Annonce
Lokalavisen Nyborg

Før og nu: Fra stræder til gader i bymidten

Baggers Stiftelse omkring år 1900 på hjørnet af Lille Nørregade og Baggersgade/Gammelstorv, hvor Cafè Castel ligger i dag. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Nyborgs brede hovedgade er opkaldt efter tidligere godsejer.

Nyborg: Hvor: Lille Nørregade 26-30

Om: Stiftelsen etableredes i 1791 og virkede frem til en gadeudvidelse i 1915. Herefter flyttet til ny bygning på Birkhoved - senere Svanedamsgade 5-7.

Ledet af bestyrelse frem til 1868. Herefter overdraget til byrådets Udvalg for Fattigvæsen.

Hvor: Lille Nørregade - i daglig tale Hundeklemmen.

Om: Nørregades smalle forlængelse frem til gadeudvidelsen i 1915.

På fotoet fra omkring år 1900 ses to, på hver deres måde, centrale historiske lokaliteter fra 1800-tallet i Nyborgs bymidte. Det ene er i Nørregades forlængelse, det smalle stræde ved navn Lille Nørregade, i daglig tale Hundeklemmen og det andet den to-etages bygning til højre i billedet, hvor gaden indsnævres på hjørnet af Lille Nørregade og Gammeltorv. I denne bygning – i dag Nørregade 30 – og på adresserne Nørregade 26 og 28 ned ad Lille Nørregade havde Baggers Stiftelse til huse som arbejdsanstalt og hospital.

Annonce

Friederich Bagger og hans stiftelse i Nyborg

Stiftelsen blev til på grundlag af et legat oprettet af godsejer og etatsråd Friderich Bagger (1710-1791), Juulskov. På trods af et svagt helbred og en opvækst uden de store midler havde Friederich Bagger de første 50 år af sit liv formået at skabe sig en stor formue som handelsmand og godsforvalter. Således brugte han i den sene del af sit liv kolossale summer på social velgørenhed. Det er ikke for ingenting, at han er blevet kaldt Nyborgs største filantrop, og at Nyborgs brede hovedgade er opkaldt efter ham.

Baggers sidste store donation blev ”Baggers Stiftelse” i Nyborg til ældre, fattige kvinder. Fundatsen for stiftelsen er dateret oktober 1790. Den fik til huse i den daværende Pleje -og Arbejdsanstalt for Nyborg, som Bagger købte af Nyborg Fattigvæsen og udvidede med nybygninger på de nævnte adresser.

Den ny Baggers Stiftelse på Birkhovedvej 5-7. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Det hedder sig i fundatsen, at stiftelsen blev oprettet ”til 14 fattige Almisse-Lemmer, hvoraf 10 nyder Ugepenge og 4 frie Boelig, lys og Varme i Hospitalet”. Ved Pleje -og Arbejdsanstalten skulle der være ”den fornødne Plads til Uld -og Linnedspind” til de arbejdsføre blandt de fattige. For Bagger var det et vigtigt princip, at man om muligt skulle yde til gengæld for forsorgen.

Stiftelsen blev taget i brug i 1791, samme år som Bagger døde, og virkede i Lille Nørregade i 125 år.

Annonce

Fra stræder til gader

I begyndelsen af 1900-tallet var den bymæssige udvikling løbet fra det smalle stræde, hvor stiftelsen havde til huse, og i 1914 måtte Baggers Stiftelse vige for en udvidelse af Lille Nørregade. Bygningerne blev eksproprieret, og kommunen nedrev ejendommen. Såvel Baggers Stiftelse som Lille Nørregade forsvandt dermed fra bybilledet.


Bygningen blev opført med plads til 12 kvinder, som hver havde to værelser samt køkken og spisekammer. Beboerne havde fri bolig, lys og varme.

Uddrag fra klummen


Stiftelsen opførte en ny bygning på Birkhoved, der i dag er Svanedamsgade 5-7. Bygningen blev tegnet af den kendte nyborgarkitekt Colding og stod færdig i oktober 1915. Colding havde i særlig grad leget med udformningen af facadens ydre.

Som arkitekten selv sagde i en ”stil som man byggede gode huse på Etatsråd Baggers tid”. Bygningen blev opført med plads til 12 kvinder, som hver havde to værelser samt køkken og spisekammer. Beboerne havde fri bolig, lys og varme.

Bygningen ejes i dag af Barfoed-koncernen. Den indeholder efter en renovering i 1988 ni lejligheder, men fremstår i det store og hele uforandret i sin ydre udformning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nyborg

Kirketider i påsken

Lokalavisen Nyborg

Charlotte vil hjælpe folk med covid-19 senfølger: Jeg har fundet ud af, jeg kan noget andet end andre massører

Annonce