Annonce
Den lille Avis

Flertal indgår budgetforlig i Ikast-Brande Kommune

- Det er et udvidelsesbudget, hvor vi har serviceudvidelser for mere end 20 millioner kroner. Primært indenfor ældreområdet og børneområdet, siger borgmester Ib Lauritsen (V). Foto Michael Svenningsen
Socialdemokraterne er for en gangs skyld ikke med i det kommunale budgetforlig.
Annonce

Ikast-Brande: Den 17. september har et flertal blandt partierne i byrådet indgået aftale om budget for årene 2021-2024. Det er Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Fælleslisten, der står bag forliget, mens Socialdemokraterne ikke er med.

- Det er et udvidelsesbudget, hvor vi har serviceudvidelser for mere end 20 millioner kroner. Primært indenfor ældreområdet og børneområdet, siger borgmester Ib Lauritsen (V).

To ting har ifølge borgmesteren været afgørende for, at kommunen denne gang slipper for at skære hårdt:

- Dels har man i de seneste tre år ført en stram økonomisk politik, og det har givet råderum. Og udligningsreformen har tilgodeset Ikast-Brande Kommune og givet yderligere råderum, siger borgmesteren.

Ud over serviceudvidelser er en lang række anlægsopgaver blevet fremrykket, understreger Ib Lauritsen.

- Vi har simpelthen speedet tingene op, forklarer han.

"Forligsparterne noterer med tilfredshed, at budget 2021 skiller sig positivt ud i forhold til de seneste års bugetter. Det skyldes i høj grad en udligningsreform, betydelige selskabsskatter og resultatet af de indsatser med genopretning af driftsbalancen, som hele organisationen har arbejdet med i de seneste år", fremgår det af en pressemeddelelse fra forligspartierne.

Forligspartierne mener, at der er tale om et budget med et betydeligt velfærdsløft.

"Dette forlig indeholder derfor prioriterede indsatser som tager hånd om de mest udsatte børn og unge og samtidig fokuseres indsatser mod bl.a. ensomhed blandt ældre medborgere samt et generelt kompetenceløft af kommunens medarbejdere", lyder det fra Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Fælleslisten.

Annonce

Masser af byggeri

Der har været et historisk højt anlægsniveau i de seneste år i Ikast-Brande Kommune, ikke mindst på grund af Artium-projektet, der omfatter ny skole og kulturhus i Brande. I løbet af 2020 blev det besluttet, at gennemføre yderligere anlægsopgaver for 145 millioner kroner mere end de 125 mio. kr. der oprindeligt lå i budgettet.

"Formålet var at sikre et højt aktivitetsniveau i kommunen, da mange private virksomheder var udfordret grundet covid-19. En række af disse anlægsaktiviteter fylder også godt i anlægsrammen for 2021-2024. Forligsparterne finder, at der er plads i budgettet til yderligere anlæg, idet finansieringen heraf primært bør ske ved anvendelse af de ekstraordinære store selskabsskatter", lyder det i forligsteksten.

Annonce

1 procents effektivisering halveres

Forligsparterne har mildnet det såkaldte "effektiviseringskrav", der hidtil har været et snit på 1 procent årligt. Men disse årlige besparelser reduceres nu til en halv procent i såvel 2021 som 2022.

"Det sker i anerkendelse af organisationens bidrag til de gode økonomiske resultater samt for at sikre en god implementering af tidligere års effektiviseringer", lyder det fra forligspartierne.

Enkelte områder friholdes for effektiviseringskravet på en halv procent. Det gælder de lovbestemte ydelser på arbejdsmarkedsområdet, KMF (kommunal medfinansiering) og det fælles kommunale beredskab.

For overslagsårene 2023 og 2024 er der ikke indarbejdet effektiviseringskrav.

"Hvorvidt de skal anvendes i disse år afhænger af et nyt byråds vedtagelse af den økonomiske politik og behov", lyder det fra forligspartierne. (Her sigtes der til, at der er kommunalvalg i november 2021).

"Det er fortsat byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. I 2021 er der betydelige ekstraindtægter på selskabsskatten. I de kommende år må der forventes en nedgang i selskabsskatterne. Da der er forskydning mellem regnskabsår og skatteafregningen på tre år, betyder det, at selskabsskatten for 2020 og 2021 tages til indtægt i 2023 og 2024. Selskabsskatten er, ud fra et forsigtighedsprincip sat lavt i 2023 og 2024 grundet usikkerhed om covid-19", fremgår det af forligsteksten.

Der opereres med uændret kommuneskat.

Annonce

S er udenfor

Socialdemokraterne er som nævnt ikke med i budgetforliget. Det er første gang i mange år, at S har valgt ikke at indgå i et budgetforlig med de andre partier.Vi vil gerne stoppe den evindelige besparelses-skrue.

Frank Heidemann (S)


- Vi vil gerne stoppe den evindelige besparelses-skrue og helt fjerne den procentvise nedskæring og droppe den såkaldte demografi-fremskrivning på kun 50 procent, der medfører, at der ikke er penge nok til for eksempel ældreområdet. Flertallets forlig vil stadig medføre besparelser over de næste tre år, men vi ønsker helt at stoppe den procentvise nedskæring, fordi der er råd til det også fremadrettet, forklarer Frank Heidemann.

Socialdemokraternes gruppeformand Frank Heidemann havde havde håbet, at den procentvise besparelse helt kunne have været undgået. Arkivfoto: Bjarke MacCarthy

Socialdemokraterne vil snart fremlægge deres eget budgetforslag, hvor man blandt andet vil slå til lyd for flere penge til børne- og undervisningsområdet og til ældreområdet.

- Der er også nogle anlægsopgaver, vi gerne vil have fremrykket - blandt andet Sløjfen i Ejstrupholm, siger Frank Heidemann.

Rent politisk har tonen været anderledes, mener Heidemann

- Vi fik at vide, at vi kunne være med eller gå. Det er en ny tone. Vores forslag blev fejet af bordet, så vi valgte at forlade forhandlingerne. Vi vil gerne kunne se os selv i spejlet, siger Frank Heidemann.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Den lille Avis

Ny købmand på vej til Klovborg

Den lille Avis

Friskole åbner dørene

Den lille Avis

Nej til lån i yderområder?

Den lille Avis

Menighedsråd er fuldtalligt

Den lille Avis

Efterårshygge på skovmuseet

Den lille Avis

Frank Heidemann stopper

Annonce