Annonce
Mariager Avis

Det Radikale Venstres spidskandidat, Jens Maarup Lykke, debuterer på stemmesedlen som 65-årig

Efter 25 års medlemskab af Det Radikale Venstre debuterer Jens Maarup Lykke på stemmesedlen ved årets kommunalvalg i en alder af 65 år. Foto: Frank Pedersen
Efter 25 års medlemskab af Det Radikale Venstre har Jens Maarup Lykke sagt ja til at stille op til det kommende kommunalvalg som sit partis spidskandidat.

Mariagerfjord: Da Jens Maarup Lykke for 25 år siden meldte sig ind i Det Radikale Venstre, havde han ingen intentioner om at komme på en stemmeseddel.

- Jeg var ansat i Mariagerfjord Kommune, hvor jeg arbejdede tæt med politikerne i udvalget for kultur og fritid, så jeg syntes, at der ville være for stor en risiko for interessekonflikter, hvis jeg stillede op til valg - det ville ikke være passende, forklarer Jens Maarup Lykke.

I stedet for involverede han sig i det organisatoriske arbejde i den lokale partiafdeling, hvor han for nuværende er kasserer og har siddet i bestyrelsen gennem flere år.

Annonce

Selv om han skulle nå at fylde 40 år før, han meldte sig ind i et parti, havde Jens Maarup Lykke længe haft interesse for politik og samfundsspørgsmål. Han er uddannet folkeskolelærer og havde arbejdet som efterskolelærer og i den forbindelse som tillidsrepræsentant været engageret i fagforeningsarbejde, ligesom han gerne udfordrede sine elever på det, der sker i samfundet herunder politik.

- Men jeg kom til den erkendelse, at hvis man for alvor vil være med til at gøre en forskel udover at aflevere sin stemme hvert fjerde år, når der er valg, er man nødt til at melde sig ind i et parti og deltage i det politiske arbejde, siger han.

Jens Maarup Lykke tilføjer, at det særligt var partiets humanitære profil og dets midtsøgende politik, der var afgørende for, at det blev Det Radikale Venstre, han meldte sig ind i.

Ud af arbejdsmarkedet er vejen ind i byrådet

At Jens Maarup Lykke efter 25 års medlemskab af Det Radikale Venstre og i en alder af 65 år nu har sagt ja til at debutere på stemmesedlen - og endda som spidskandidat - ved kommunalvalget 16. november skyldes ikke kun, at han blev opfordret til det. Det skyldes i lige så høj grad, at han er begyndt at lade sig fade ud af arbejdsmarkedet.

Jens Maarup Lykke

Spidskandidat for Det Radikale Venstre ved kommunalvalget 16. november.

65 år.

Bopæl: Høders Vej 38, 9500 Hobro.

Gift med Margit Larsen, de har en søn på 31 og en datter på 27 år samt to børnebørn.

Uddannelse: Folkeskolelærer.

Stilling: Arbejder på deltid i en seniorordning som konsulent indenfor digital infrastruktur i Mariagerfjord Kommune. Har tidligere arbejdet som efterskolelærer og har været leder af den kommunale ungdomsskole.

- Ved at gå ned på en ugentlig arbejdstid på 10 timer, føler jeg, at jeg nu er blevet fri til at kunne stille op til valget, da den problematiske dobbeltrolle, hvor jeg som embedsmand arbejder tæt med politikerne, ikke længere er så udtalt, siger Jens Maarup Lykke.

- Endelig er vores tidligere byrådsmedlem og spidskandidat, Casper Hedegaard, flyttet fra kommunen. Det betyder, at vi har skullet finde et nyt emne som spidskandidat, og det har jeg så sagt ja til, fortsætter han.

Annonce

Efterlyser mere kant fra de andre partier

Som embedsmand i Mariagerfjord Kommune har Jens Maarup Lykke arbejdet tæt med flere af byrådets udvalgsmedlemmer i forhold til flere politiske beslutninger.

Så selv om han ikke selv har været medlem af det snart forhenværende byråd, er det Jens Maarup Lykkes indtryk, at der er en stilfærdig tone og et godt samarbejdsklima i Mariagerfjord Kommunes byråd.

- Tonen er så god, at hvis man som udenforstående kommer ind i rummet til et udvalgsmøde, kan det være svært at identificere, hvem der er fra Venstre og hvem der er socialdemokrater, sige han.

- Det er lettere at identificere, hvor de kommer fra. Om det er en fra Veddum eller Hvornum. Geografien har tit større betydning for de politiske beslutninger end partitilknytningen, fortsætter Jens Maarup Lykke.

Med et smil tilføjer han hurtigt, at det dog ikke er tilfældet, når det kommer til Det Radikale Venstre.

- Som et lille parti, er vi nødt til at varetage interesser for alle i hele kommunen, hvorimod jeg kan se, at der i et stort parti som Venstre er en tendens til, at hvert enkelt medlem fører sognerådspolitik, hvor de har fokus på dem, de møder henne om hjørnet eller nede i Brugsen, hvor der er afregning ved kasse et, siger han.

Jens Maarup Lykke efterlyser derfor generelt mere kant i den lokale politiske debat, så det bliver tydeligere om det eksempelvis er en socialdemokrat eller en venstremand, der udtaler sig.

- Det Radikale Venstres kant kommer især til udtryk på kultur- og fritidspolitikken og også lidt på uddannelsesområdet i forhold til folkeskolen, siger han

- Og så mener vi selv, at vi har noget på den grønne omstilling, som andre partier ikke har, selv om jeg jo kunne læse i Mariager Avis, at Dansk Folkeparti pludselig også er blevet et grønt parti. Det er jo nye toner, siger Jens Maarup Lykke og småler.

Annonce

Vil trække landsbykortet i valgkampen

Som debutant ved årets kommunalvalg glæder Jens Maarup Lykke sig til at skulle i valgkamp.

- Jeg glæder mig til face to face debatterne med mine politiske modstandere, for der kan man få afprøvet sine politiske synspunkter, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer ud i alle hjørnerne op til kommunalvalget. At vi ikke bare sidder og nikker til hinanden, men tør afprøve nogle synspunkter.

Et af de kort Jens Maarup Lykke vil trække under valgkampen - og som han har en formodning vil kunne få modstanderne op ad stolen - er landdistriktsudviklingen og den generelle udvikling af landsbyerne.

- I mit arbejde som konsulent i kommunen har jeg siddet på posten som landdistriktskoordinator, hvor jeg kan se, at der er plads til nogle forbedringer i forhold til at give mere frihed til landsbyerne. At give flere penge fri til, at landsbyerne selv kan udvikle sig i den retning, man ønsker. Hvis vi vil have mere bosætning i landdistrikterne, er vi nødt til at kaste nogle ressourcer efter det, siger Jens Maarup Lykke.

Han tilføjer, at udvikling af landsbyer så de bliver attraktive ikke kun er et spørgsmål om flere penge. Det kræver også, at der er de rigtige mennesker til stede i lokalsamfundene.

- Vi har mange ildsjæle i landsbyerne, som gider tage fat og dem skal vi i højere grad støtte op omkring, siger han.

I den forbindelse pointerer Jens Maarup Lykke, at det ikke er nok at implementere den landdistriktspolitik, der blev vedtaget i Mariagerfjord Kommune for et års tid siden. Står det til ham, skal den vedtagne politik gøres skarpere og der skal laves et decideret landdistriktsudvalg i kommunen.

- Desuden skal der afsættes ekstra midler end de 1,5 millioner kroner, der er aftalt til de lokale udviklingsplaner. Jeg ser gerne puljen toppes op med et par millioner kroner mere for at kunne give nogle større frihedsgrader til lokalområderne, siger Jens Maarup Lykke.

Annonce

Er klar til at sætte skatten op

Skulle Det Radikale Venstre få et usædvanligt godt valg 16. november, der resulterer i, at partiet får absolut flertal i Mariagerfjord Kommunes byråd og Jens Maarup Lykke bliver ny borgmester, vil han som det første tage fat på at udarbejde en klar plan for den grønne omstilling i kommunen. En plan der skal være Mariagerfjord Kommunes bidrag til at nå de nationale mål på klima- og miljøområdet.

- Som kommune er der nogle håndtag vi har råderet over. Vi har eksempelvis mulighed for at gå ind og lave energirenovering af kommunale bygninger, ligesom vi kan opsætte el-ladestandere. Desuden kan vi tænke lidt mere grønt i forhold til biodiversitet samt udnyttelse af regnvand i forbindelse med ny-udstykninger, siger Jens Maarup Lykke.

Han tilføjer, at også på skole-, ældre og dagtilbudsområdet vil kommunens borgere kunne mærke, at de har fået en borgmester med Det Radikale Venstres partiprogram i baghånden.

- Vi har ret meget på paletten, men jeg er godt klar over, at der er en økonomisk smertegrænse for, hvad vi er i stand til at kigge på, siger Jens Maarup Lykke.

Han peger på, at der er tre redskaber i værktøjskassen, der kan tages i anvendelse, når der skal sættes gang i nye tiltag.

- Vi kan tiltrække flere borgere til kommunen, for at skabe en bedre økonomi. Vi kan sætte skatten op, hvilket vi i et vist omfang vil være klar til, hvis der er en national hjelm til at gøre det, personligt har jeg aldrig været bange for at betale skat. Endelig kan vi omprioriteres i det eksisterende, opremser Jens Maarup Lykke.

Et af de steder Jens Maarup Lykke vil benytte sig af omprioriteringsredskabet er på folkeskoleområdet, hvor han i samarbejde med skoleområdet gerne vil skabe mulighed for, at man går videre med en to-lærer ordning startende i de små klasser.

- To-lærer ordningen koster selvfølgelig nogle penge, men ved at omprioritere kan vi skabe nogle bedre rammer for børnene i deres hverdag, siger han.

Annonce

Vil gerne samarbejde med Dansk Folkeparti

Selv om han ikke har siddet i byrådet i denne periode har Jens Maarup Lykke som embedsmand i kommunen arbejdet tæt sammen med flere af byrådets politikere. Blandt sine politiske modstandere peger han på Jørgen Hammer Sørensen fra Dansk Folkeparti som den, han sætter størst pris på.

- Jørgen er en ordentlig person og det synes jeg er vigtigt at være i politik, siger Jens Maarup Lykke.

- Og så er Jørgen ikke en klassisk Dansk Folkeparti politiker. Han ser sit partimedlemskab ind i en kommunal kontekst og går efter at løse opgaven. Det kan jeg godt lide ham for, uddyber han.

På den baggrund er Jens Maarup Lykke absolut ikke afvisende overfor, at han som radikal vil kunne arbejde sammen med Dansk Folkeparti i den kommende byrådsperiode. I det hele taget er han åben for at arbejde sammen med alle, der vil arbejde sammen med Det Radikale Venstre.

- Men jeg vil trods alt ikke gå så langt som at pege på Jørgen som borgmester, selv om jeg sætter stor pris på ham, siger Jens Maarup Lykke med et smil.

Mød spidskandidaterne

Tirsdag 16. november afholdes kommunalvalg.

I ugerne op til valget bringer Mariager Avis en artikelserie med spidskandidaterne for de partier, der stiller op til valget.

Tidligere bragt:

Uge 34 Leif Skaarup (S)

Uge 35 Jens-Henrik Kirk (K)

Uge 36 Jørgen Hammer Sørensen (DF)

Uge 38 Mogens Jespersen (V)

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Mariager nyder godt af Claus' energi

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Kommunalvalg i Mariagerfjord Kommune: 82 politikere bejler til din stemme

Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Klub’n – fællesskab for børn og unge

Mariager Avis

To ni-årige børn ramt ved fodgængerovergang: 32-årig mand fra Mariager skyld i færdselsuheld

Mariager Avis

Peder Larsen holder af naturoplevelser i mange varianter

Mariager Avis

Peder Larsen: Det er crazy, hvad jeg har fået drejet i SF’s retning i byrådet

Mariager Avis

Nordea er vendt 'hjem' til Hobro: Ny filial på Randersvej

Mariager Avis

Cittaslow holder årsmøde med fokus på europæisk festival

Mariager Avis

Se video af hoppende udbryder i sommerhushave: Sådan kan du hjælpe med at få kænguru tilbage til campingplads

Mariager Avis

Jens cykler i nærområdet og de sydfranske bjerge

Mariager Avis

Det Radikale Venstres spidskandidat, Jens Maarup Lykke, debuterer på stemmesedlen som 65-årig

Mariager Avis

Fælles fodslag om fjordstrategien

Mariager Avis

Travlt kryds fremtidssikres: Trafikanterne må forvente nedsat hastighed

Mariager Avis

Sur smiley og en bøde til Jægerhuset: - Det er da ved Gud drønærgerligt

Mariager Avis

Når borgmester Mogens Jespersen (V) skal slappe af: Så ’der bas

Mariager Avis

Sidste chance for at stemme på Mogens Jespersen

Mariager Avis

Mariager Sejlklub har forbedret forholdene i lystbådehavnen

Mariager Avis

Ny cykelsti mellem Mariager og Skjellerup bliver 1,9 millioner kroner dyrere

Mariager Avis

Bredt budgetforlig i Mariagerfjord tilfører handicapområdet 54 millioner kroner: Det skulle have været sket tidligere

Mariager Avis

Folkemøde på jagt efter 3000 frivillige og ledige senge: Vil du leje dit hus eller værelse ud, så kom!

Mariager Avis

Er mod sin vilje vendt tilbage til Danmark efter at have boet 25 år i England: Brexit-flygtningen er ny direktør for næste års folkemøde i Mariager

Mariager Avis

Tag på stemningsfuld solnedgangstur med veteranjernbanen

Mariager Avis

Lort i vandet førte til badeforbud ved Mariager strand

Annonce