Annonce
Lokalavisen Nyborg

Før og nu: 150 års støberihistorie

Støberibygning mod Vestergade, yderst til venstre direktør Eriksens Villa Alfa cirka 1930. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Nyborg Lokalhistoriske Arkiv er fordelt på tre lokalarkiver i henholdsvis Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Lokalarkiverne har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle vores fælles lokale hukommelse og gøre det tilgængeligt for dig. Vi håber, du vil læse med i lokalarkivets faste klumme her.

For 180 år siden i 1841 købte møllerbrødrene Niels og Getrudes Graae fra Svendborg en ejendom på hjørnet af Odense Landevej og Hyrdegyden. Her fik de kongelig bevilling til at etablere og drive et jernstøberi.

Men allerede året efter solgte de virksomheden til jernstøber Mathias Peter Allerup, guldsmed Peter Petersen og mekanikus Conrad Hartvig Prom.

De første år var svære for virksomheden, hvor den satte sig i gæld, men efter 1846 blev underskud vendt til overskud. Der var beskæftiget cirka 75 medarbejdere, og der blev fremstillet blandt andet kakkelovne, komfurer og kaminer.

Annonce

Prom blev senere eneejer af Nyborg Jernstøberi, idet han i 1850 købte Peter Petersens andel for 929 rigsdaler, og i 1854 købte han Mathias Peter Allerups andel for samme beløb.

I 1872 tog Prom sin svigersøn Marius Sørensen med i virksomheden. Han var kommet til Nyborg under krigen i 1864 som officer ved 19. bataljon. Marius Sørensen fik i 1877 overdraget hele virksomheden af Prom. Men svigersønnen var en alsidig interesseret mand og kunne ikke koncentrere sig om virksomhedens drift. Så Prom måtte i 1890 sælge Nyborg Jernstøberi med tab til maskinmester Theodor Albert Eriksen og i øvrigt døde Conrad Hartvig Prom året efter i 1891.

Eriksen omdannede i 1898 virksomheden til aktieselskab, skiftede samtidig navn til Nyborg Jernstøberi og Maskinfabrik med sig selv som direktør.

Ved siden af fabrikken på hjørnet af Hyrdegyden opførte Eriksen i 1900 en pragtfuld villa kaldet Villa Alfa. Økonomien har ikke været helt i orden, for få år efter kom villaen på tvangsauktion begæret af Sparekassen for Nyborg By og Omegn.

Posten som direktør blev i 1905 overtaget af maskinmester Hans Martin Helms, og i 1924 blev virksomheden opkøbt af et familieaktieselskab med Hans Laurits Larsen som direktør.

Hans L. Larsen var uddannet maskinkonstruktør og videreuddannede sig to år i USA. Ved sin hjemkomst gik han i kompagniskab med sin far, der var ejer af et jernstøberi og maskinfabrik i Frederikssund, som sønnen endte med at overtage.

Tidligere montagehal for vaskerimaskiner nu anvendt af ejendomsmægler, fagforening og motionscenter. Til venstre ses tidligere direktørbolig Villa Alfa år 2020. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Fabrikkerne afhændede Hans L. Larsen for i 1924 at overtage det fynske jernstøberi. Ud over ledelse af Nyborg Jernstøberi besad Larsen i sine unge år adskillige tillidsposter indenfor jern- og metalindustrien.

Jernstøberiet udviklede sig til en moderne virksomhed, der blandt andet producerede køkkenmaskiner og vaskerimaskiner til institutioner, ovne, kaminer og støbegods også til andre maskinfabrikker.

Nedturen for Nyborg Jernstøberi begyndte, da Vølund i 1976 overtog produktionen af vaskerimaskiner og flyttede den til Tommerup. Støberiet fortsatte under skiftende ejere, men endte med for 30 år siden at gå i betalingsstandsning i 1991 og måtte lukke.

Byen mistede en virksomhed, som gennem 150 år havde været en stor arbejdsplads samt uddannelsessted for mange unge mennesker.

Mange af fabriksbygningerne er stadig eksisterende og er i brug til forskellige aktiviteter og den markante lange fabriksfløj mod Vestergade er velkendt af enhver Nyborgenser.

Om Nyborg Jernstøberi

1841 Nyborg Jernstøberi stiftes

1854 Prom bliver eneejer

1877 Marius Sørensen overtager driften

1890 Prom sælger Nyborg Jernstøberi

1890 T.A.Eriksen køber Nyborg Jernstøberi

1898 Nyborg Jernstøberi og Maskinfabrik stiftes

1905 Hans Martin Helms bliver direktør

1924 Hans L. Larsen køber Nyborg Jernstøberi

1976 Produktion af vaskerimaskiner sælges fra

1991 Nyborg Jernstøberi lukker

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nyborg

Tappenstreg med smagsprøver

Annonce