Annonce
Mariager Avis

Det der stikker ud, er vildt og nytænkning er vejen frem for Mariager

"Jeg tror helt sikkert på, at renoveringen vil gå i gang i denne valgperiode… Det skal den, for nu kan det ikke vente længere, fastslår Thomas Høj, der er socialdemokratisk byrådsmedlem og bosiddende i Mariager. Foto: Frank Pedersen
Thomas Høj meldte sig ind i Socialdemokratiet for at få indflydelse og ved kommunalvalget i 2017, blev han valgt ind i Mariagerfjord Kommunes byråd.
Annonce

Mariager: Det var folkeskolereformen i 2013 iblandet et ønske om at få indflydelse på retningen af lokalområdets udvikling, der fik Thomas Høj til at melde sig ind i Socialdemokratiet og blive aktiv i lokalpolitik.

Ved kommunalvalget i 2017 var han for første gang med på stemmesedlen og blev valgt til Mariagerfjord Kommunes byråd med 275 personlige stemmer.


Jeg synes generelt, at vi i Mariager skal turde lave noget, der er vildt og stikker lidt ud, så det ikke kun bliver roser og brosten, vi er kendt for.

Thomas Høj


Thomas Høj har boet i Mariager siden 2003 og for ham er det, der er spændende ved at være lokalpolitiker den direkte kontakt til dem, han træffer beslutninger for og på vegne af.

- Når jeg er med til at træffe en beslutning i byrådet, sker det nogle gange, at jeg ikke ved, om det vil vise sig at være den rigtige beslutning eller om det er noget jeg bliver upopulær på, så det kan da godt give lidt ”ondt i maven”, at være i lokalpolitik, fortsætter han.

En af den type beslutninger som Thomas Høj har været med til at træffe, var at flytte turistforeningen væk fra Mariager Torv.

- Og ja. Nogle gange sker det, at der er ting, der bliver flyttet fra Mariager, men jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke hænger fast i den slags, at vi kommer videre, siger Thomas Høj, der mener, at lokalpolitikere i den forbindelse har et kæmpe stort ansvar, da der ude i lokalsamfundene bliver lyttet til det, de siger.

- Vi skal turde tage de upopulære valg, hvis vi mener, det er de rigtige og det bedste. Og så er det vigtigt, at vi bakker op om de beslutninger, der bliver taget. Også selv om man måske ikke er 100 procent enig, for beslutninger bliver jo ikke omgjort, fordi man lufter sin uenighed, det skaber bare dårlig energi, siger Thomas Høj.

Thomas Høj

Alder: 43 år.

Civil stand: Gift med Anemette Høj. Parret har fire børn (tre drenge og en pige) på henholdsvis 16, 15, 11 og 13 år.

Stilling: Har i 17 år været lærer på Mariager Skole, skiftede sidste år til en lærerstilling på Rosendalskolen i Hobro.

Tillidsposter: Thomas Høj har været en del af den socialdemokratiske byrådsgruppe i Mariagerfjord Kommune siden 2018. Han har plads i to udvalg: Børn- og familieudvalget samt kultur- og fritidsudvalget. Thomas Høj er medlem af bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum.

Har boet i Mariager siden 2003.

Som eksempel nævner han, at der stadig er medlemmer af Mariagerfjord Byråd, der mener, at den største fejl, der er begået er kommunesammenlægningen i 2007, hvor Mariager Kommune blev en del af den store Mariagerfjord Kommune.

- Her tænker jeg på Erik Kirkegaard Mikkelsen som en, der har det synspunkt. Og ja, det kan man godt mene, men det kommer ikke til at gå tilbage af den grund, så det er at holde snakken fast i noget negativt. Prøv i stedet at sige, nu er det sådan det er, så lad os arbejde ud fra det og se, om vi kan få lavet nogle gode synergier, lyder Thomas Højs opfordring.

Han tilføjer hurtigt, at han synes, at der i byrådet er blevet lavet mange gode synergier siden sammenlægningen.

- Når man bliver en del af noget større, afgiver man altid en lille smule magt, men vi har helt sikkert fået en stærkere kommune ud af det end vi havde før 2007.

På samme måde er Thomas Høj overbevist om, at Mariager får bedre turisme ud af at være blevet en del af Visit Vesthimmerland også selv om turistkontoret er flyttet til Års.

- Vi har i hvert fald fået en mere professionel organisation til at markedsføre os, siger han.

Thomas Høj er udmærket klar over, at der nok skal være nogle der bliver sure over, at han fremfører sådanne synspunkter.

- Men ved du hvad, sådan er jeg. Det er min holdning, at man skal være modig som politiker og sige sin mening. Og så må folk komme og sige deres mening til mig. I øvrigt skal vi nok finde noget andet at bruge det rådhus til - og vi har rent faktisk stadig en turistinformation i Mariager, den er bare rykket fra Torvet ned på Saltcentret, siger Thomas Høj.

Annonce

Tid giver indflydelse

Efter godt to år som byrådsmedlem peger Thomas Høj på arbejdsmængden som det, der har overrasket ham mest.

- Det er nødvendigt at lægge mange timer i det, hvis man vil deltage i alt, hvad man bliver inviteret til samt forberede sig grundigt på dagsordnerne for byrådsmøder og udvalgsmøder. Jeg kan godt afsløre, at det ikke er alle i byrådet, der er lige godt forberedt, men jeg er, for det giver den største indflydelse, siger Thomas Høj, der har fået plads i byrådets kultur- og fritidsudvalg samt børn- og familieudvalg.

Han fortæller, at det især er i forbindelse med børn- og familieudvalget, at der i den nærmeste fremtid vil være tiltag på vej, som vil kunne mærkes af borgerne i Mariager. Til efteråret skal udvalget nemlig se på den nye tildelingsmodel, der er afgørende for, hvordan pengene til skoleområdet skal fordeles i kommunen.

- Den model vi har i øjeblikket betyder, at Mariager Skole er udfordret af de lave børnetal og de lave klassekoefficienter. Derfor skal vi i udvalget til at kigge på, hvordan vi kan bruge pengene mere fornuftigt. Når vi i byrådet har besluttet os for det antal skoler, der skal være i kommunen, skal vi også sikre os, at der er penge til at drive dem, siger Thomas Høj.

Han tilføjer, at slev om det ikke er blevet drøftet endnu, har han en klar fornemmelse af, at der er flertal i udvalget for, at de mindre skoler skal have flere penge end de ville få efter den gamle model.

- Men lad os nu se. Vi skal jo ikke sælge skindet før bjørnen er skudt, siger han forsigtigt.

Annonce

Specialklassetilbud er på vej tilbage

Af andre ting der er i børn- og familieudvalgets støbeske, peger Thomas Høj på genindførelse af specialklassetilbuddet for børn i Mariagerfjord Kommune, som har behov for det - dermed også børn i Mariager.

- Det er ret væsentligt, at vi får til specialtilbuddet startet op igen, for det var en stor fejl, at det i sin tid blev lukket ned, siger han og tilføjer, at beslutningen om at lukke tilbuddet ned blev taget, før han selv kom i byrådet.

- Det er et godt eksempel på, at jeg synes, det er dejligt at være kommet ind, hvor jeg kan få indflydelse. Det kunne nogle gange godt være frustrerende, da jeg som lærer sad på den anden side og bare kunne se fejlene uden at kunne gøre noget, det kan jeg nu, siger Thomas Høj.

Annonce

Opbakning til et europæisk folkemøde i Mariager

Et projekt der snart lander på byrådets bord er udsigten til, at Mariager måske fra 2022 skal være værtsby for et tilbagevendende europæisk folkemøde. Thomas Høj siger, at han støtter op om planerne, som han mener vil blive et stort aktiv, ikke kun for Mariager, men for hele Mariagerfjord Kommune.

Thomas Høj bakker op om planerne for at etablere et tilbagevendende europæisk folkemøde i Mariager. "Jeg synes generelt, at vi i Mariager skal turde lave noget, der er vildt og stikker lidt ud, så det ikke kun bliver roser og brosten, vi er kendt for", siger han. Foto: Frank Pedersen

- Se bare hvordan Folkemødet på Bornholm har været med til at vende udvikling for hele øen i forhold til at generere både økonomi og opmærksomhed, siger han og fortsætter:

- Jeg er overbevist om, at mange der har været på folkemødet vil vende tilbage som turister med deres familier, når de oplever, hvilken perle Mariager er.

Lige så sikker er Thomas Høj på, at Mariagers mange pladser, torve og små parker vil kunne rumme et stort arrangement med flere tusinde deltagere fordelt på fire dage i august.

- Jeg synes generelt, at vi i Mariager skal turde lave noget, der er vildt og stikker lidt ud, så det ikke kun bliver roser og brosten, vi er kendt for.

- Hvis vi bare kører videre i det der stille og rolige med ”som det er”, så går det stille og roligt bare ned ad bakke. Vi er nødt til at prøve at lave noget nyt og nytænke. Men der er en udfordring i at vi har en så gammel befolkning som vi har i Mariager, for des ældre man bliver desto mere konservativ bliver man i forhold til, hvad der kan ændres, siger Thomas Høj, der tilføjer at en af de udfordringer der er er ved at bo i Mariager netop er at det er svært at ændre noget i byen.

- Og hvis vi gør, får vi godt nok ballade. Men den ballade tager jeg gerne, fortsætter han med et smil.

Annonce

Flere attraktive byggegrunde

Thomas Høj er udpeget af Mariagerfjord byråd til at sidde i det udvalg, der skal se på, hvad der kan udvikle Mariager som by. Han fortæller, at udvalget knap var kommet i gang med arbejdet, før coronaen ramte og satte mødeaktiviteten i stå.

Som privat person har Thomas Høj dog allerede et par punkter klar, han gerne ser sat i værk for at styrke byens udvikling.

- Attraktive byggegrunde er væsentligt for at der kan ske en udvikling, siger han og tilføjer, at det ikke er op til byrådet at bestemme, hvad der skal bygges.

- Der er allerede nogle byggegrunde i byen, hvor det vil være ganske fint med lejligheder, for der mangler lejligheder i Mariager. Men der skal også være grunde til villaer og parcelhuse, siger han.

I forhold til om nye bebyggelser skal tiltrække børnefamilier eller pensionister, siger Thomas Høj både og.

- Alle skal være velkomne, men der er ingen tvivl om, at vi efterhånden gerne vil have nogle børnefamilier til byen, for gennemsnitsalderen i Mariager stiger år efter år og det er min store bekymring. I mit hoved må en god by nemlig gerne have en masse ældre, men den skal også gerne have en masse børn, siger Thomas Høj.

- Derfor skal vi udover byggegrunde også have skabt arbejdspladser, for arbejdspladser er nummer et i forhold til at skabe øget bosætning, fortsætter han.

Annonce

Flere kommunale arbejdspladser på vej til Mariager

I den forbindelse med arbejdspladser i byen er Thomas Høj glad for, at der ved kommunalreformen i 2007 ikke blev skabt ét samlet rådhus i Hobro. Det betyder nemlig, at der er 130 kommunale arbejdspladser i det gamle Mariager Rådhus på havnen.

- Og inden for kort tid stiger det tal, så vi kommer op på 220 arbejdspladser i Mariager. Det vil ske i forbindelse med omrokeringer i Mariagerfjord Kommunes forvaltning, siger Thomas Høj.

- Dermed bliver Mariager den af de gamle kommuner, der har flest kommunale arbejdspladser, fortsætter han.

Annonce

Skolens renovering skal i gang nu

Et tredje centralt udviklingspunkt for Mariager er ifølge Thomas Høj skole- og dagtilbud.

I den forbindelse nævner Thomas Høj, at Mariager Skole har haft nogle udfordringer i forbindelse med skiftende ledelse, som der nu er kommet ro på.

Står det til det socialdemokratiske byrådsmedlem, Thomas Høj, skal den nedslidte gymnastiksal rives ned i forbindelse med den kommende renovering af Mariager Skole. I stedet for skal der bygges en Hal 2 ved Mariager Idrætshal, der er næsten-nabo til skolen. Foto: Frank Pedersen

- Derudover bliver den tiltrængte renovering af skolen, sat i værk nu, siger han og fortæller, at der er indkaldt til første byggemøde 3. september.

- Så jeg tror helt sikkert på, at renoveringen vil gå i gang i denne valgperiode… Det skal den, for nu kan det ikke vente længere, fastslår Thomas Høj.

Han tilføjer, at det oprindeligt var tanken, at udvalget der skal se på hvordan Mariager kan udvikles som by skulle være færdig med dets arbejde, før der blev sat gang i renoveringen af Mariager Skole.

- Men nu da udvalget er blevet forsinket af corona og behovet er så stort, kan vi godt sætte renoveringen i gang sideløbende for skolelederen sidder også med i udvalget, siger Thomas Høj.

Annonce

Mariager skal have en svømmehal eller et fjordbad

Udover at den gamle skolebygning fra 1962 samt faglokaler trænger til en kærlig hånd, ser Thomas Høj også gerne, at renoveringen resulterer i, at skolens gymnastiksal rives ned og at der i stedet for opføres en hal 2 ved den nuværende idrætshal, der ligger så tæt på at skolens elever vil kunne bruge den.

- Idrætsfaciliteterne skal være i orden i Mariager, derfor skal vi samle idrætten i Mariager, så vi får et Kraftcenter Syd i Mariager med to haller og tennisbaner der, hvor idrætshallen og den lille hal ligger i forvejen, siger Thomas Høj og fortsætter:

- Jeg kan derfor kun bakke op om, at der bygges en hal 2, for det er kloge kvadratmeter, der vil give mulighed for, at der dannes synergier.

Thomas Høj fremhæver, at der i Mariagerfjord Kommunes andre hovedbyer er tilsvarende konstruktioner.

- Arden er på samme størrelse som Mariager, men de har to haller og en svømmehal, hvor vi kun har en enkelt hal, så vi er noget bagefter - faktisk er vi den eneste hovedby, der ikke har en svømmehal.

- Man kan så sige, at det vil være dyrt med en svømmehal i Mariager, da der ikke er så langt til Hobro eller Hadsund, men så bør vi i det mindste have et fjordbad. Det burde kunne lade sig gøre, fastslår Thomas Høj.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Uhyggelig hygge i Mariager

Mariager Avis

Mariager Museum er reddet

Annonce