Annonce
Odder Avis

Formand for seniorrådet stopper: Nu skal de yngre ældre altså ind kampen

Annette Svenstrup har været med i seniorrådet i 12 år. Nu stopper hun. Den aktive pensionist fortsætter dog i både Spisevennerne og Støtteforeningen for Ålykkecentret. Arkivfoto
Med mere end 7100 borgere ældre end 60 år mener Annette Svenstrup, at det vrimler med kvalificerede kandidater til det nye seniorråd, som skal vælges til november. Selv har hun valgt at takke af.

Odder: Det er med en smule nervøsitet, at den snart afgående formand for seniorrådet i Odder Kommune, Annette Svenstrup, har valgt ikke at genopstille, når der er valg til rådet til november. Hun mener dog, at hun efter 12 år som talerør for kommunens ældre har udtjent sin værnepligt.

- Jeg er nok typen der, så snart jeg har forladt en opgave, kaster mig over en anden. Det siger nogle i hvert flad. Men min tid i seniorrådet er slut nu, siger den 74-årige formand, der får følgeskab af Per Ringgaard og Svend-Erik Jensen, der heller ikke vil være at finde på den nye stemmeseddel. Kun det sidste medlem, næstformand Harry Bengtsen, stiller op igen.

Dermed skal der findes fire nye kandidater til rådet, som i den nuværende valgperiode kun har haft fire medlemmer, selv om der er plads til fem. Ud over at mangle en kollega har de fire rådsmedlemmer i fire år måttet arbejde uden en eneste suppleant, fordi ingen meldte sig i 2017. Derfor blev der slet ikke udført nogen valghandling.

Annonce

- Det kom bag på alle, at der ikke var større interesse, og allerede på det konstituerende møde blev vi enige om, at vi i 2021 ville integrere valg til seniorrådet med valget til byrådet og regionen, så man afgiver sin stemme samme dag og samme sted. Det sker allerede i langt de fleste kommuner, siger hun.

Arbejder længere

Annette Svenstrup har ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor der blandt 60+årige er så ringe interesse for at søge indflydelse via seniorrådet. Hun mener dog, at det kan betyde noget, at folk i dag forlader arbejdsmarkedet senere, og at sundhedstilstanden blandt ældre generelt er bedre end for år tilbage. Derfor er folk også aktive i flere år.


Jeg tror, at mange seniorer i dag er så aktive andre steder, at de ikke kan overskue at være med for eksempel seniorrådet. Det er ærgerligt, for vi har faktisk indflydelse på en del ting.

Annette Svenstrup


- Det kan jeg godt forstå, men jeg opfodrer alligevel kommunens borgere til at melde sig som kandidater, så snart de kan afse tid til det. For vi har reel indflydelse på mange af de ting, som byrådet forholder sig til i byrådssalen, siger hun og nævner de sundhedscaféer, som Odder Kommune har afholdt i de senere år - også ude i oplandet.

Sæt flere kryds samme dag

Kommunalbestyrelsen har i samarbejde med seniorrådet besluttet, at valg til rådet afvikles samme dag, som der er valg til kommune og region nemlig tirsdag 16. november. Der kan brevstemmes som til de andre valg.

Forvaltningen arrangerer senere på året et opstillingsmøde, hvor der orienteres om valget samt om opstillings- og valgprocedure. Kandidaterne kan lade sig opstille til valget med underskriftsindsamling af stillere efter nærmere retningslinjer.

Der skal nedsættes en valgbestyrelse bestående af to fra seniorrådet (endnu ikke udpeget red.) samt af Finn Thranum (V), John Rosenhøj (DF) og Rie Ramsdal Jensen (S) fra sundheds-, social- og forebyggelsesudvalget.

Man skal være fyldt 60 år for at stemme på eller lade sig opstille til seniorrådet.

Sundhedscaféer er møder, hvor ældre informeres om alt lige fra rettigheder til kommunal  hjælp til oplysning om sund kost, og her har seniorrådet været en aktiv medspiller.

- Desuden bliver rådet hørt, når der skal tages store beslutninger, der vedrører kommunens ældre. For eksempel i forbindelse med den årlige revurdering af sundhedstilbud til kommunens ældre, siger Anette Svenstrup, der skønner, at hun i de forgangne år som formand har brugt 25-30 timer om måneden på rådsarbejdet.

- Vi bliver hørt og har et godt samarbejde med sundheds-, social- og forebyggelsesudvalget, som virkelig lytter. Så kom nu, I unge, seniorer. Der venter jer mange spædende udfordringer i de kommende år: Det nye sundhedshus skal kunne fungere også for ældre, vi skal forholde os til de skiftende sygehusstrukturer, og vi skal have set på, hvordan vi kan få flere ældre til at benytte sig af Flextrafik, siger Annette Svenstrup og bakkes op af formanden for sundheds-, social- og forebyggelsesudvalget Finn Thranum (V):

- Som politiker kan man godt nogen gange miste jordforbindelsen en smule, fordi der er så mange ting at forholde sig til. Jeg oplever seniorrådet som en slags dommer for vores arbejde. På en berigende og inspirerende måde. Dem lærer vi meget af, siger han.

Annonce
Annonce
Odder Avis

Så står studenterne på spring

Annonce
Annonce
Odder Avis

Fem hurtige om kommuneplanen

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Ny sommerbutik i telt på Tunø

Odder Avis

Otte pletskud præmieret

Odder Avis

Sur smiley til restaurant i Odder

Annonce