Annonce
Byudvikling

Vi har siddet 100 mennesker og været til grin: Fatal fejl skærer i Nørrebros grønne hjerte

Den 200 år gamle hvidtjørn på billedet er et af de ikoniske træer, der står på det grønne område Nordpolen i den nordlige ende af de gamles by. Arkivfoto: Martin Sørensen
En række lokale aktører har været trukket i arbejdstøjet for at finde den bedste løsning for De Gamles By. Nu viser det sig, at det arbejde er baseret på falske forudsætninger. Det er en beklagelig fejl, siger Teknik- og miljøforvaltningen.

Der var naboer, lokaludvalg, plejehjemsbeboere og grønne organisationer med om bordet, da planen skulle laves for De Gamles By.

En sjælden stor flok blev inddraget i arbejdet, så Nørrebros fredfyldte åndehul kunne forblive således, når der skulle bygges et nyt diabetescenter og en ny skole.

Men helt så let gik det ikke.

Annonce

For mens både naboer, grønne organisationer og sågar kommunens folkevalgte har nikket til en ny helhedsplan for De Gamles By, så har Økonomiforvaltningen og Teknik- og miljøforvaltningen i forening glemt en vigtig detalje.

Nordpolen var hjørnesten

På Tagensvej skal der nemlig laves en busbane, og det betyder, at vejarealet skal udvides, så en ny drejebane kommer til at skære ind i det grønne område, som bliver kaldt Nordpolen. Et område, der for mange af de lokale aktører, var helt afgørende at bevare, hvis de skulle acceptere planen.

- Sikringen af de grønne kvadratmeter på Nordpolen var hjørnestenen i den aftale (Helhedsplanen, red.), vi var med til at lave. Den var forudsætningen for, at vi kunne støtte planen, siger Anders Jensen fra Miljøpunkt Nørrebro.

Det fremhævede stykke viser De Gamles By. Det grønne stykke op mod Tagensvej er Nordpolen. Det er en del af det stykke, der nu skal laves til en drejebane. Foto: Københavns Kommune Foto: Københavns Kommune

Han får opbakning af Mogens 'Mugge' Petersen, formand for Nørrebro Lokaludvalg.

- Det er mange nørrebroeres ønske, at Nordpolen bliver bevaret. Der er tale om noget af bydelens ældste natur med et rigt dyreliv, siger han.


Det her er mere end en beklagelig fejl. Det er en alvorlig fejl, og den får ingen konsekvenser. Man fortsætter, som om ingenting er sket

Anders Jensen, Miljøpunkt Nørrebro


Også Danmarks Naturfredningsforening (DN) i København mener, at de grønne kvadratmeter på Nordpolen var centrale for udformningen af helhedsplanen.

- Det var altafgørende for os at bevare de grønne kvadratmeter. Drejebanen var slet ikke på bordet, da vi talte om det her i reference-gruppen, siger Kristoffer Jarlov Jensen, frivilligt bestyrelsesmedlem i DN København.

Annonce

Fejl får ingen konsekvenser

Begge forvaltninger kalder det en beklagelig fejl, at man under arbejdet med helhedsplanen ikke var opmærksom på, at der lå en gammel aftale fra 2013 om at udvide busbanen på Tagensvej.

Dengang byttede Teknik- og Miljøforvaltningen sig til en del af Nordpolen, men fordi de aldrig fik tinglyst grunden, fremgik drejebanen ikke af de kort, som var udgangspunktet for arbejdet med helhedsplanen.

- Det her er mere end en beklagelig fejl. Det er en alvorlig fejl, og den får ingen konsekvenser. Man fortsætter, som om ingenting er sket, siger Anders Jensen og fortsætter:

- Hvis vi sidder og laver helhedsplaner med forældede kort, hvor er vi så? Så sidder vi og er til grin. Ikke kun mig, men vi har siddet 100 mennesker, inklusiv 30 forvaltningspersoner, hvor ingen har vidst noget om det her.

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan er ikke en juridisk bindende plan for et område, men nærmere en inspirationsplan, som ligger til grund for den lokalplan, som skal laves senere. Lokalplanen er derimod bindende og langt sværere at afvige fra.

En af dem, som sad med omkring bordet, som repræsentant for flere af naboerne omkring Møllegade, var Benedicte Strøm.

- Enten er det inkompetence, eller også er det magtarrogance fra forvaltningens side. Folk gider ikke engagere sig, hvis man kan lave så stor en fejl og så bare fortsætte, som om intet var hændt. Hele planen er lavet med forkerte kort og forkert argumentation, siger hun.

Annonce

Skrot gammel aftale

På mandag skal politikerne i teknik- og miljøudvalget mødes. Her skal de blandt andet tage stilling til den videre proces for drejebanen.

Forvaltningen har i den sammenhæng opstillet en række løsninger, hvor man kan få både en drejebane og bevare så mange af de grønne kvadratmeter som muligt.

For eksempel kan der blive tale om at forkorte drejebanen, så den skærer et mindre stykke af Nordpolen.

- Det er en hårdknude. De vil have deres drejebane, og de har ikke sagt til os, at de er parate til at forkorte den. Vi vil gerne være konstruktive, så hvis de forkorter den, så er vi stadig med, siger Mogens Petersen.


Hvis vi laver en plan baseret på de rigtige kort, kan det jo være, at den bliver en helt anden. Det kan være, at den ikke bliver godkendt, hverken lokalt eller politisk

Benedicte Strøm, nabo


Hos Miljøpunkt Nørrebro frygter man, at drejebanen vil ødelægge flere af de træer, som er udpeget til særlig beskyttelse, fordi asfalteringen vil gå henover rødderne.

- Det er det eneste sammenhængende grønne område med biodiversitet og store gamle træer, hvis man vil have en grøn balance, må man bevare det her område, siger Anders Jensen.

Han mener, at den gamle aftale skal skrottes til fordel for den nye helhedsplan, som er blevet udarbejdet.

- I en hvilken som helst anden situation i kongeriget Danmark, ville det have konsekvenser, hvis man glemte at tinglyse noget i syv år. Her sker der ingenting, og det er forkert. Det skaber en lede mod kommunen, og jeg vil opfordre politikerne til at se bort fra den gamle aftale og respektere helhedsplanen, siger han.

Benedicte Strøm mener, at hele arbejdet med planen skal gå om, så det fra start bliver lavet på baggrund af korrekte oplysninger.

- Hvis vi laver en plan baseret på de rigtige kort, kan det jo være, at den bliver en helt anden. Det kan være, at den ikke bliver godkendt, hverken lokalt eller politisk, siger hun.

Annonce

Forvaltning vil ikke stille op

Det har ikke været muligt at få hverken Teknik- og miljøforvaltningen eller Økonomiforvaltningen til at stille op til et telefoninterview.

Men Teknik- og miljøforvaltningen har sendt et par linjer på mail.

Her beklager de fejlen og forsikrer, at de nu har fået et bedre setup, så man ikke i lige så høj grad glemmer at tinglyse ting.

Vi ville gerne have spurgt dem om, hvornår de blev opmærksom på fejlen? Om de har tænkt sig at lade arbejdet med helhedsplanen gå om? Og en række andre spørgsmål.

Annonce
Annonce
Alarm112

58-årig sparket og stukket ned med kniv i København

Annonce
Annonce
Alarm112

To cyklister affyrer skud mod ung mand på Nørrebro

Annonce
Forsiden netop nu
KøbenhavnLIV

Nørrebro bibliotek: Et efterår i magiens tegn

Alarm112

Mand på løbehjul frarøvet større kontantbeløb i København

Alarm112

Landsret: Poker-spil i kælder var ikke bandemøde

Alarm112

Eksplosion ved Blegdamsvejens Arrest kom fra bildæk

Alarm112

16-årig sendt til Rigshospitalet efter knivstik i København

Indland

Mere natteliv og farvel til mundbind om lidt: De fleste restriktioner er udfaset i september

Alarm112

Mand fængslet for at voldtage anden mand på åben gade

Annonce