Annonce
Debat

Manipulation i østerbroundersøgelsen om Lynetteholm?

Vores artikel hvis konkluderende overskrift Gregers Hoff udfordrer i dette indlæg. Foto: screenshot fra ØsterbroLIV.dk

Læserbrev: Det er meget rosværdigt,at Østerbro Lokaludvalg har inddraget borgerne i debatten om et af de største projekter i danmarkshistorien. Lynetteholm, ved en spørgeskemaundersøgelse, som 1851 østerbroere har svaret på. Særlig når man tænker på at det er de færreste medier, der har ofret sagen opmærksomhed.

Af besvarelserne fremgik, at det folk var mest enige om, var at de ikke følte sig inddraget (55%), kun 8% følte sig inddraget i beslutningsprocessen.


Annonce

Jeg vil konkludere at det nok er dem, der har stillet spørgsmålene, der er mest positive

Gregers Hoff


Jeg deltog selv i jeres enquete før jul, og jeg er meget glad for at lokaludvalget har sendt hele undersøgelsesresultatet til mig på mail. Hvad jeg er knapt så glad for er, at jeg nu kan se, hvor mangelfulde jeres spørgsmål til os var.

De vigtigste spørgsmål drejede sig om klimasikring, overskudsjord, befolkningstilvækst og trængselsproblemer.

Folks største bekymring overhovedet var klimasikring af byen. Og By&Havn har netop fremhævet Lynetteholm som et klimasikringsprojekt.

I oplægget til spørgsmålet om klimasikring står at ”hvis Lynetteholm ikke etableres skal der laves klimasikring…på anden måde ” (fx ved diger eller mure). Derefter erklærer 47% sig enige i at så er det bedst med Lynetteholm.

MEN: selvom Lynetteholm bliver til noget skal der alligevel sikres med diger både mod nord og syd, og Københavns egen stormflodsplan fra 2017 pointerer, at sikring mod syd skal ske nu, men mod nord (hos os) kan det vente årtier.

I oplægget til spørgsmålet om overskudsjord står der, at hvis Lynetteholm ikke etableres skal der findes alternative placeringer af overskudsjord og den skal evt køres længere væk. Så synes 50% at Lynetteholm nok er den bedste løsning.

MEN: Ikke et ord om at der skal bygges diger mod især syd og at det måske ikke er den bedste anvendelse at hælde kostbar jord (82 mio tons) i Kongedybet, der er 10-15 meter dyb.

Om nye boliger for at imødekomme en forventet befolkningstilvækst på ca 160.000 frem mod 2050, siges i oplægget at hvis Lynetteholm ikke etableres kan man risiker,e at byen skal fortættes, man skal ”bygge højere eller byudvikle på flere af byens grønne områder”.

Så synes 52% at Lynetteholm alligevel er bedst.

MEN: ikke et ord om, at prognoserne måske slet ikke holder,og at syv vrede omegnsborgmestre har skrevet en kronik 24. september, om hvorfor al vækst skal ske i centrum.

Om trængselsproblemerne siger oplægget at der ved at anlægge Lynetteholm kommer mere metro og ny østlig ringvej (+ havnetunnel). Så trafikken bedre kan ledes uden om Københavns centrum.

Det erklærer 42% sig enige i.

MEN: At der skulle komme mindre trængsel i centrum ved at man bygger 35000 nye boliger og lige så mange arbejdspladser netop i centrum er vel noget der kan diskuteres. Det er næsten en grundlov at ved flere veje kommer flere biler og metro er ikke nok til at afhjælpe det pres.

Alt i alt er spørgsmålene og oplæggene til spørgsmålene meget ledende og mangelfulde, så når I skriver at ”østerbroerne er positive over for Lynetteholm” i avisen 20. januar, så vil jeg konkludere at det nok er dem, der har stillet spørgsmålene, der er mest positive.

Annonce

Mest læste

Annonce
Alarm112

15 FCK-fans tiltalt for voldsomt overfald på 16-årig

Annonce

Seneste nyt

Annonce
Navne

Skuespillerinden bag 'Maude' fylder år: -  Jo ældre man bliver, jo mere skal man skynde sig med livet

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Seneste nyt

Annonce