Annonce
Mariager Avis

Nyt krav i Mariagerfjord Kommune: Fra 1. oktober 2022 skal du sortere dit affald i ti bunker

Fra 1. oktober 2022 skal der i Mariagerfjord Kommune ske en yderligere sortering af husholdningsaffald i forhold til i dag. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Fremtidens krav om mere sortering af husholdningsaffald kan indeholdes i de to affaldsbeholdere, der allerede nu står på matriklerne rundt om i Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord: Fra 1. oktober 2022 skal alle husstande i Mariagerfjord Kommune sortere affald i ti bunker, som hører til i hvert sit rum i affaldsbeholderne. Det er et resultat af regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, der er en del af målsætningen om at reducere udledning af drivhusgasser.

De 10 typer affald er: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast, og tekstilaffald, mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald.

Landets kommuner har fået til opgave at omsætte regeringens plan til handling. I den forbindelse har Udvalget for Teknik og Miljø på sit seneste møde enstemmigt godkendt fagenhedens indstilling til, hvordan der fremover skal sorteres i Mariagerfjord Kommune.

En indstilling der består af følgende fire punkter:

Genanvendelige affaldstyper indsamles i en to-delt 240 liters beholder ved husstanden i by, land og sommerhusområderne. Tømningsfrekvensen for de genanvendelige affaldstyper bliver hver tredje uge.

Der opsættes kuber til glasindsamling, så afstanden fra boliger til kuber mindskes mest muligt.

I forbindelse med start på ordningen for madindsamling, udleveres et startkit i form af en lille spand samt poser til opsamling af madaffaldet i køkkenet. Herefter anskaffer borgerne selv poser til ordningen.

Annonce

Mere sortering i samme beholdere

Ser man for sig, at kravet om yderligere sortering er lig med et større batteri af affaldsbeholdere på matriklen, lyder den beroligende melding fra Mariagerfjord Kommune, at hver husstand også efter 1. oktober 2022 kun vil være udstyret med to beholdere til affald og at de udadtil vil have samme størrelse som dem, man har stående i dag.

Syv af de 10 affaldstyper er nemlig allerede i dag velkendte for borgere i Mariagerfjord Kommune, når det kommer til fordeling i beholdere. Det drejer sig om restaffald, metal/plast, papir/pap, farligt affald og glas.

Der er således kun tale om tre nye typer affald - madaffald samt mad- og drikkekartoner plus tekstiler - vi fra efteråret 2022 skal vænne os til at sortere.

Den mindste ændring sker i den beholder, der allerede nu er opdelt i to rum til henholdsvis papir/pap og metal/plast. Fremover skal man også putte mad- og drikkekartoner i rummet til metal/plast. At det er her, de hører til, skyldes den indvendige beklædning i kartonerne. Denne beholder vil blive tømt hver tredje uge.

Den beholder, der i dag udelukkende bruges til restaffald, vil blive udskiftet med en beholder, der er inddelt i to rum. Det ene er til restaffald, mens det andet skal benyttes til den nye kategori: madaffald. Denne beholder vil som hidtil blive tømt hver anden uge.

Madaffald består af en lang række emner i både rå og tilberedt form. Det kan eksempelvis være brød- og kagerester, kød- og fiskeaffald, kaffegrums, teblade og -filtre, mælkeprodukter, rester af frugt og grønt - også skrællerne og toppene, ris og pasta, skaller fra æg og nødder, køkkenrulle brugt i madlavningen eller afskårne blomster.

I forbindelse med udrulning af de nye affaldsbeholdere frem til 1. oktober 2022, vil hver husstand få udleveret et startkit til madaffald.

Kittet består af en lille spand med tilhørende poser, information om det præcise formål med ordningen samt en konkret og håndgribelig sorteringsvejledning.

Når det kommer til glas, vil indsamlingen ske i fælles kuber, der placeres inden for rimelig gåafstand fra de boliger, de dækker.

Hvad der skal ske med tekstilaffaldet, er der ikke taget stilling til endnu, da lovgivningen på det område ikke er på plads.

Annonce

Husstandsnær henteordning

Fra regeringens side er der lagt vægt på, at indsamling af affald skal foregå som en husstandsnær henteordning, men at der skal tages hensyn til forskellige boligtyper samt mulighed for at kombinere indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.

En henteordning er defineret som affaldsindsamling, hvor fast indsamlingsmateriel står på matriklen.

Husstandsnær indsamling kan anvendes, hvis forholdene ikke tillader, at faste beholdere kan placeres på matriklen. For etageboliger samt rækkehuse/lav bebyggelse skal fast indsamlingsmateriel så vidt muligt placeres, så det er tilgængeligt indenfor kort gåafstand.

I sommerhusområder og kolonihaver kan fast indsamlingsmateriel placeres, så det er tilgængelige i rimelig gåafstand fra boligen. Her kan en henteordning erstattes med en bringeordning i en del af kalenderåret.

I faktaboksen her på siden kan du se, hvilke affaldsbeholdere der skal anvendes til de forskellige affaldstype for henholdsvis enfamilieboliger i by og på land, flerfamilieboliger samt i sommerhusområder.

Affaldsindsamling

De nye regler for affaldssortering og -indsamling i Mariagerfjord Kommune træder i kraft 1. oktober 2022. Det er hustandens kategori, der er afgørende for typen af affaldsbeholdere, der skal tilknyttes matriklen.

Enfamilieboliger i by og på land:

2-kammerbeholder (240 liter): Madaffald (40 procent) og restaffald (60 procent).

2-Kammerbeholder (240 liter): Papir/pap (50 procent) og metal/plast/mad- og drikkekartoner (50 procent).

Kuber: Glas.

Miljøkassen: Farlig affald, små elektronik og batterier.

Flerfamilieboliger:

1-kammerbeholder (140 liter): Madaffald.

1-kammerbeholder (beholderstørrelse efter behov): Restaffald.

1-kammerbeholder (beholderstørrelse efter behov): Papir/pap.

1-kammerbeholder (beholderstørrelse efter behov): Metal/plast/mad- og drikkekartoner.

Kuber: Glas.

Miljøkassen: Farlig affald, små elektronik, batterier.

Sommerhusområderne:

2-kammerbeholder (240 liter): Madaffald (40procent) og restaffald (60 procent)

2-Kammerbeholder (240 liter): Papir/pap (50 procent) og Metal/plast/mad- og drikkekartoner (50 procent).

Kuber: Glas.

Miljøkassen: Farlig affald, små elektronik og batterier.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Forårsudstilling i Kunstboxen

Annonce