Annonce
Rundt om Viborg

Grøn energi til hele byen: Nyt varmepumpe-anlæg i brug

Varmeværkets nye varmepumpeanlæg set fra oven. I forgrunden de fem energioptagere, som optager udeluft til anlægget. Foto: Morten Pedersen
Møldrup Varmeværk har netop taget et nyt varmepumpeanlæg i brug. Det sikrer byens borgere grøn og relativt billig varme i de kommende år.
Annonce

Møldrup: Et nyt varmepumpe-anlæg er i den seneste tid skudt op på Erhvervsvej i Møldrups industrikvarter. Det nye anlæg, der er taget i brug og i disse dage bliver kørt ind af firmaet Verdo, som har leveret det, fremtidssikrer fjernvarmen til Møldrup-borgerne.

De 580 forbrugere - det svarer med få undtagelser til alle husstande i byen - er med det nye anlæg sikret grøn og forholdsvis billig varme i de kommende år. Møldrup Varmeværk har hidtil som de fleste andre varmeværker i Viborg Kommune fået sin energi fra naturgas-motorer, som både har kunnet producere varme og el, når el-prisen har været attraktiv. I de senere år har nye afgifts-regler betydet, at alle varmeværker har skullet finde alternative energikilder som supplement til naturgassen, hvis de ville undgå store prisstigninger på varmeforsyningen.

Mange har fået solvarmeanlæg, andre har valgt biobrændsel, men i Møldrup har man investeret godt 11 millioner kroner i det nye varmepumpeanlæg og den tilhørende transmissionsledning, som sender det varme fjernvarmevand hen til varmeværket på Bøgevej, hvorfra det videredistribueres ud til forbrugerne.

Varmeværks-formand Hans Bach - til venstre - og varmemester Palle Nielsen glæder sig over, at det nye anlæg nu snart er i almindelig drift.
Annonce

90 procent af varmen

Det nye anlæg kan levere ikke mindre end 90 procent af den varme, som forbrugerne anvender, og det sikrer samtidig, at værket kan undgå betydelige prisstigninger.

- Med en vinter, som den vi har haft i år, kan anlægget nok levere 100 procent af varmen, men ellers forventer vi, at varmepumpeanlægget i et godt år leverer 90 procent af varmen. Resten kommer så fra naturgas. Sidste år satte vi varmeprisen op med otte-ni øre per kilowatt, og den pris holder vi uændret i næste sæson, og vi regner med, at vi kan holde den fremadrettet, siger Hans Bach, der er formand for varmeværket.

Varmeværket i Møldrup plejer at ligge blandt de tre til fem billigste i opgørelserne over varmepriserne i Viborg Kommune. Man har også prøvet at være det billigste varmeværk, men Hans Bach regner med, at investeringen indebærer, at værket kan blive ved med at være blandt de tre til fem værker med den laveste pris.

Annonce

Et omvendt køleskab

Anlægget er en såkaldt luft til vand-varmepumpe. Fem store energioptagere på en platform uden for teknik-bygningen optager udeluft til anlægget. Teknikken virker i princippet som et køleskab, der laver varme i stedet for kulde, og anlægget bruger da også kølervæske. Det trækker fem grader ud af udeluftens temperatur, og ved hjælp af denne energi kan man så opvarme fjernvarmevandet til 70 grader.

Varmepumpe-anlægget kører på el, og den danske elpris svinger hele tiden ikke mindst i takt med, hvor meget det blæser på de mange vindmøller, vi har her i landet. Det er så især udsvingene i elprisen, der afgør, hvornår naturgas-motorerne skal køre, og det styres i sidste ende af varmemester Palle Nielsen.

Udetemperaturen er afgørende for, hvor optimalt anlægget fungerer. En udetemperatur på mellem 10 og 15 grader er bedst, men selv ved en udetemperatur på nul grader kan man trække varme ud af den kolde luft.

De store energioptagere trækker udeluften ind i anlægget.
Annonce

Indvielse efter corona

Møldrup Varmeværk har længe arbejdet på at få den nye energiforsyning på plads. Da man købte grunden i industriområdet var det med tanke på at bruge genbrugsvarme fra naboen Scanflavour. Denne virksomheds efterfølger er nu lukket, så det var godt, at man ikke fik den løsning. Det aktuelle projekt med varmepumper har man arbejdet på siden november 2018. Solvarme har man også overvejet, men det ville koste omtrent det samme som varmepumpe-anlægget og kun bidrage med op til 25 procent af varmeproduktionen, fortæller Hans Bach og Palle Nielsen.

Det nye anlæg har kørt uden de større problemer i tre uger og skal efter planen være i normal drift i slutningen af juni. Man mangler endnu at gøre udendørs-arealerne færdige og pæne, men det sker inden længe.

- Når corona-restriktionerne er overstået, så holder vi en indvielse for alle byens borgere, siger Hans Bach.

Varmepumpe-anlægget har krævet en investering på godt 11 millioner kroner, men så skulle varmeforsyningen til Møldrup-borgerne også være sikret i lang tid. Anlægget afskrives over 15 år.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce