Annonce
Odder Avis

Genovervej borgerinddragelse

Palle Holsting. Privatfoto
Annonce

Læserbrev: Som ny borger i Odder Kommune og kommende beboer i Færgebyen i Hou, har jeg deltaget i den følgegruppe som Odder Kommune nedsatte i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 5040.

Grundlaget for lokalplanen er "Helhedsplanen for Hou Havn" udarbejdet med borgerinddragelse tilbage i 2014, gældende kommuneplan samt vinderforslaget fra Odder Kommunes udbud af udviklingsområdet ved Hou Havn - “Ral lejet” i 2018.

Projektet “Færgebyen” blev præsenteret for Hou-borgerne november 2019 på Egmont Højskolen.

Projektet blev modtaget med stor interesse og opbakning fra de ca. 300 fremmødte borgere. I forbindelse med præsentationen annoncerede Odder Kommune, at lokalplanen for projektet blev igangsat, og at der ville blive nedsat en gruppe af aktive Hou-borgere til at følge lokalplanprocessen.

Jf. Odder Kommune var hensigten at følgegruppen skulle "levere idéer og være sparringspartner" i lokalplanprocessen, og at gruppen skulle være "et bindeled mellem projektet og lokalsamfundet".

Da min kone og jeg var (og fortsat er) interesseret i at bo i Færgebyen, anmodede jeg om at blive en del af denne følgegruppe som repræsentant for “kommende beboere”.

Ud over kommende beboer blev gruppen sammensat af repræsentanter fra Hou Fællesforum, Egmonthøjskolen, HMI, Hou Lystbådehavn og DagligBrugsen.

Min interesse for at deltage i følgegruppen var naturligvis at søge indflydelse på lokalplanens bestemmelser for min families fremtidige bolig, f.eks. naboforhold til den eksisterende by, tilkørselsforhold, parkering, udformning af havnepladsen m.m.

Siden præsentationen af Færgebyen på Egmont i november 2019, har der været afholdt fire møder, hvor Odder Kommune primært har orienteret om tidsplanen, og den kommende bygherre om ideer til nye tiltag for at sikre livet på havnen. Desværre har de forhold, jeg som kommende beboer havde fokus på, ikke været på dagsordenen.

Aktiviteterne har naturligvis været berørt af COVID-19 situationen, men på trods af de afholdte møder står det fortsat uklart, hvad kommunens reelle hensigt var med at “trække” på denne gruppe af entusiastiske borgere.


På trods af de afholdte møder står det fortsat uklart, hvad kommunens reelle hensigt var med at “trække” på denne gruppe af entusiastiske borgere.


Hvis kommunens hensigt var at inddrage borgerne i lokalplanlægningen for at sikre medejerskab og lokalplanens sikre sagsbehandling, opfordres Odder Kommune til at genoverveje form og indhold i forbindelse med kommende projekter (f.eks. genoptagelse af Alexandraplads).

Lokalplanen har nu været i offentlig høring (afsluttes 7. januar), og har bl.a. været behandlet lokalt i Hou Fællesforum. Tilbagemeldingerne herfra er både saglige, konstruktive og kompetente. Det er ingen tvivl - "Hou borgerne fortjener og vil dette projekt - Spørgsmålet er om Odder Kommune fremover ønsker reel borgerinddragelse"

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Ensomheden uden for boblen

Odder Avis

Det er tankevækkende, at klimakonsekvenser og hensyn til natur tilsyneladende viger til fordel for vækst i Odder Kommune

Odder Avis

Nytårskur på coronamåden

Odder Avis

Religiøse motiver i Kunstværket

Odder Avis

Genovervej borgerinddragelse

Annonce