Annonce
Ugeavisen Vejen

Ambitiøs plan for midtbyen i Vejen

Potentialeplanen foreslår helt at omlægge Banegårdspladsen til et nyt, grønt opholdsrum. Et rummeligt, velafgrænset opholdsrum vil helt ændre oplevelsen af pladsen foran stationsbygningen, som den ser ud i dag, står der i den nye planen for Vejen Midtby, som Økonomiudvalgets medlemmer kan indstille til godkendelse i byrådet. Grafik: Urland
Når medlemmerne af kommunens økonomiudvalg mødes tirsdag den 5. januar, er en stor plan for ændringer af Vejen midtby på dagsordenen. Planen, der kaldes Potentialeplan for Vejen Midtby, giver bud på, hvordan Vejen i fremtiden kan blive en god bosætnings- og handelsby.
Annonce

Vejen: En omdannelse af Banegårdspladsen til et nyt grønt område, hvor borgerne får lyst til at opholde sig, en mere attraktiv bymidte, nemmere adgang til midtbyen og dens parkeringspladser, en stor omdannelse af posthusområdet og Søndergade som grøn sive- og opholdsgade.

Det er blot nogle af de forslag, man kan læse om i den Potentialeplan for Vejen Midtby, som medlemmerne af kommunens økonomiudvalg tirsdag den 5. januar skal diskutere og eventuelt godkende til videre behandling i byrådet.

Potentialeplanen er en samlet vision for, hvordan midtbyen i Vejen kan udvikle sig over de næste ti til 20 år.

I planen er der blandt andet en række konkrete forslag til, hvordan områder i byen kan fornyes med både nybyggeri og nye funktioner som for eksempel flere såkaldte byrum, som borgere i alle aldersklasser kan få glæde af.

Annonce

Bredt samarbejde

Planen, der er gennemført i et samarbejde mellem Vejen Kommunen og Realdania, er blevet udarbejdet med input fra en bredt sammensat gruppe af repræsentanter for blandt andet midtbyens detailhandel, foreninger, kulturinstitutioner som biblioteket og Vejen Kunstmuseum,  UdviklingVejen og bolig- og ejendomsselskaber, ligesom også unge i alderen 12-18 år har været inddraget i processen.

Udgiften til selve analysen af bymidten kan holdes indenfor de eksisterende budgetter. Men hvis Økonomiudvalget og senere byrådet godkender planen, så er der ikke afsat penge til konkrete projekter.

- Udgifterne dertil skal behandles som særskilte budgetsager. Det foreslåede ambitionsniveau for anlægsprojekterne vil ikke kunne gennemføres inden for eksisterende budgetter, skriver Peer Rexen, chef for Erhverv & Borgerservice, i indstillingen til Økonomiudvalget.

I indstillingen står videre, at:

- Administrationen vurderer, at potentialeplanen indeholder mange spændende projektideer, som enkeltvis og i fællesskab kan bidrage til at fastholde og styrke Vejen som aktiv levende hovedby i årene fremover. Projekterne og indsatserne skal realistisk set prioriteres og udvikles over en årrække, ligesom de skal samtænkes med eksisterende planer, for eksempel parkeringsstrategi og trafikplaner.


Administrationen vurderer, at potentialeplanen indeholder mange spændende projektideer, som enkeltvis og i fællesskab kan bidrage til at fastholde og styrke Vejen som aktiv levende hovedby i årene fremover.

Fra indstillingen til Økonomiudvalget


Det er firmaet Urland, der har været rådgiver på opgaven, og det er også Urland, der har udarbejdet den potentialeplan, der - hvis den bliver godkendt - kan være med til at gøre midtbyen i Vejen attraktiv for både borgere i kommunen, men også turister.

På mødet den 5. januar skal Økonomiudvalget også tage stilling til, om administrationen inden udvalgets møde i februar skal komme med forslag til ændringer i Kommuneplan 2021-2033, så der åbnes reel mulighed for, at nogle af de større projekter, der nævnes i potentialeplan (et eventuelt nyt højhus-byggeri på området ved det gamle posthus, red.), kan gennemføres.

- Det gælder særligt angående mulighed for at bygge højere end fire etager i den centrale del af midtbyen ud fra en Manhattenmodel med faldende byggehøjde ud fra et centralt højt punkt som eksempelvis Alfa Tower.

Kerneaktørgruppen

De aktører, der har deltaget i arbejdet i projektperioden, er: Vejen for dig, Vejen Kunstmuseum, Vejen Kommune, Vejen Musikskole, Vejen Bibliotek, Vejen Idrætscenter, Vejen Basketballklub, Askov Højskole, Hotel Skibelund Krat, Kvickly, Mads & Stine, Danske Bank, EDC Mæglerne Vejen, HAB Vejen, Oxdal, Campus Vejen, Crazy Daizy Vejen, Vejen Garden, UdviklingVejen, Vejen Teaterforening og Knudepunktet.

Derudover er unge i alderen 12-18 år blev inddraget via dialog på de sociale medier Facebook og Instagram.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce