Annonce
Lokalavisen Nyborg

Nørregade 11: Fra fattighus til herskabslejligheder

Nørregade 11 i 2011 kaldet Vægtergården, som bygningen tager sig ud i dag.Foto: ØFK
Det er nok de færreste, der er klar over, at huset i sin tid blev bygget som byens fattighus og tillige har rummet byens civile sygehus.
Annonce

Nørregade 11 ligger i hjertet at Nyborg by. Bygningen kaldes Vægtergården og ligger statsligt på hjørnet af Nørregade og Vægtergade. Som det ses på billedet fra 2011 huser bygningen en fotoforretning i stueetagen og lejligheder i etager ovenover.

Men det er nok de færreste, der er klar over, at huset i sin tid blev bygget som byens fattighus og tillige har rummet byens civile sygehus.

Husets historik er netop en del af Nyborg Sygehus og kommunens fattigforsorgs historie. Den går tilbage til den store ildebrand i 1797, der lagde store dele af byen øde. Indtil branden boede mange af byens fattige – almisselemmer, som de blev kaldt - i nogle af byens mest ydmyge småhuse bl.a. i Vægtergade, hvor alle huse blev ødelagt ved branden.

De fattige opretholdt livet bl.a. med støtte fra byens fattigvæsen. Mange fattige blev som følge af branden husvilde, og kommunen bidrog til at løse dette problem ved at opføre et egentligt fattighus på – som nævnt – hjørnet af Nørregade og Vægtergade.

Det ny fattighus i et plan med plads til 28 almisselemmer blev taget i brug i november 1800. De fattige almisselemmer var endvidere forpligtet på at yde tvangsarbejde, i det omfang de magtede dette. Det ny fattighus markerede dermed den spæde begyndelse på en egentlig offentlig fattigforsorg i byen.

Hjørnebygningen Nørregade 11/Vægtergade 1 omkring 1880. Fattighus i stueetagen og Sygehus på 1. sal.Foto: NLA-arkiv

Der var knyttet den betingelse til bygningen af huset, at der blev opført en grundmur, der senere kunne påbygges en etage til sygehus. Det skete i 1837. Denne etage tjente et dobbelt formål, dels som arbejdsplads for de fattige i stueetagen, som magtede det, og dels som nævnt som sygehus for byens befolkning og for søfolk. Der blev således indrettet fire sygestuer på 1. salen. De syge blev ofte passet af fattighusets beboere - de kvindelige vel at mærke - som en del af deres arbejdsforpligtigelse. Det er denne bygning, man ser på det udaterede foto fra omkring 1880.

Sygeetagen på Fattighuset udgjorde sammen med en filial i ejendommen Mellemgade 11 byens civile sygehusvæsen frem til 1878, hvor det første store sygehusbyggeri på Helgetoftejorderne ved Vestergade blev taget i brug. Samme år blev sygeafdelingen flyttet hertil. I 1881 blev de fattige overført til den nye fattiggård, Tårnborg, på hjørnet af Tårnvej og Gasværksvej.  Og en epoke var slut.

Kommunen solgte i 1888 bygningen på hjørnet af Nørregade og Vægtergade til urmager Kruse og kunstdrejer Beck. De renoverede i årene herefter bygningen gennemgribende.

Fakta

HVOR: Nørregade 11/Vægtergade 1, Nyborg.

OM: Du kender måske Nyborgs fotoforretning, men vidste du at den tidligere var byens fattighus?

FØR & NU:

1797 Kommunen overtog brandtomten efter branden

1800 – 1881 Byens fattighus

1837 – 1878 Byens civile sygehus

1888 solgt til private. Radikalt renoveret og navngivet Vægtergården i årene herefter.

I dag huser det byens fotoforretning og lejligheder.

På hjørnet mod Nørregade og Vægtergade blev den karakteristiske 8-kantede tårnbygning i tre etager etableret. Øverst tillige en 10½ alen (6,6 m) høj kuppel beklædt med skiffer og forsynet med seks zinkbeklædte kviste. Hertil en platform med jerngelænder samt en flagstang. Desuden blev gadefacaderne pudset med refendfuger, dvs med rendelignende indskæringer. Alt i alt en fornem bygning – der også signalerede sådant - til forretning i stueetagen og herskabelige lejligheder på 1. og 2. sal.

Nørregade 11 i 1896 få års efter den store renovering af bygningen omkring 189. Foto: NLA-arkiv

Fotoet fra 1896 viser bygningen, som den tog sig ud kort efter den store renovering af bygningen, mens fotoet fra 2011 viser bygningen, som den fremstår i dag. Ganske vist med nogle kosmetiske ændringer men i bund og grund, som den tog sig ud efter bygningstiltagene omkring 1890.

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv er fordelt på tre lokalarkiver i henholdsvis Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Lokalarkiverne har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle vores fælles lokale hukommelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nyborg

Glaskunst som takeaway

Lokalavisen Nyborg

Ballet i Landporten

Annonce