Annonce
Mariager Avis

Dansk Salt A/S er på hemmelig liste: Risikerer at få skåret i gasleverancen, men det bekymrer ikke direktøren

Den nærmeste fremtid for Dansk Salt A/S byder på to store omvæltninger. Hvis alt går efter planen og virksomhedens ønsker, vil man snart begynde at udvide fabriksarealet på Hadsundvej samt tage nye boringer i anvendelse ved Hvornum, så man fra slutningen af 2024 kan øge den årlige produktion fra 600.000 til en million ton salt. Desuden vil man fra august i år - delvist som følge af Ruslands krig i Ukraine - skifte gas ud med el som energikilde i produktionen. "Vi har valgt at tage skridtet uden at afvente udviklingen på gasmarkedet, for bæredygtighed er ikke kun noget, vi snakker om, det er en aktiv del af vores strategi", siger Søren Møller, direktør for Dansk Salt A/S. Frank Pedersen
Dansk Salt A/S lidt udenfor Assens står overfor to banebrydende målsætninger. Fra august vil fabrikken erstatte gas med el i produktionen, desuden vil man udvide fabrikken, så kapaciteten fra 2025 kan øges fra nuværende 600.000 til en million ton salt om året.

Mariagerfjord: Dansk Salt A/S lidt udenfor Mariager er Nordens eneste virksomhed, der producerer vacuum salt.

600.000 ton bliver det til på årsbasis, som både sejles ud i verden fra virksomhedens egen havn ved Mariager Fjord to til tre gange i ugen og fragtes ad landevejene på 30 lastbiler dagligt.

Saltet hentes op af undergrunden fra virksomhedens boringer i Hvornum fra en dybde på ned til halvanden kilometer, hvorefter det gennem 26 kilometer nedgravede rør pumpes til forarbejdning på fabrikkens anlæg ved Assens.

Annonce

Saltfabrikken på adressen Hadsundvej 17 ejes af det hollandske firma Nobian, som i 2020 ansatte Søren Møller som direktør for Dansk Salt A/S.

250 millioner år gammelt salt

Historien om det danske salt begyndte i slutningen af 1950’erne med undersøgelser af den store saltdome ved Hvornum. Undersøgelserne konkluderede, at det var muligt at udvinde betydelige mængder salt fra undergrunden. I 1963 påbegyndte man de første boringer, og i 1966 begyndte den egentlige produktion af dansk salt med 150.000 ton årligt.

Selv om det betegnes og sælges som dansk salt, er saltet slet ikke dannet i Danmark.

- Det ligger i en saltdome, der blev dannet for omkring 250 millioner år siden. Den gang lå denne del af Jylland i et område omkring ækvator, men har gennem tiden bevæget sig nord på i takt med kontinentalsoklernes forskydning, siger Søren Møller.

Han fortæller, at det kun tager 48 timer fra saltet ved hjælp af vand opløses og pumpes op fra halvanden kilometers dybde til, det bliver udskilt og krystalliseret på fabrikkens anlæg og kommer ud som forarbejdet salt, der er klar til at blive sendt ud til aftagere i Danmark og resten af verden.

- Jeg synes, at det er vildt fascinerende, at den 250 millioner år gamle salt på bare to døgn kan hives frem i nutiden og er klar til brug, siger han.

Annonce

Et produkt med mange anvendelser

Da Søren Møller blev ansat i Dansk Salt A/S, havde han et begrænset kendskab til salt.

- Jeg kendte kun salt som noget, der blev puttet i opvaskemaskinen til blødgøring af vandet og noget jeg købte til ungernes æg og madlavning. Jeg fandt hurtigt ud af, at salt bruges til meget andet, siger han.

Blandt disse andre områder, som Dansk Salt A/S levere salt til, nævner Søren Møller pharma industrien, hvor det eksempelvis bruges, når hospitalspatienter skal have drop.

- Vi leverer hvert år 85.000 ton til pharma industrien. Dertil kommer 215.000 ton til foder og fødevareindustrien, fortæller Søren Møller.

De resterende 300.000 ton af Dansk Salts årlige produktion går til elektrolyseindustrien, der er opdelt i tre hovedområder:

Hydrogen som blandt andet omfatter grønne brændstoffer og gødning.

Natriumhydroxid (Kaustik soda / natronlud) der især bliver brugt i fremstilling af papir og pap.

Klor der bruges bredt fra medicin- og rengøringsindustrien til produktion af plastik.

Derudover har Dansk Salt A/S en lille produktion af vejsalt. Det er den salt, der laves efter vedligeholdsarbejder på anlægget og derfor ikke kan overholde de strenge krav til specifikationer, der er for de øvrige saltproduktioner.

Annonce

Er på den ubeskyttede liste

I processen med at lave salt bruges en hel del teknologier, og især inddamningsprocessen er meget energikrævende i form af strøm og damp. Sidstnævnte fremstilles ved afbrænding af naturgas og træflis.

Der går kun 48 timer fra det 250 millioner år gamle salt bliver pumpet op fra saltdomen ved Hvornum til, det drysser ned i forarbejdet form i lagerhalen på Hadsundvej i "bjerge", der har en vægt på omkring 3500 ton. Foto: Frank Pedersen

Dansk Salt A/S er en af de danske virksomheder, der bruger meget naturgas i produktionen. Derfor var Søren Møller i begyndelsen af året inviteret med til et møde i København sammen med andre storforbrugere - for at blive orienteret om konsekvenserne ved en eventuel boykot af russisk gas eller et stop for leverancen af samme.

EU har en forordning om, hvordan gas skal fordeles mellem medlemslandene i tilfælde af en mangelsituation. Det betyder, at Danmark i et sådan tilfælde kun vil kunne råde over en vis mængde gas, som vil blive fordelt således, at de beskyttede kunder - som typiske er private husstande, hospitaler og kraftværker med videre – ikke vil blive berørt, mens de ubeskyttede, som typisk er virksomheder, vil skulle deles om den resterende gasmængde.

- Energiministeriet laver hvert år en liste over de største energiforbrugende virksomheder og vi er på den liste. I følge vores kontrakt betyder det, at vi er ubeskyttede, og at man indenfor 48 timer kan risikere at få lukket for gassen, siger Søren Møller.

I forbindelse med mødet har Dansk Salt skulle beskrive, hvad det er virksomheden producerer og til hvilke kunder.

- Ud fra beskrivelserne er vi blevet rangeret på listen over de ubeskyttede kunder. De der ligger i bunden risikerer at få lukket helt for gastilførslen, mens de øverste vil kunne få tildelt en reduceret mængde gas, fortæller Søren Møller, der tilføjer, at det er hemmeligt, hvor hvilke firmaer er placeret på denne liste og at han derfor ikke på forhånd har kendskab til mulige konsekvenser for Dansk Salt A/S.

- Men da vi laver salt til brug i både pharma industrien og andre kunder i fødevareindustrien, har jeg en god idé om, at vi vil kunne servicere vores kunder i en lang periode, fortsætter han med et smil.

Annonce

Stopper brugen af gas til august

Selv om han og Dansk Salt A/S er fortrøstningsfuld i forhold til fremtidens gasleverancer, har hele situationen med krig i Ukraine og restriktioner mod Rusland givet anledning til at overveje alternativer energikilder, for det tilfælde, at der skulle blive lukket for gassen.

- Det første alternativ vi undersøgte, var oliefyrede dampkedler, selv om det miljømæssigt ville være et skridt i den forkert retning. Til min store glæde har vi imidlertid fået tilladelse at bygge og installere en elkedel, som kan producere al den damp, vi har brug for i produktionen, siger Søren Møller og tilføjer, at elkedlen bliver installeret i løbet af sommeren, så Dansk Salt A/S fra sidst i august også vil få muligheden for at kunne producere salt udelukkende på el, når situationen kræver dette.

- Vi har valgt at tage skridtet uden at afvente udviklingen på gasmarkedet, for bæredygtighed er ikke kun noget, vi snakker om, det er en aktiv del af vores strategi og Nobians værdier, fortsætter han.

Annonce

Vil udvide til en million ton salt

I 1999 nåede man op på en årlig produktion af 600.000 ton salt. Det er det maksimale produktionskapacitet som de samlede anlæg i Hvornum og på Hadsundvej kan producere.

Søren Møller fortæller, at man i Dansk Salt A/S har et ønske om at udbygge den samlede produktionskapacitet, så man i slutningen af 2024 kan nå op på at producere en million ton salt om året.

- De seneste års generelle opsving i økonomien har betydet en øget efterspørgsel på salt, så der nu er saltmangel på det nordeuropæiske marked. Det vil vi naturligvis gerne udfylde. Samtidig vil vi gerne udvide for at kunne bevare en god arbejdsplads i udvikling i lokalområdet, siger Søren Møller, der fortæller, at der er 140 ansatte på fabrikken i Assens, 70 hos Dansk Salt A/S og 70 hos partneren Mariager Salt Specialties A/S.

Han tilføjer hurtigt, at da bæredygtighed jo er et vigtigt element af Dansk Salts A/S værdigrundlag, vil man foretage udvidelsen af produktionen uden, at det går ud over miljøet i alle aspekter.

- Derfor har vi bedt Mariagerfjord Kommune om at udvidelsesprojektet får udarbejdet en uafhængig miljøkonsekvensrapport i forhold til grundvandet, udseende, støj, fjordtrafik og påvirkning samt dyrelivet, siger Søren Møller

Han forventer, at beregninger, høringer og politisk behandling vil være gennemført sidst på året, hvorefter man vil kunne gå i gang med udvidelsen, når de nødvendige tilladelser er i hus.

- Hvis alt går som vi håber, så er de nye anlæg klar til at blive taget i brug i slutningen af 2024, siger Søren Møller.

Annonce
Mariager Avis

Fiskerikontrollen fik bid: Konfiskerede ulovlige åleruser

Annonce
Mariager Avis

Et dejligt sted, der ikke må sygne hen: Gjerlev er en by med ildsjæle og med sine udfordringer

Annonce
Mariager Avis

Søren fra Gjerlev er manden bag landskendte illustrationer: - Der skal stå tegner på min gravsten

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Rydning af Mariager Rensningsanlæg møder skarp kritik, som udvalgsformand dog tager helt roligt: - Der er ikke noget hokuspokus ved det

Mariager Avis

Kom som flygtning fra Eritrea i 2015: Min fremtid er i Danmark og allerhelst i Mariager

Mariager Avis

Søren skulle bare have været vikar: Nu er han blevet direktør i stor lokal virksomhed

Mariager Avis

Dansk Salt A/S er på hemmelig liste: Risikerer at få skåret i gasleverancen, men det bekymrer ikke direktøren

Mariager Avis

En del af kajanlægget nødrenoveres, men resten må vente til krigen i Ukraine stopper

Mariager Avis

Kobbertyve ødelægger sæsonen for vinterbadere: 6000 kroner dyrt kabel stjålet fra havnen

Annonce