Annonce
Mariager Avis

Liv i købstaden: Kirken er en aktiv medspiller i byen

Jacob Krogh Rasmussen har været sognepræst ved Mariager Kirke i ni år. Foto: Frank Pedersen
Sognepræst ved Mariager Kirke, Jacob Krogh Rasmussen, ser kirken som en aktiv medspiller i byens liv og udvikling.
Annonce

Mariager: Som et fikspunkt fanger Mariager Kirke straks øjet, når man via rundkørslen kommer sydfra på sin vej ind mod Mariager.

En kirke, som - når man kommer helt tæt på - knejser stor, men alligevel elegant mod himlen. Selv om Mariager Kirke synes stor, har den i tidligere tider været endnu større, faktisk har Mariager Kirke med tilhørende kloster måske været Danmarks største middelalderbyggeri, hvor kirken alene var 72 meter lang og 10 meter højere end den version, vi kender i dag og hvor Jacob Krogh Rasmussen er sognepræst.

Jacob Krogh Rasmussen er uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 2008, hvorefter han i to år var præst i Haslund-Ølst og Kristrup Kirker, indtil han i 2010 fik embede ved Mariager Kirke.

- Mariager Kirke er en fantastisk kirke med et fantastisk kirkeliv. For mig er det både et privilegium og af stor betydning at leve og bo blandt de mennesker, jeg er præst for, og det kan jeg som præst i Mariager, så da embedet blev ledigt, var jeg ikke i tvivl om, at det ville jeg søge, siger han.

- Desuden kommer min kone, Ane, fra Kærby, så det er jo skønt med bedsteforældre tæt på, tilføjer Jacob Krogh Rasmussen, der selv har sin oprindelse syd for Køge.

Jacob Krogh Rasmussen

Alder: 43 år.

Civil stand: Gift med Ane Cathrine Krogh Rasmussen. Parret har tre børn, en datter på 12 og to drenge på ni og seks år.

Stilling: Sognepræst ved Mariager Kirke siden 2010.

Uddannelse: Cand. theol fra Københavns Universitet i 2008, hvorefter han i to år var præst i Haslund-Ølst og Kristrup Kirker.

Annonce

At være troende er ikke en jagt på Jesus

På spørgsmålet, om han altid har været troende, svarer Jacob Krogh Rasmussen:

- Jeg har altid syntes, at religion, kristendom og filosofi var spændende, men om jeg altid har været troende... ja, det har jeg vel, for jeg tror på Gud. I øvrigt opfatter jeg ikke det at være troende som resultatet af en jagt efter Jesus eller en personlig præstation. I og med, at vi får skænket troen ved dåben, kan man sige, at alle, der er døbt har fået troen og det er den vished, at Gud dermed altid er med os, vi kan bruge her i livet.

- I øvrigt fortæller min mor, at jeg allerede som barn sagde, at jeg ville være præst - og selv om jeg ikke selv kan huske det, er det jo nok rigtigt, når hun siger det, siger Jacob Krogh Rasmussen med et smil.

- Jeg er i hvert fald blevet præst, og jeg kan ikke komme på et bedre arbejde, for hvad kan være et større privilegium end at forkynde verdens bedste budskab – Guds kærlighed og følgeskab - til andre, tilføjer han.

Jacob Krogh Rasmussen er ikke i tvivl om, at det er prædiken ved søndagens gudstjeneste samt mødet med mennesker, han holder mest af i præstegerningen.

Hvad der er den største udfordring i det at være præst, har han derimod svære ved at pege entydigt på.

- Jeg tror, det er, at vi som præster altid skal kunne aktualisere evangeliet og sætte det ind i den kontekst, vi lever i i dag samt gøre samfundet omkring os opmærksomt på, at selv om det er næsten 2000 år siden, Biblen blev skrevet, så har den stadig noget at byde på for moderne mennesker. Det er en udfordring, men det er også dét, som gør det at være præst rigtig spændende siger Jacob Krogh Rasmussen.

- Men der er også en udfordring i, at vi som kirke ikke lukker os om os selv, men at vi er en folkekirke for folk omkring os. At vi husker, at vi er en kirke for folket, tilføjer han.

- Endelig kan det, livet når det viser sig for sin svære og barske side være en udfordring. Her tænker jeg eksempelvis på begravelse af børn og unge i al dens meningsløshed. Men selv i meningsløsheden skal vi huske, at der er styrke og trøst at hente i troen på, at Gud også der - i meningsløsheden - er med os.

Annonce

Kirken er en aktiv medspiller i lokalsamfundet

Når han skal beskrive, hvad Mariager Kirke er for en størrelse, siger Jacob Krogh Rasmussen, at der ikke er ét svar, for den er flere ting.

- Mariager Kirke er først og fremmest en folkekirke, der udover søndagens gudstjeneste danner ramme om sognets liv fra dåb til vielse og begravelse, siger han og fortsætter:

- Mariager Kirke med kloster er også en af Mariagers turistattraktion, som hvert år besøges af flere tusinde turister, eksempelvis kan man se både Stygge Krumpen og hans brors gravsteder i kirken.

- Endelig er Mariager Kirke en aktiv del af byens rige kulturliv, siger Jacob Krogh Rasmussen.

Når det kommer til Mariager Kirkes rolle i forhold til at skabe liv i lokalsamfundet, fremhæver Jacob Krogh Rasmussen, at den - som det gælder for kirker generelt - har en fællesskabsskabende rolle. Og ikke blot i forhold til menighedens fællesskab.

- Men også med at skabe fællesskaber for eksempel som formidler af kultur ved blandt andet formiddagshøjskolen, foredrag og koncerter samt tilbyde en ramme for forskellige fællesskaber, det være sig nørklere, dåbskludehæklere eller de frivillige mænd og kvinder, som passer klosterhaven samt diakonale tiltag, siger han og tilføjer, at Mariager Kirke også samarbejder med Mariager Skole ved blandt andet at arrangere poverty-ture til Aarhus for den årgang, hvor eleverne går til konfirmationsforberedelse. På disse ture bliver eleverne taget med på en rundtur gennem Aarhus med en hjemløs som guide.

- Vi byder også gerne ind, når klasser laver projekter, der har med kirken og tro at gøre, siger Jacob Krogh Rasmussen og tilføjer, at det var i forbindelse med, at skolens 0. klasse sidste år havde et tema om engle, at Mariager Kirke fik en engel.

- Selv om vi er en kirke, havde vi ikke eneste engel i kirkerummet, og det måtte der jo gøres noget ved, så efter 0. klassen havde været på besøg hæklede en af kirkens frivillige en engel som tilføjelse til den nye alterdug, som var under udarbejdelse.

Den hæklede engel i alterdugen er den eneste engel i Mariager Kirke og den er der kun, fordi kirken sidste år havde besøg af 0. klasse fra Mariager Skole. "Selv om vi er en kirke, havde vi ikke eneste engel i kirkerummet og det måtte der jo gøres noget ved, så efter 0. klassen havde været på besøg hæklede en af kirkens frivillige en engel som tilføjelse til den nye alterdug, som var under udarbejdelse," fortæller Jacob Krogh Rasmussen. Foto: Frank Pedersen
Annonce

Udvikling af Mariager

I forhold til udviklingen af Mariager ser Jacob Krogh Rasmussen Mariager Kirke som en aktiv medspiller, der er med til at brande byen.

- Det gør vi blandt andet via vores kulturelle arrangementer i kirken, som udover at være til glæde for de lokale også trækker folk udefra til byen. Vi samarbejder også med turistforeningen i forhold til de guidede ture i byen med hensyn til rundvisningerne i kirken. Desuden er selve kirkebygningen noget, som mange folk forbinder med Mariager, siger Jacob Krogh Rasmussen.

Når det kommer til, hvor han gerne ser en udvikling af Mariager, deler han sit svar op i to, dels som præsten Jacob Krogh Rasmussen, dels som privatpersonen Jacob Krogh Rasmussen.

- Som præst ved Mariager Kirke vil jeg pege på, at det gavner at udbygge den kulturelle side af byen. Ikke at vi i kirken nødvendigvis skal have flere arrangementer, men sådan noget som Cittaslow kunne godt udbredes endnu mere, siger han.

- Når det kommer til, hvad jeg selv gerne ser, der bliver mere fokus på, er det på unge og børnefamilier.

- Mariager er en skøn by, som vi i familien er glade for at være flyttet til og bo i. Her er et godt og trygt lokalsamfund, en god skole og de forretninger, vi har brug for. Men der er brug for, at der bliver sat mere fokus på det gode børne- og familieliv, da jeg også tror, det har stor betydning for, om folk bliver boende og om familier har lyst til at flytte til Mariager, siger Jacob Krogh Rasmussen.

Det Jacob Krogh Rasmussen holder mest af ved præstegerningen er gudstjenesten om søndagen. "Jeg kan ikke komme på et bedre arbejde end at være præst, for hvad kan være et større privilegium end at forkynde verdens bedste budskab - Guds kærlighed og følgeskab - til andre," siger han. Foto: Frank Pedersen
Annonce

Helst ud i frisk luft og naturen

I løbet af de ni år Jacob Krogh Rasmussen har boet i Mariager, har han fået et godt kendskab til lokalområdet, og af de mange dejlige steder, der er i byen, angiver han hurtigt Munkholm Anlægget som sit personlige favoritsted i Mariager.

- Jeg nyder at gå en tur i anlægget, dels fordi det er dejligt tæt på, hvor jeg bor, og dels fordi der fra anlægget er en hurtig udgang til naturen, der omgiver Mariager. Derudover er der en god legeplads for børnene i anlægget, siger han.

- Men generelt vil jeg sige, at Mariager er en charmerende by, og at de mennesker, der bor her er fantastiske.

Og Jacob Krogh Rasmussen er lige så hurtigt til at pege på, hvad han vil vise gæster, der aldrig tidligere har været i Mariager.

- første Kirken selvfølgelig, derefter skal vi gå en tur ned til Torvet - hvis det er sommer skal vi spise en is - og fortsætte ned til fjorden for at nyde naturen der. Fjorden er noget helt særligt og det er også i det område jeg har mine løbeture, siger han.

"Mariager Kirke er en fantastisk kirke med et fantastisk kirkeliv. For mig er det både et privilegie og af stor betydning at leve og bo blandt de mennesker, jeg er præst for og det kan jeg som præst i Mariager, så da embedet blev ledigt, var jeg ikke i tvivl om, at det ville jeg søge," siger Jacob Krogh Rasmussen. Foto: Frank Pedersen
Jacob Krogh Rasmussen siger, at han altid har været troende, da han tror på Gud. "Men jeg opfatter ikke det at være troende som resultatet af en jagt efter Jesus eller en personlig præstation. I og med at vi får skænket troen ved dåben, kan man sige, at alle der er døbt har fået troen og det er den vished, at Gud dermed altid er med os, vi kan bruge her i livet," siger Jacob Krogh Rasmussen, der . Foto: Frank Pedersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Purhus Kro tager to hæderspriser hjem

Annonce