Annonce
Holstebro Onsdag

Flere skal interessere sig for fremmedsprog

- Det er en udfordring, der skal løses i fællesskab. Derfor er jeg glad for, at sprogstrategien bygger på et bredt partnerskab, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse. Arkivfoto: Axel Schütt/Ritzau Scanpix
For få unge vælger sprogfag i gymnasiet, sproguddannelserne lukker i stor stil, og der bliver færre sprogundervisere.
Annonce

Region Midtjylland: Regionsrådet vedtog kort før nytår en strategi for fremmedsprog, som skal øge interessen for og søgningen til fremmedsprogsfagene.

Det skal sikre bedre sprogkompetencer i den midtjyske arbejdsstyrke, og at det også i fremtiden er muligt at tilvælge fremmedsprogene gennem hele uddannelseskæden.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.


Vi har en vigtig forpligtelse til at sikre vores unge mulighed for at tilegne sig de kompetencer, de har brug for på fremtidens arbejdsmarked.

Anders Kühnau (S), regionsrådsformand


Baggrunden for strategien er blandt andet et markant fald i søgningen til sprogfagene på ungdomsuddannelserne, hvor antallet af studenter med tre eller flere sprog er faldet fra op mod 40 procent helt ned til fire procent i 2016.

Sprogstrategiens fire fokusområder

1. Grundskolen og læreruddannelsen:

Alt for få unge prioriterer sprogfag, og der mangler undervisere med sprogfagskompetence. Region Midtjylland går derfor i dialog med de midtjyske kommuner og VIA University College om et langsigtet samarbejde omkring uddannelseskæden for fremmedsprog.

2. Ungdomsuddannelser:

Nuværende studieretninger gør det svært for de studerende at prioritere fremmedsprog. Region Midtjylland går derfor i dialog med Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, elevorganisationerne og Danske Regioner med henblik på et fælles indspil til Undervisningsministeriet.

3. Sproguddannelser på universitetet:

Da dimensionering af sprogfag er baseret på de seneste års ledighedstal, skuer den bagud og baserer sig på de efterhånden ganske få kandidater, som uddannes. Region Midtjylland går i dialog med Aarhus Universitet og Dansk Industri med henblik på et fælles indspil til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

4. Efter- og videreuddannelse:

Livslang læring gælder også sprogområdet. Derfor er der behov for styrket dialog med relevante aktører for at sikre og medvirke til, at der findes tilstrækkelige efter- og videreuddannelsestilbud i regionen.

Samtidig peger analyser på et behov for sprogkompetencer i erhvervslivet. Eksempelvis har en tredjedel af Region Midtjyllands virksomheder behov for medarbejdere, der behersker tysk.

Annonce

Afgørende for et land som Danmark

Bag strategien står et bredt partnerskab, der udover regionen består af midtjyske uddannelsesinstitutioner, virksomheder, fagbevægelser og Det Nationale Center for Fremmedsprog.

- Vi har en vigtig forpligtelse til at sikre vores unge mulighed for at tilegne sig de kompetencer, de har brug for på fremtidens arbejdsmarked. Det gælder ikke mindst sprog, som er helt afgørende for et videns- og eksportland som Danmark, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og fortsætter:

- Det er en udfordring, der skal løses i fællesskab. Derfor er jeg glad for, at sprogstrategien bygger på et bredt partnerskab.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce