Annonce
Mariager Avis

Formand for Mariager Fjernvarme, Thorvald Christensen: Ét argument er vigtigere end alt andet: Prisen

For at anskueliggøre hvad frostgrader betyder for forbruget af fjernvarme, fortæller formand for Mariager Fjernvarme, Thorvald Christensen, at værkets reservoir-tank rummer 3800 kubikmeter vand med en temperatur på 94 grader. "Ved hjælp af det varme vand i reservoir-tanken kan vi i weekenderne om sommeren lukke helt ned for værket, uden at brugerne mærker forskel. Ved den udetemperatur, der er i øjeblikket, er der kun til et enkelt døgns forbrug i den samme tank", forklarer han. Foto: Annelene Petersen
Mariager Fjernvarme leverer CO2-neutral varme til sine 1100 brugere til en pris, der er blandt landets absolut billigste. – Det var varmeprisen, der var afgørende for, at vi skiftede fra at fyre med olie til halm og senere gik over til biobrændsel. Og det bliver prisen, der afgør, om vi går over til sol- og jordvarme, siger Thorvald Christensen, formand for Mariager Fjernvarme.
Annonce

Mariager: Mariager Fjernvarme har siden 1965 sikret varmen i mariagerboernes boliger. Fjernvarmeværket havde først adresse i det centrale Mariager, indtil det i 1987 flyttede til Klostermarken i udkanten af Mariager.

I begyndelsen blev der brugt olie til at varme op under værkets kedler, senere gik man over til at fyre med halm, men i dag bruges udelukkende biobrændsel, hvilket gør værket CO2-neutralt.

Selv om Mariager Fjernvarme i det daglige er CO2-neutralt, er der dog stadig en lille slat sort energi i form af olie tilbage i tankene på Klostermarken.

- Vi har stadig oliekedlerne som backup, men det er flere år siden, de har været brugt udover, når de er blevet tjekket for at se, om de stadig virker, siger Thorvald Christensen, formand for Mariager Fjernvarme.

Han tilføjer, at der i øjeblikket er meget diskussion om, hvorvidt et fjernvarmeværk der fyrer med biobrændsel, kan siges at være helt CO2-neutralt, hvis der eksempelvis er fældet træer for at kunne lave biobrændslet.

- Det er dog ikke tilfældet med det biobrændsel, vi bruger. Det er primært lavet af foderafrens og smuld fra sheanødder, vi køber som et restprodukt fra olieproduktionen i den gamle Aarhus Oliefabrik. Begge dele er noget, der vokser op hvert år, derfor mener jeg, at vi er et totalt CO2-neutralt fjernvarmeværk, understreger Thorvald Christensen, der tilføjer, at han af den grund vil blive lidt ked af det, hvis Mariager Fjernvarme bliver pålagt CO2-afgifter af den danske stat.

- Men det er jo en politisk sag, hvor andre og højere magter bestemmer over os, erkender han med et smil.

Annonce

Konkurrence fra lavenergihuse

Da Mariager Fjernvarme blev etableret i 1965, havde det omkring 150 brugere. I dag ligger tallet på godt 1100 brugere, hvilket er ensbetydende med 1100 ejere, da Mariager Fjernvarme er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvor brugerne er lig med andelshaverne.

Udover at drive selve fjernvarmeanlægget på Klostermarken er det Mariager Fjernvarmes egne ansatte, der står for alt rørarbejde i ledningsnettet uanset om det drejer sig om fjernvarmestikninger til nye brugere/andelshavere eller vedligehold og udskiftning i de eksisterende rørledninger.


Selv om vi ikke skal tjene penge, er det altid pengene, der styrer et værk som vores. Det skal man ikke tage fejl af.

Thorvald Christensen, formand for Mariager Fjernvarme


Thorvald Christensen fortæller, at antal brugere/andelshavere i Mariager Fjernvarme stille og roligt har været jævnt stigende gennem de seneste år. I 2021 regner man med, at stigningen fortsætter med 20-30 nye medlemmer, efterhånden som udstykninger indenfor Mariager bygrænse bliver solgt og bebygget.

Med hensyn til konkurrenter til fjernvarmen peger Thorvald Christensen på varmepumper og jordvarmeanlæg, når det gælder den eksisterende bygningsmasse.

- Tidligere var det sådan, at når man var indenfor Mariager bygrænse, var man tvunget til at blive tilsluttet fjernvarmen. Nu har man mulighed for at benytte sig af alternative varmekilder, hvis man vil det, siger Thorvald Christensen og fortsætter:

- Vi har dog været begunstiget af, at vi gennem alle årene har været rimeligt prisgunstige for alle vores brugere, så vi har ikke oplevet den store konkurrence.

Anderledes ser det ud med fremtidens nybyggerier. Her vil de nye lavenergihuse på sigt kunne udgøre en voksende konkurrent til Mariager Fjernvarme.

- Den slags huse kræver virkelig ikke noget tilført energi, når det gælder opvarmning, så de vil helt klart blive en udfordring for os i større og nye udstykninger. Men det er noget, der ligger langt ude i fremtiden, så det er ikke noget, vi spekulerer noget videre på i øjeblikket, siger Thorvald Christensen.

Annonce

Blandt landets ti billigste

Når formanden for Mariager Fjernvarme siger, at fjernvarmeværket historiske har været ”rimeligt prisgunstige”, er det en beskeden udlægning af, at købstadens fjernvarmeanlæg siden sin oprettelse altid har ligget i den gode ende af top ti blandt de billigste fjernvarmepriser på landsplan.

Ifølge Thorvald Christensen er flere grunde til den fine og stabile placering, men særligt to faktorer har haft stor betydning.

Den første af disse faktorer relaterer sig til dengang i 1987, hvor Mariager Fjernvarme slog om fra at fyrre med olie til at anvende halm som brændsel.

- Den daværende bestyrelse traf nogle gode beslutninger i forhold til finansieringen, som betød, at vi kunne holde en fornuftig afskrivningsprofil, hvor vores kapacitetsomkostninger relativt hurtigt blev skåret ned, fortæller Thorvald Christensen.

- Den anden væsentlige faktor er, at Mariager Fjernvarme har været relativ hurtig til at eksperimentere med andre typer brændsler end halm, fortsætter han.

Annonce

Penge styrer værket

Thorvald Christensen fortæller, at der gennem årene har været ét alt overskyggende argument i de beslutninger, skiftende bestyrelser har taget på Mariager Fjernvarmes vej fra at fyre med olie til, at man brugte halm som brændsel og til nu, hvor det er CO2-neutralt biobrændsel, der sender varme ud til mariagerboerne: Den billigste pris for brugerne.

- Det var prisen, der bestemte, at vi skiftede olien ud med halm, og det var igen prisen, der var afgørende, da vi gik over til biobrændsel. Selv om vi ikke skal tjene penge, er det altid pengene, der styrer et værk som vores. Det skal man ikke tage fejl af, understreger Thorvald Christensen.

- Den eneste grund til, at vi sidder i bestyrelsen, er at sikre, at varmen altid er så billig som muligt for andelshaverne. Derfor vi vil være kede af at blive pålagt CO2-afgifter af staten, når vi nu mener, at vi er CO2-neutrale, siger Thorvald Christensen.

Annonce

Brænde eller vedvarende energi

De kommende år er der ingen større projekter i støbeskeen for Mariager Fjernvarme udover den løbende vedligeholdelse af varmerør med videre.

Thorvald Christensen siger, at næste gang bestyrelsen skal tage en stor beslutning med betydning for fjernvarmeværkets fremtid, bliver om fire-fem år. Til den tid skal der nemlig tages stilling til, om Mariager Fjernvarme skal fortsætte med at brænde, eller om der skal skiftes til at lave fjernvarme ved hjælp af solvarme og/eller jordvarme.

- På det tidspunkt skal vores kedler udskiftes, så der vil det være naturligt, at man tager beslutning om, hvorvidt vi skal fortsætte med biobrændsel eller slå over til sol- og jordvarme ved at veje de to projekters økonomi op mod hinanden, siger Thorvald Christensen, der endnu ikke har besluttet, hvilken løsning han vil anbefale.

- Jeg vil se tal, før jeg træffer min beslutning, siger han og tilføjer, at havde Mariager Fjernvarme stadig været et oliefyret værk, havde han dog ikke været i tvivl om, at der skulle omlægges til sol- og jordvarme.

- Men med det biobrændsel, vi bruger nu - som er baseret på ting, der vokser op hvert år - har vi allerede et kredsløb, der er CO2-neutralt. Derfor er beslutningen ikke så enkel, siger Thorvald Christensen.

Ender det med, at Mariager Fjernvarme for fjerde gang sadler om til en ny type forsyning i form af sol- og jordvarmeanlæg, skal værket ud og finde arealer til disse anlæg. Den del af en eventuel omlægning vækker dog ikke den store bekymring hos formanden.

- Fjernvarmeværket ligger jo i et industriområde, så det kunne godt være, vi kunne finde et areal tæt på, som vi kunne købe - hvis det altså er den vej, man vælger at gå, siger Thorvald Christensen, der vurderer, at selv om man i bestyrelsen så småt er begyndt at sondere terrænet, vil der gå halvandet år, før man for alvor begynder at kigge på, hvilket projekt man skal arbejde videre med.

Annonce

Varmt vand i tanken til et døgns forbrug

I modsætning til forrige fyringssæson har vi allerede nu haft flere dage og nætter med frostgrader. Ifølge Thorvald Christensen kan det tydeligt mærkes på forbruget af brændsel i Mariager Fjernvarme, når frosten sætter ind. Men selv om det nu er blevet koldt, har værket ikke været nødt til at købe ekstra ind af brændsel.

- Vi køber altid ind efter, at vi har et normalt år med en frostperiode, så det gør ikke så ondt på fjernvarmen, at vi har lidt kuldegrader. Det betyder bare, at vi kan få tyndet lidt ud i vores lager, siger han.

For at anskueliggøre hvad frostgrader betyder for forbruget af fjernvarme, fortæller Thorvald Christensen, at værket har en reservoir-tank, der rummer 3800 kubikmeter vand med en temperatur på 94 grader.

- Ved hjælp af det varme vand i reservoir-tanken kan vi i weekenderne om sommeren lukke helt ned for værket uden, at brugerne mærker forskel. Ved den udetemperatur der er i øjeblikket, er der kun til et enkelt døgns forbrug i den samme tank, forklarer Thorvald Christensen.

Liv i købstaden

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver uge i tekst og billeder personer, foreninger og institutioner, der sætter deres præg på Mariager. Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi efterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce