet i midtbyen, end vi ser i dag, når det hele står færdig

Odder Avis

Himlen & Dybet med Bull & Hjort

Odder Avis

Fem til otte års ventetid: Der er en særlig grund til, at der mangler ledige pladser i mange lystbådehavne

Odder Avis

Tilhængere af Kattegat-forbindelsen får mere modstand: Politikere fra Odder, Samsø og Kalundborg stifter en ny Kattegatkomite for at stoppe bro

Odder Avis

Det menneskelige drama – fokus på Palæstina

Kultur

Lis har malet i hele sit liv: Kunst er det, som øjet ser

Odder Avis

Budgetforhandlinger: Bring kulturlivet i spil - tag kulturen alvorligt som et vigtigt bindeled mellem mennesker

Odder Avis

Byens Bedste jury har talt: Nu er det din stemmer, der tæller

Odder Avis

Færre p-pladser ved Rude Strand: Man kan bare parkere på sommerhusvejene

Odder Avis

Glæde hos de handlende: Odder beholder sin city-manager et år mere

Odder Avis

Sårbare borgere i Odder kan få det tredje stik

Odder Avis

Budgettet er meget stramt og snævert: Der skal tages penge fra kassen for at få råd til kernevelfærd

Odder Avis

Åbent Hus hos gederne på Sondrup Gårdmejeri

Odder Avis

Fødselar med mange gøremål fylder rundt

Odder Avis

Flagermus kan ofres for flere sommerhuse: Naturfredningsforening forarget

Annonce