Annonce
Mariager Avis

Ommersysselhallen fylder 50

Halinspektør Kim Søgaard og formanden for Ommersysselhallens bestyrelse, Ronni Pedersen, glæder sig til at se masser af gæster til hallens 50 års jubilæumsdag. Foto: Niels Bo Mandrup
Der vil være masser af aktivitet, når Ommersysselhallen markerer 50 året for sin ibrugtagen.
Annonce

Øster Tørslev: I disse dage er det 50 år siden, at Ommersysselhallen i Øster Tørslev blev taget i brug, og det vil hallen og dens brugere fejre med et heldags-arrangement lørdag 5. oktober, hvor der ud over en reception inviteres til en række aktiviteter, som alle interesserede kan få mulighed for at deltage i.

Ommersysselhallen er den ældste idrætshal i oplandet til Randers og er en selvejende institution. Den blev resultatet af en kæmpemæssig folkelig indsats, væsentligst opført af frivillig arbejdskraft og som resultat af tusindvis af frivillige timer brugt på at skaffe penge til byggeriet.

Ideen om en idrætshal skal være opstået ved en privat sammenkomst og vandt genklang i bestyrelsen for det gamle forsamlingshus. Huset var temmelig slidt og stod overfor en større renovering. Også Øster Tørslev Sogneråd var med på ideen, og der blev nedsat et byggeudvalg med brugsuddeleren, Valdemar Sørensen, som formand. Udvalget skulle først og fremmest skaffe frivillig arbejdskraft, og sideløbende blev der sat gang i aktiviteter, der skulle skaffe penge til projektet. Eksempelvis de ugentlige bankospil i forsamlingshuset og den årlige S'Ommersysselfesten.

Lige siden begyndelsen har masser af frivillige lagt en kæmpemæssig indsats, der resulterede i opførelsen af Ommersysselhallen og naboen, Øster Tørslev Fritidslokaler.

"Viljen til at ville skabte evnen til at kunne", hed det i gæstebogen, der var lagt frem til den officielle indvielse i 1971.

Mens traditionelle idrætsgrene som fodbold, håndbold og badminton er udfordrede, stiger interessen for alternative udfoldelser som f. eks. i redskaberne i Ommersysselhallens mottionscenter. Her har halformand Ronni Pedersen taget plads i et af motionsredskaberne. Foto: Niels Bo Mandrup
Annonce

Klar i 1969

3. oktober 1969 holdt man det første store arrangement i den nye idrætshal: byens skolefest, der samlede mere end 1000 deltagere.

- Alle tog det med godt humør, selv om der kun var to toiletter på det tidspunkt, fortæller hallens nuværende formand, Ronni Pedersen, der kigget i hallens historiske annaler.

Selve den officielle indvielse af hallen skete først i 1971, da også afløseren for forsamlingshuset, Øster Tørslev Fritidslokaler, stod færdige. Fritidslokalerne er en selvstændig, selvejende institution.

Idrætshallen blev i de første år brugt af de fire store idrætsforeninger i den daværende Nørhald Kommune. Efter at Korshøjhallen i Harridslev kom til, blev Ommersysselhallen hjemmebane for IF Fjorden og for B65. De to foreninger har haft håndbold, fodbold og badminton som de store aktiviteter. Desuden bruger Grønhøjskolen hallen i idrætsundervisningen.

Ved siden af de sportslige aktiviteter har hallen været ramme om en lang række andre aktiviteter. Jule- og påskeballer, forårs- og efterårsfester, messer og udstillinger, store møder og meget mere.

- Men det er faktisk stadig det gamle gulv fra 1969, der stadig holder, oplyser Ronni Pedersen.

Annonce

Tiderne skifter

Idrætten er udfordret på de traditionelle idrætsgrene, og det mærker man også i Ommersysselhallen. Hvor det tidligere var fodbold, håndbold og badminton, der var de helt store aktiviteter, er det andre, mere individuelle former for idræt, der er tiltrækker hallens brugere. Det gælder eksempelvis i fitnesslokalet, som hallen stiller til rådighed for IF Fjorden, og i cyklelokalet, der benyttes af Ø. Tørslev Cykelmotion. Og ellers er der eksempelvis juniorfitness, yoga og floorball på programmet.

- Hallen er jo bygget til 1970'ernes brug. Men vi kan ændre tingene i det omfang, vi har økonomisk mulighed for det, siger Ronni Pedersen og peger på opførelsen af motionscentret, og ombygning til cyklelokale og crossfit-lokale som eksempler.

Men her er det stadig nødvendigt at benytte frivillig arbejdskraft.

- Økonomisk er det en balance på en knivsæg, siger Ronni Pedersen.

Han glæder sig over, at det i flere tilfælde er lykkedes at opnå tilskud fra eksemplevis Elro Fonden til større projekter. Et af de seneste handlede om et nyt varmeanlæg i hallen, hvor også Randers Kommune var med til at finansiere.

På dagen vil man blandt andet kunne opleve yoga, parkour, fodbold, håndbold, bowls, cykling, crossfit, cirkeltræning og meget mere. I cafeteriet vil der være reception med kaffe og rundstykker, senere er der frokostbuffet, og om eftermiddagen er der kagekonkurrence og derefter gratis kaffe og kage til alle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Purhus Kro tager to hæderspriser hjem

Annonce