Annonce
Mariager Avis

Forstander for Mariager Højskole: Vi vil være mere folkehøjskole end bibelskole

Forstander for Mariager Højskole, Leif Petterson, var selv elev på højskolen i 2002. "Der opdagede jeg, hvor fedt det er at være på en højskole. Den der livsstil, hvor man er sammen 24 timer i døgnet, det kan man blive helt afhængig af", siger han. Foto: Frank Pedersen
Med den nye forstander, Leif Petterson, i spidsen satser Mariager Højskole på mere åbenhed overfor byen samt et mere folkehøjskoleligt udtryk i samspil med de kristne værdier, som er skolens fundament.

Mariager: - Vi er en dansk folkehøjskole, der bygger på den berømte højskoletradition med vægt på, at mennesker kan møde hinanden som ligeværdige. At vi kan lære af hinanden, hvor ingen af os kommer som eksperter, men at vi alle er eksperter i vores egne liv og kan bidrage med noget til fællesskabet, lyder Leif Pettersons beskrivelse af Mariager Højskole, som han har været forstander for de seneste halvandet år.

Desuden er Mariager Højskole en kristen højskole.

- Ligesom der findes sportshøjskoler og højskoler, der har meget musik, så er det vores tilgang, at vi lægger meget vægt på kristendommen, samt at vi har vores bagland og baggrund i frikirkerne, fortsætter han.

Annonce

Leif Petterson tilføjer, at det ikke betyder, at der udelukkende er elever med en frikirkelig baggrund på Mariager Højskole. Der er også elever med en baggrund i folkekirken

- Vi har også elever, der slet ikke går i kirke, påpeger han.

Leif Petterson fortæller, at under normale omstændigheder kommer mellem en tredjedel og en fjerdedel af højskolens elever fra udlandet.

- Men vi er jo også coronaramte, så i øjeblikket er langt de fleste af vores elever danske, siger han.

Selv om coronaen således har en negativ effekt på antallet af udenlandske elever, har den samme corona den positive effekt, at der i år har været flere danske unge, der har søgt højskolerne – også Mariager Højskole - fordi de har været afskåret fra at tage ud at rejse.

- Det betyder, at vi trods coronaen i år ligger på et gennemsnitligt antal elever, siger Leif Petterson, der glæder sig over, at højskolen har et godt alternativt tilbud til de unge, der skal have afviklet et sabbat-år.

Fra elev til lærer på højskolen

For Leif Petterson er et højskoleophold ikke kun noget, han tilbyder andre. Han har prøvet det på egen krop - og endda på Mariager Højskole – da han i 2002 sammen med sin kone besluttede sig for at tage på et fælles ophold på højskolen sammen med deres første barn.

Leif Petterson fortæller, at de dengang begge var i starten af 30’erne og havde været på arbejdsmarkedet nogle år.

- Vi kunne mærke, at vi havde brug for en pause og brug for at finde ud af, hvad vi skulle bruge resten af vores liv på. Så vi rev et år ud af kalenderen, hvor vi havde tid til hinanden og tid til at være familie, siger han.

Leif Petterson havde på det tidspunkt ingen planer om, at han skulle være højskolelærer.

- Jeg havde før været præst i en frikirke, og det troede jeg, at jeg skulle igen efter højskolen, siger han og fortsætter:

- Men i Mariager opdagede jeg, hvor fedt det er at være på en højskole. Den der livsstil, hvor man er sammen 24 timer i døgnet, det kan man blive helt afhængig af.

For at blive mere konkret på, hvad det er ved højskolelivet, Leif Petterson er blevet afhængig af, nævner han som eksempel de fælles måltider.

- Det, at man sidder nogle mennesker sammen og spiser, er en meget intim måde at være sammen, hvor man kan snakke om, hvordan dagen er gået og hvad der foregår i hver enkelts liv lige nu.

Liv i købstaden

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver uge i tekst og billeder personer, foreninger og institutioner, der sætter deres præg på Mariager. Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi efterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

Som et andet eksempel siger han, at man på en højskole er en gruppe mennesker, der skal få en hverdag til at fungere uanset hvilken baggrund, man kommer fra.

- Højskoleelever kan have forskellige nationaliteter, komme fra forskellige steder i landet eller have forskellige kulturelle baggrunde. Når man er på højskole, er man tvunget til at lære de andre at kende og det gør noget godt for fællesskabet. Man finder en enhed i forskelligheden og mangfoldigheden, siger Leif Petterson.

Annonce

Sagde ja tak til forstanderens tilbud

Da familiens opholdet sluttede, trak den daværende forstander Leif Petterson til side og gav ham et godt tilbud.

- Han syntes, han kunne se et lærerpotentiale i mig, så han spurgte, om jeg havde lyst til at blive lærer på Mariager Højskole, fortæller Leif Petterson, der sagde ja tak til tilbuddet.

- Jeg kunne mærke, at det at være højskolelærer her på stedet var noget, jeg havde meget lyst til, så jeg blev hængende, og familien blev boende i byen, siger han med et smil.

Han tilføjer, at selv om han nu er forstander, så underviser han stadig i teologiske fag på højskolens teologilinje samt i ledelsesmæssige fag på skolens lederlinjen.

Om sin baggrund for at undervise i disse fag fortæller Leif Petterson, at han har taget en sammensat teologiske uddannelse i udlandet. Desuden er han i øjeblikket i færd med at tage en ph. d. ved Birmingham University.

- Det er heldigvis på deltid. Så selv om det er lidt upraktisk, at det foregår i udlandet, kan det lade sig gøre samtidig med, at jeg er forstander her i Mariager, siger han.

Annonce

Vil bryde isolationen

Leif Petterson siger, at han har et håb om, at Mariager Højskole vil få en større rolle at spille i forhold til at skabe liv i Mariager. Som ny forstander drømmer han således om, at Mariager Højskole i højere grad kan blive en højskole for byen, end det har været tilfældet hidtil.


Vores kristne baggrund har nogle gange gjort os lidt isoleret. Vi har fokuseret for meget på det, men nu kan vi bare mærke, at vi gerne vil være mere folkehøjskole og bygge videre på den historiske arv, vi har som folkehøjskole.

Leif Petterson, forstander for Mariager Højskole


- Vi har nogle gange været lidt – indrømmet selvforskyldt - isoleret fra det, der foregik i byen. Det vil jeg og vi gerne lave om på. Derfor havde vi i september fire offentlige arrangementer med foredrag samt en jazzkoncert i Rosenhaven. Arrangementer, der er en start på at være noget mere for byen, siger Leif Petterson.

Han tilføjer, at Mariager Højskole i fremtid vil lave flere arrangementer som eksempelvis foredrag med kendte personer og politikere for på den måde at tilbyde noget kulturelt til byen.

- Vi vil gerne være mere folkehøjskole, siger Leif Petterson og fortsætter:

- Vores kristne baggrund har nogle gange gjort os lidt isoleret. Vi har fokuseret for meget på det, men nu kan vi bare mærke, at vi gerne vil være mere folkehøjskole og bygge videre på den historiske arv, vi har som folkehøjskole.

Leif Petterson tilføjer hurtigt, at han ikke ser nogen konflikt i det ønske og højskolens baggrund. Tværtimod mener han, at det harmonerer godt med skolens kristne arv.

- Det er en spændende rejse, vi er på, at skulle være mere for Mariager by og gøre byen stolt af, at den har en højskole samtidig med, at mariagenserne finder ud af, at de har en højskole, der kan bruges af dem også.

- Vi er i hvert fald meget åbne overfor at blive brugt noget mere, siger han.

Annonce

Bryder grænser af lyst

Leif Petterson ser selv dette projekt som hans væsentligste visionære bidrag til udvikling af den højskole, han for halvandet år siden blev forstander for. En højskole han siger tidligere har været meget præget af at være en bibelskole.

- Vi vil fortsat have den teologiske og bibelske undervisning, men vi ændrer samtidig i vores tilbud mod at være mere en folkehøjskole ved blandt andet at have flere sports-valgfag end nogensinde før, ligesom vi har mange flere kunstneriske, kreative og kropslig udfordrende tilbud end tidligere, siger han.

Den måde Leif Petterson selv prøver at få mere folkeligheden ind i Mariager Højskole er ved at lægge stor vægt på højskolesangbogen, når han hver fredag sætter sig ved klaveret og synger sange derfra sammen med eleverne.

- På en kristen højskole, der lukker sig om sig selv vil, man nok synge nogle salmer i den sammenhæng. Men fordi vi gerne vil åbne os, vælger vi i stedet for at bevæge os ud i den danske kulturtradition, for os er det en måde at bryde grænser, siger han.

En højskole er også en forretning, hvor der kræves et vist antal elever, der betaler for et ophold for, at den kan løbe rundt. Leif Petterson afviser dog, at det er for at kunne skaffe elever nok, at han har sat sig i spidsen for at få Mariager Højskole til at antage en mere folkelig form at være højskole på.

- Det er helt klart drevet af en lyst. Jeg synes visionen om den danske folkehøjskole er så smuk og gavnlig for unge mennesker samt til gavn for det danske samfund, demokratiet og hele livsudfoldelsen, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Mariager Avis

Tegn på at du kan have rotter

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce