Annonce
Byggesag

Nye kræfter vil redde populær handelsgade: Det vil være direkte ulovligt

Her ses byggeriet, der hvor det grænser op til Valby Langgade. Arkivfoto: Jens Mouvielle
Byggeriet på Smedestræde 2, der grænser op til Valby Langgade, har været genstand for stor debat. De planlagte boliger til unge handicappede afviger nemlig fra lokalplanen, og det kan skade handelslivet på den populære gade.

Bygningsejer Kaare Jørgensen var i begyndelsen af oktober fremme med et opråb mod de 24 ungdomsboliger til unge med handicap, som har været planlagt på Smedestræde 2 siden 2016, og som der er afsat penge til på Budget ‘20.

Selvom formålet med boligerne er prisværdigt og kærkomment, mener Kaare Jørgensen, at Københavns Kommune undsiger deres egen bestemmelse i Lokalplan nr. 218 for området. Årsagen er, at byggeriet ikke har publikumsorienteret serviceerhverv i byggeriets stueetage såsom café, restaurant, butik eller lignende.

Nu får Kaare Jørgensen opbakning af Enhedslisten og De Konservative.

Annonce

De Konservatives nyslåede overborgmesterkandidat, Jakob Næsager, går så langt som at kalde en eventuel dispensation fra lokalplanens bestemmelser om publikumsorienterede serviceerhverv som værende direkte i strid med loven.

- Vi konservative er faktisk af den opfattelse, at det vil være direkte ulovligt at meddele dispensation til at bygge boliger i stueetagen ud mod Valby Langgade, idet lokalplanen udtrykkeligt siger, at der skal være erhverv ud til Valby Langgade, fortæller Jakob Næsager.

Opfattelsen, af at det vil være lovstridigt, deles af Enhedslisten, fortæller Jens Kjær Christensen, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for partiet.

Derfor har Enhedslisten og De Konservative bedt om at få sagen behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 30. november, alternativt december-mødet.

- Vi og Enhedslisten har bedt om, at vi får denne dispensationssag til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget, så sagen ikke blot ekspederes administrativt, siger Jakob Næsager.

Helt til grin

De Konservative anfægter ikke kun, at der ikke er indtænkt erhverv i byggeriets stueetage, men også at byggeriet er trukket væk fra vejen ud mod Valby Langgade, så der på den måde opstår et hul i handelsgaden.

- Vi er også imod, at byggeriet trækkes tilbage på grunden. Vi mener, at alle butiksfacaderne skal ligge i forlængelse af hinanden og direkte ud til fortovet. Vi vil ikke være med til at ødelægge det gamle og centrale Valby, siger Jakob Næsager.

Kaare Jørgensen mener at Københavns Kommune undsiger deres egen lokalplan i nyt byggeri på Smedestræde 2. Foto: Jens Mouvielle

Enhedslistens Jens Kjær Christensen slår også på, at den grønne plads, der oprindelig var lagt op til i byggeriet, nu indeholder en parkeringsplads. Derved er den publikumsorienterede del af byggeriet yderligere komprimeret.

- Det udkast, der lægges op til med byggeriet, er helt til grin. Det nuværende bud er helt ved siden af det, der i sin tid var ønsket. Det er fuldkommen fantasiforladt og dødssygt, så jeg kan godt forstå den bekymring, der er på Valby Langgade for, at det her vil ødelægge handelsgaden, siger Jens Kjær Christensen, der selv bor på Valby Langgade.

Annonce

Betydningen af den grønne plads

Den omtalte forplads har stor betydning for byggeriet. Det er nemlig den, som Teknik-og Miljøforvaltningen henviste til, da de i september forsvarede, at byggeriet ikke er i strid med lokalplanen.

- Det er forvaltningens foreløbige vurdering – og igen, foreløbig fordi der endnu ikke er truffet afgørelse – at etablering af en offentligt tilgængelig plads mod Valby Langgade ikke er i strid med formålet om at opretholde Valby Langgade som handelsgade. Et pladsdannelse er en almindelig del af en handelsgade og bylivet på handelsgaden, har Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune oplyst.


Det udkast, der lægges op til med byggeriet, er helt til grin. Det nuværende bud er helt ved siden af det, der i sin tid var ønsket. Det er fuldkommen fantasiforladt og dødssygt, så jeg kan godt forstå den bekymring, der er på Valby Langgade for, at det her vil ødelægge handelsgaden, siger der selv bor på Valby Langgade.

Jens Kjær Christensen,Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for Enhedslisten.


Men byggeriet i sin nuværende form strider mod lokalplanen, slår Jens Kjær Christensen fast.

- Jeg var selv med til at lave den lokalplan i sin tid, og der var det et vigtigt parameter at sikre Valby Langgade som handelsgade. Hele forløbet med det her byggeri er stærkt kritisabelt, for der er jo en mening med den her lokalplan, nemlig at der ikke er lukkede facader ud mod gaden, og det er præcis det, der lægges op til.

Kaare Jørgensen glæder sig over den politiske opmærksomhed, som han håber på, vil få kommunen til at følge deres egen lov.

- Jeg er meget glad for, at sagen nu tages op politisk. Jeg har tiltro til, at politikerne vil sikre, at kommunen følger deres egne lovgivning, så Valby Langgade kan bevares som den attraktive handelsgade, vi holder af, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klima

Park eller solceller: Omstridt plan vedtaget

Annonce