Annonce
Valby

Borgmestre på besøg: »Det må være frustrerende at bo i et trafikalt kaos«

Annonce

Trafiksituationen på Saxtorphsvej talte sit eget tydelige sprog, da børne- og ungdomsborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren gæstede villavejen med de mange daginstitutioner en tidlig mandag morgen.

»Pas på. Jeg sagde, at du skulle stoppe op og vente, inden du kører over vejen,« lyder en mors forskrækkede formaning til datteren, der har cyklet over Saxtorphsvej uden at se sig for. Det er mandag morgen, og villavejen er som ofte læsset med trafik fra forældre, der afleverer børn i de to institutioner, børn der cykler i skole, og beboere på vej på arbejde.

Den lille pige kommer helskinnet over vejen, og hendes mor kan ånde lettet op, men bekymringen er stor i kvarteret efter, at forligspartierne bag budget 2020 har fundet knap 134 millioner kroner til at opføre en tredje institution på kvarterets sidste grønne plet. En sag, avisen har omtalt flere gange.

Denne mandag morgen mødes en stor gruppe beboere med børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), som har sagt ja til en invitation om at bese de trafikale forhold.

Annonce

De mange udfordringer

Og der er mange problematikker i spil, da de to borgmestre tropper op.

»Jeg er her, fordi jeg har børn, der går i de to institutioner. For mig at se er det i forvejen nogle store institutioner, og vi taler meget om trafiksituationen, men jeg synes, det allervigtigste er, at vi taler om kvaliteten af de børneinstitutioner, vi har. Hvem har lyst til at sende sine børn over i en institutionsby, som det her jo pludselig bliver. Sådan et stort, upersonligt sted, hvor man ikke ved, hvem der er hvem, og børn og forældre driver rundt. Hvis man laver endnu en institution herude, tror jeg, det vil forringe kvaliteten af de institutioner, der er i forvejen, for pludselig er der ikke ret meget plads at boltre sig på,« siger en af de fremmødte kvinder.

Og flere står klar til at beskrive de mange udfordringer, man frygter med en tredje institution i kvarteret:

»Jeg synes også, det handler om, at man nu vil inddrage den sidste grønne plet i kvarteret. Vores overborgmester er meget glad for at sige, at der maks må være 70-200 meter til nærmeste grønne plet. Der har også været det store møde med alle borgmestrene fra det meste af verden, hvor det handlede om, at København skulle være en grøn by med trivsel og så videre. Og når der skabes nye byområder, så er grønne områder et af de parametre, de måler på. Alligevel vil man vælge at bebygge den sidste grønne plet her i kvarteret, selv om der findes alternativer relativt tæt på,« konstaterer Anders Ullersted, der henviser til Kulbaneparken, som Valby Lokaludvalg har forslået som et alternativ til Saxtorphsvej.

Annonce

Behovet er stort

Efter at have lyttet på flere af beboernes indvendinger tager børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) ordet:

»Jeg tror, det er vigtigt, at vi deler det her op i, hvad der er trafik, og hvad der er kvalitet i daginstitutionerne. Det sidste er mit ansvar, og det skal være i orden, uanset om der ligger tre på stribe eller ej, og det arbejder vi struktureret på at sikre i byens børneinstitutioner,« siger han og fortsætter:

»Så er der spørgsmålet om, hvorvidt man kan flytte byggeriet til Kulbaneparken. Til det kan jeg sige, at vi kigger rigtig mange andre steder, for vi skal bygge mange flere institutioner, end bare den her på Saxtorphsvej. Vi skal bruge institutioner både nord og syd for Saxtorphsvej, der kommer nemlig mange flere indbyggere i København, og det er vi nødt til at kunne institutionsdække. Derfor tør jeg heller ikke love, at vi så bare dropper den her på Saxtorphsvej, før vi har helt styr på planlægningen. Derfor har det også været vigtigt for mig, at komme ud og med egne øjne se, hvad det er for en trafiksituation, vi taler om.«

Annonce

En samlet løsning

Når det kommer til trafiksituationen, slår beboerne fast, at de ønsker en løsning for hele kvarteret omkring:

»Bilerne kommer gennem hele kvarteret, når de skal aflevere børn, men vi ser også en heftig trafik i weekenden, så vi vil gerne have, at det bliver en samlet løsning for alle fire grundejerforeninger,« siger Ville Budtz, der har boet i kvarteret siden 1973.

Og den holdning får opbakning fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

»I forhold til trafikken er jeg meget enig med jer i, at det er en god idé at lave en helhedsorienteret løsning, hvor man ikke kun kigger på en enkelt vej og dermed får flyttet trafikken over på andre veje, så problemerne opstår der i stedet. Derfor tør jeg heller ikke love, at jeg bare lige kan gøre et eller andet, der fikser trafikken i morgen, for det er en kompleks opgave. Der ligger også det i det, at nogle af vejene er private fællesveje, og så er det begrænset, hvad vi kan som kommune,« siger hun.

Annonce

Bussen er et problem

Som sin borgmesterkollega tør teknik- og miljøborgmesteren heller ikke love noget på stående fod, selv om hun anerkender, at de trafikale løsninger er problematiske:

»Jeg kan godt se, at der er rigtig meget trafik, og at det er svært at finde et sted og parkere, når man skal af med sit barn. Det er svært at se, hvad man som forældre skal gøre, men jeg kan også godt se, at det er frustrerende at bo midt i det her kaos, hvor man ikke kan komme ud af sin indkørsel,« fortæller Ninna Hedeager Olsen og kommer med et forsigtigt bud på en af løsningerne:

»Jeg tænker, at det er en kombination af flere problemer, men et af dem er, at der samtidig holder en stor udflyttebus, som jo også tiltrækker forældre i bil. De holder her i et stykke tid, fordi de skal vinke farvel, når bussen kører. Nu ved jeg ikke, om det er nemt at finde et andet sted til den her bus, men hvis det kunne lade sig gøre, tænker jeg, at det kunne være en del af løsningen her på Saxtorphsvej. Som det er i dag holder udflytterbussen desuden foran grunden, hvor den nye institution skal lægge, så det tænker jeg også er svært at kombinere.«

Borgmestrene fortæller, at de lige nu afventer svar fra Økonomiforvaltningen, som ser på, om der er alternative muligheder for placering af en daginstitution. Indtil da er det med at se sig for, og håbe chaufføren i den store blå udflytterbus ikke har en dårlig dag, når han hver morgen må manøvre den store bus op fortovet for at komme uden om de mange parkerede biler.

[caption align="aligncenter" width="662"]

Opbakningen var stor, da to borgmestre gæstede Saxtorphsvej mandag morgen. - Foto: Benedicte Lorenzen

[/caption]

[caption align="aligncenter" width="662"]

Biler, busser og cykler. Der er godt gang i morgentrafikken på den smalle villavej i Valby. - Foto: Benedicte Lorenzen

[/caption]

[caption align="aligncenter" width="662"]

Parkerede biler betyder, at den store udflytterbus må op på fortovet for at komme ad Saxtorphsvej. - Foto: Benedicte Lorenzen

[/caption]

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Valby

En Netto fra en anden verden

Annonce