Annonce
Lokalavisen Nyborg

Gadegennembrud med moderne arkitektur

Baggersgade 1 omkring 1970 med beklædning af Hasleklinker og funktionelle, mobile skodder på sydfacaden. Foto: NLA arkiv
Da modernismen kom til Nyborg

Hvor: Baggersgade 1 i Nyborg.

Før & NU: 1938 / 2019

OM: 1938 Sparekassen for Nyborg By og Omegn.

Bygherre: Sparekassen for Nyborg By og Omegn.

Arkitekt: Palle Suenson. 1994: Skalmuret med gule mursten.

Med et gadegennembrud i 1935 blev Adelgade og Baggersgade til hovedtrafikåren igennem byen. Tillige blev der med nedrivningen af det gamle Hotel Postgården skabt en ny plads i byen, Kirkepladsen. I 1947 ændret til Gammeltorv.

Omkring denne plads kom den moderne arkitektur, modernismen, til byen. Denne modernisme brød med historicismen, hvor man frit kunne vælge husenes såkaldte klædedragt, hvilket modernisterne fandt dybt umoralsk og kaldte for stilforvirring. Den moderne arkitektur skulle tværtimod udspringe af ærlighed og funktionalitet, og man vedkendte sig ingen stilmæssige idealer.

Et sådant modernistisk hus opførte Sparekassen for Nyborg By og Omegn i 1938.

Et hus visuelt sammensat af tre kuber, den sydlige med tagterrasse, og de to øvrige med fladt tag. Facaderne består af bærende murværk med vinduer/franske døre placeret over hinanden i en fast rytme i lighed med den traditionelle klassicisme.

Lokalhistorisk arkiv

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv er fordelt på tre lokalarkiver i henholdsvis Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.

Lokalarkiverne har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle vores fælles, lokale hukommelse. Og gøre det tilgængeligt for dig.

Vi håber, du vil læse med i lokalarkivets faste klumme her.

Du kan læse mere om arkivets arbejde og din lokalhistorie på www.nyborglokalarkiv.dk.

Et forvokset køleskab

Huset er tegnet af arkitekt Palle Suenson med facader beklædt med lyse Hasleklinker, raffinerede butiksfacader og funktionelle, mobile skodder på sydfacaden. Huset blev af fagfolk betragtet som et af modernismens hovedværker i provinsen, mens mange nyborgensere blot så det som et forvokset køleskab.

Efter energikrisen i 1970’erne og problemer med holdbarheden af klinkebeklædningen blev huset i 1994 efterisoleret og beklædt med en skalmur af gule teglsten påsat pynteskodder uden funktionalitet mod syd, hvorved det modernistiske hovedværk fortonede sig.

Sparekassen købte grunden i 1936 og valgte i første omgang kun at bebygge halvdelen ind mod Kirkepladsen, nu Gammeltorv.

Forinden valget af Palle Suenson som arkitekt måtte sparekassens byggeudvalg igennem flere beslutningsfaser, hvor man undervejs fravalgte sparekassens "husarkitekt" August Colding og i stedet for endte med at afholde en åben arkitektkonkurrence om opgaven.

Der indkom i alt 78 forslag, og i dommerpanelet sad blandt andrre arkitekt Arne Jacobsen, så alle sejl var sat til.

Tre forslag blev præmieret og fire blev indkøbt. Førstepræmievinderen viste sig at være en studerende, der var sygemeldt, hvorefter byggeudvalget trådte i karakter og i stedet for valgte et af de indkøbte forslag, som udvalget havde foretrukket frem for de præmierede, og som viste sig at være indsendt af Palle Suenson. Sammen med ham ændrede udvalget herefter grundlaget for opgaven, således at hele grunden nu skulle bebygges, og facaderne kunne få den beklædning af lyse Hasleklinker, som udvalget var blevet begejstret for.

Peter Gammel

Peder Gammel, ingeniør og tidligere lektor ved Arkitektskolen i Aarhus. Flyttede til Nyborg i 2007, siden 2009 frivillig ved Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.
Baggersgade 1, 2016, med skalmur af gule sten og pynteskodder på sydfacaden. Foto: Peter Holm, NLA arkiv
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce