Annonce
Mariager Avis

Dania Kridtgrav har været en sovende fredning siden 2018

I 2018 blev Dania Kridtgrav fredet efter ønske fra Danmarks naturfredningsforeningen. Foto: Frank Pedersen
Danmarks Naturfredningsforening vil sikre fremtidens natur ved at frede Dania Kridtgrav nu.

Dania: I 2016 indledte Danmarks Naturfredningsforening en fredningssag for området ved Dania Kridtgrav. Det skete for blandt andet at sikre den rige forekomst af sjældne orkidearter, der vokser i bunden af kridtgraven.

Fredningsnævnet besluttede 21. september 2018 at følge naturfredningsforeningens anbefaling om at frede området. En beslutning der afstedkom flere klager fra både de berørte lodsejere og Mariagerfjord Kommune. Klager som blev sendt til behandling i Miljø- og fødevareklagenævnet.

Den tidligere regerings beslutning om at udflytte statslige arbejdspladser har imidlertid betydet, at der er opstået en pukkel af sådanne klagesager. Men nu lysner det, da klagenævnet har indbudt til besigtigelse af området med efterfølgende offentligt møde onsdag 16. juni.

Annonce

- Det er ærgerligt, at det har taget så lang tid at få sagen gennem klagenævnet, men vi forventer, at der kommer en endelig afgørelse et par dage eller uger efter besigtigelsen og det offentlige møde, siger Kaare Tverdergaard Kristensen, sagsbehandler i Danmarks Naturfredningsforening.

En sovende fredning

Selv om den endelige beslutning om fredning af Dania Kridtgrav endnu ikke er truffet endnu, så har kridtgraven i princippet været fredet, siden Fredningsnævnets valgte at gennemføre fredningen i 2018.

Det er tilstedeværelsen af mange sjældne orkidéer i Dania Kridtgrav, der fik Danmarks Naturfredningsforening til at begære området fredet, hvilket det blev i 2018. Det drejer sig blandt andet om mere end 1000 eksemplarer af orkidéen kødfarvet gøgeurt (på billedet), over 5000 eksemplarer af purpurgøgeurt og mere end 20.000 sumphullæbe i selve kridtgraven. Arkivfoto: Christian Liliendahl/Scanpix

- Det betyder, at man ikke må gøre noget, der er modstrid med fredningen. Og hvis klagenævnet følger trop på Fredningsnævnets beslutning, vil der komme mere aktive tiltag. Eksempelvis forpligtiges Mariagerfjord Kommune til at lave en plejeplan for området samt etablere en stiforbindelse gennem kridtgravens bund og op ad en skråning derude, siger Kaare Tvedergaard Kristensen.

Han tilføjer, at mens klagesagen har kørt, har der også været forbud mod at udvide industriområdet som følge af fredningen.

- Så man kan kalde det, at der har været en sovende fredning, indtil den nu bliver endelig behandlet i klagenævnet, siger han.

Annonce

Sidste stop

Den afgørelse, Miljø- og fødevareklagenævnet kommer frem til, er sidste stop, da der ikke er flere muligheder for at klage, det gælder både for modstandere og tilhængere af fredning af Dania Kridtgrav.

Kaare Tvedergaard Kristensen, sagsbehandler i Danmarks Naturfredningsforening. PR-foto

- Det eneste, man kan gøre efterfølgende, er at gå til domstolen i forhold til juridiske aspekter i sagen. Desuden kan man påklage erstatningsstørrelsen til taksationskommissionen, siger Kaare Tvedergaard Kristensen.

Og apropos størrelsen af erstatning i forbindelse med fredningen er det Danmarks Naturfredningsforening, der har udarbejdet det budgetforslag, Fredningsnævnet har anvendt i forhold til at kompensere lodsejerne. Et forslag der blandt andet tager udgangspunkt i, at selv om det ifølge lokalplanen er muligt at bebygge dele af området, er det ikke muligt i praksis, da der gror fredede orkideer på mange af disse områder.

- Vores argumentation er, at fordi man reelt ikke kan bygge der, hvor orkideerne er, betyder det, at man kun er berettiget til den grundtakst, der gælder, når et område fredes, siger Kaare Tverdergaard Kristensen.

Annonce

Områder uden orkideer er for dyre

I det oprindelige udspil fra Danmarks Naturfredningsforening var der tale om fredning af et areal på 37,28 hektar. Det areal som Miljø- og Fødevareklagenævnet nu skal tage stilling til, er skrumpet til 32 hektar, da områder, hvor der ikke vokser orkideer i Dania Kridtgrav, ikke længere er en del af fredningen.

Det skyldes ifølge Kaare Tverdergaard Kristensen, at hvis man også havde fredet disse områder, ville man have frataget ejere retten og muligheden for at bygge der, hvilket ville medføre, at de var berettiget til en langt højere erstatning end grundtaksten.

- Det er årsagen til at området fra grusvejen og op nordpå ikke er kommet med i fredningen. Det samme gælder de områder, hvor man i hestefolden har kørt jord på, for det betyder, at naturforholdene har ændret sig, så de ikke længere er egnet for orkideer og sjældne mosser. Derfor har de ikke længere den store fredningsværdi, siger han.

Annonce

Garant for samfundet

Kaare Tvedergaard Kristensen pointerer at, når Danmarks Naturfredningsforening ønsker at frede Dania Kridtgrav, har det ikke noget at gøre med den måde, som de nuværende ejere plejer området.

- De har en fornuftig drift derude, hvor de en gang imellem slår arealet, så det er på ingen måde en kritik af den måde, lodsejerne driver det på. Når vi vil frede kridtgraven, er det for at sikre bevarelsen i forhold til, hvad kommende ejere kunne finde på at gøre med området, siger han.

- Med en fredning er kommunen nemlig forpligtiget til at tage over den dag, ejerne ikke længere ønsker at drive kridtgraven. På den måde er en fredning samfundets garant for, at området fortsat vil have den høje naturværdi, som det har i dag, fortsætter han.

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Fredningen der skal sikre orkideerne i Dania Kridtgrav kan få den modsatte effekt

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Pia Adelsteen peger på nyt byrådsmedlem fra Radikale Venstre som medlem af økonomiudvalget

Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Direktør for det europæiske folkemøde i Mariager er stoppet med øjeblikkelig virkning

Mariager Avis

Mere selvskåret kød og mormor-retter i Superbrugsen i Mariager

Mariager Avis

Rottebekæmper: Halvdelen af rottesagerne i Mariagerfjord skyldes defekte kloaksystemer

Mariager Avis

Tegn på at du kan have rotter

Mariager Avis

Top 10 placering til Mariagerfjord Kommune på listen over færrest indbrud

Mariager Avis

Handelsstandsforeningen vender tomlen opad for planerne om at udvide Mariagers bymidte: En super god idé

Mariager Avis

Der køres så hjulkapslerne rasler af på Fuglsangsgades brosten

Mariager Avis

Borgmester Mogens Jespersen til transportminister Benny Engelbrecht: Fingrene væk fra Hadsundbroen

Mariager Avis

SSP-konsulent: Vi kan være stolte over de unges alkoholvaner

Mariager Avis

Formand for museumsforeningen, Bodil Amdi Mikkelsen: Nu ser vi fremad

Mariager Avis

Optimistisk formand for Mariager Handelsstandsforening: Jeg tror, vi får endnu et fantastisk år i Mariager

Mariager Avis

Medindehaver af Aage Vestergaard Larsen A/S, Gitte Buk Larsen: Andres plastaffald er vores guld

Mariager Avis

Gitte Buk Larsen har en  passion for at lave underlige kreative ting

Mariager Avis

Grønt lys fra byrådet: Nyt campus til 275 mio. kr. forstærker uddannelsesmiljøet i Mariagerfjord

Mariager Avis

Forælder? Tre myter og misforståelser om unge og druk

Mariager Avis

Fortsat fredning af Dania Kridtgrav kan blive dyr for Mariagerfjord Kommune

Mariager Avis

Genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S vinder Plastprisen 2021

Mariager Avis

Ejer af Dania Kridtgrav: Hvor er vores ejendomsret henne?

Mariager Avis

Dania Kridtgrav har været en sovende fredning siden 2018

Mariager Avis

Comeback til Børnefesten i Mariager

Mariager Avis

Mariager Fjord OK gjorde rent bord ved årets første stævne

Annonce