Annoncørbetalt indhold

Disse regler gør sig gældende for hævd

PR-foto credit

Denne artikel er sponsoreret af nikolajsen-advokatfirma.dk

Der eksisterer en finurlig regel i dansk lovgivning, som har rod i Christian 5.s Danske Lov, nemlig retten til hævd. Har en person rådet over en anden persons fast ejendom, så kan dette skabe ret for den rådende. Det betyder med andre ord, at har du i en længere årrække brugt eller haft adgang til en bestemt vej, der fører til din bolig, så kan du gøre brug af din ret til hævd. Det samme gør sig gældende, hvis du over en længere periode har benyttet dig af et stykke land, der tilhører naboens ejendom. Dog kan lovgivningen omhandlende hævd være uoverskuelige, hvorfor man med fordel kan hyre en advokat med speciale i sådanne sager.


Hvad er hævd?

Termen hævd stammer fra oldnordisk, og betyder “noget man har”. Som allerede nævnt, så er hævd en særlig måde, hvorved man opnår ret over en fast ejendom. Hævd er kendetegnet ved, at rettigheden til det pågældende areal eller ejendom ikke opnås ved aftale. I stedet opnås den ved, at man igennem en længere årrække har benyttet en ejendom uretmæssigt.


Hvilke regler og betingelser er forbundet med hævd? 

Inden for hævd, så skelner man mellem tre hævdsformer. Dette inkluderer ejendomshævd, servitutshævd og frihedshævd. Når man påberåber sig ejendomshævd og brugshævd, så kan man opnå ret over en andens ejendom. Ved frihedshævd muliggøres det at frigøre sig fra andres ret over din ejendom.


Ved ejendomshævd erhverver man sig ejendomsretten til en fast ejendom eller dele heraf, hvilket sker med udgangspunkt i hævdsreglerne. Typisk vil ejendomshævd finde sted mellem to naboejendomme, hvor grænsen mellem disse forrykkes, fordi den ene part i en længere årrække har rådet over det areal, der tilhører naboejendommen.


Servitutshævd opstår, når en person opnår retten til at benytte hele eller dele af en ejendom på en bestemt måde.


Frihedshævd dækker over en persons bortfaldne ret over en fast ejendom. Dette sker som resultat af, at den pågældende person ikke har kunne udøve sin ret inden for hævdstiden.


Før at du kan vinde hævd, så er det et krav, at følgende betingelser gør sig gældende.

  • Vedkommende, der påstår at have fundet hævd, skal have rådet over ejendommen.
  • Brugen må ikke bero på en aftale med ejendommens ejer. 
  • Brugen må ikke have været afbrudt undervejs. 
  • Brugen skal være regelmæssig gennem hævdstiden. 
  • Brugen skal have stået på så lang tid, at hævdstiden er forløben. 

To former for hævdstid 

Før man kan opnå hævd, så skal brugen af den pågældende ejendom være foregået i så lang tid, at hævdstiden er forløben. Her skelner man mellem to former for hævdstid. Den ordinære hævdstid, der strækker sig over 20 år, og alderstidshævd, der varer ca. 40-45 år. Typisk vil det være regler for den ordinære hævdstid, der gør sig gældende.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem JFMs kommercielle afdelinger og en annoncør.

JFMs uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på JFMs nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til JFMs nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens navn for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt.