Annonce
Trekantens Folkeblad

Byggeri ved vandmøllen og helhedsplan: Nyt fra Vejle Kommune

Helhedsplan kigger langt ud i fremtiden. Her for Børkop Vest. Illustration: Vejle Kommune
Morten Kristensen, der er byrådsmedlem for SF, skriver her Nyt om Vejle.

Arealudlæg ved Brøndsted Møllevej

Jeg må straks indrømme, at jeg blev noget overrasket, da jeg så denne sag til økonomiudvalgets møde 2. marts d.å.

I skrivende stund kender jeg ikke resultatet af sagens behandling i økonomiudvalget, men når du læser denne ugeavis, er jeg sikker på, at du kan se afgørelsen på kommunens hjemmeside under politik, dagsordner og økonomiudvalget sag 44., hvor sagen med forslag til den videre behandling kan ses.

Jeg både troede og havde store forventninger til, at sagen ville blive skrinlagt, og at der ikke blev udarbejdet kommuneplantillæg med mulighed for boligbyggeri. Men at hele området kunne friholdes for byggeri og dermed en del af den grønne kile fra Elbækvej og med til Børkop og Brøndsted Vandmøller.

I det foreliggende er der dog ske visse ændringer i forhold til det, som tidligere er blevet vist, men de foreliggende skitser, er ikke meget detaljeret.

Indstillingen fra kommunaldirektøren er: "at tidligere igangsat kommuneplantillæg nr. 57 fortsættes med et justeret areal i Børkop som beskrevet i sagen".

På nuværende tidspunkt har jeg allerede fået nogle henvendelser, som ikke forstår hvad kommunen har gang i og at det ikke synes som om der er lyttet til de mange borger tilkendegivelser.

Annonce

Helhedsplan for Børkop Vest

På økonomiudvalget 2. marts skal udvalget behandle en større plan for Børkop Vest, nærmere betegnet en Helhedsplan.

I resumeet til sagen skrives der indledningsvis, at Helhedsplan Børkop Vest har været drøftet med lokal interessenter på baggrund af økonomiudvalgets beslutning den 5.6.2020.

Planen indeholder en 1. etape på 12 ha. beliggende mellem Søndergade og Børkop Skov, som er en del af forslag til kommuneplan 2021-2032. De øvrige etaper kan indarbejdes i kommende kommuneplaner i takt med at der viser sig et behov herfor.

Der er tale om en meget lang sagsfremstilling, som jeg ikke skal gengive her, men der er oplyst nogle betragtninger som er kommet fra lokalt hold.

Helhedsplanen indstilles til godkendelse, men en helhedsplan er ikke bindende, men måske kommer meget af det ind i den kommende kommuneplan og dermed et signal til omverdenen om, hvilke tanker der er.

Helhedsplanen, som er på små 42 sider kan ses på kommunens hjemmeside under politik-dagsordner –økonomiudvalget – sag 45.

Hvis man har fulgt mine tidligere indlæg i Nyt fra Vejle Kommune, vil man måske huske, at jeg tidligere har omtalt et budgetnotat om en vejføring fra Børkop Vest og til Andkærvej. Vejen synes ikke direkte nævnt her, men der oplyses heller ikke, at det senere kan blive en mulighed, derimod omtales at cykelstien langs Fruergårdsvej ført ned over Skærup Å og det er angivet, at der skal være passage for dyr og mennesker under vejen langs åen.

Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor de skriver vejen, når det er en cykelsti, derfor mine efterfølgende noter.

Såfremt du læser Helhedsplanen skal du i relation til mine bemærkninger se skitsen på side 9 Skab gode forbindelser til og fra området. Her står citat: Der foreslås en ny forbindelse gennem det nordlige område som kan aflaste eksisterende infrastruktur i Børkop. Ligeledes skrives der på side 41 omkring udbygning af område B, at det er afhængig af Fruergårdsvej forlængelse.

Som jeg p.t. læser det foreliggende er der tale om en stor plan med udbygning mod Børkop Skov videre over Søndergade mod Brandlundvej og fra Brandlundvej mod Vognvadsvej/Motortrafikvejen.

I forbindelse med udbygning af Børkop Vest er der mange hensyn der skal tages, hvilket også fremgår af forslaget til Helhedsplanen, der er infrastruktur, der forhold til skole og andre institutioner, der er i dele af helhedsplanen tale om at området har store naturværdier.

Annonce

Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Økonomiudvalget har ligeledes til mødet den 1. marts forslag til Kommuneplan 2021-2033 på dagsordenen.

Kommuneplanen skal revideres hver 4. år og inden et nyt byråd tiltræder.

Der er i forbindelse med sagen mange bilag der indgår , ikke mindst da Kommuneplanen også er en del af den samlede plan for Trekantområdet.

Interesserede kan se sagen på dagsordenen, men jeg går opmærksom på, at enkelte bilag indeholder flere hundrede sider.

Der er også på sagen en miniudgave for at give et indblik i planen.

Lokalt set er der i den første høring kommet en række forslag fra borgere og foreninger, hvilket fremgår af bilag 6, notat om indkomne forslag fra debatfasen , samt forvaltningens bemærkninger til forslagene. Der er flere bemærkninger fra lokalområdet.

Jeg vil senere i Trekantens Folkeblad lave en omtale af øvrige lokale forhold.

Annonce

Tema om Kong Gauers Gård

Jeg har flere gange i hovedtræk skrevet om planerne for Kong Gauers Gård i Nyt fra Vejle Kommune.

Har også fået en del henvendelser omkring projektet og de forestående planer. Der er jo tale om et projekt mellem Seniorudvalget og Børne-og Familieudvalget og med tilknytning til Fælleshåbsskolen og Idrætsfaciliteterne.

Hvis du ønsker nærmere belysning af Kong Gauers Gård vil jeg henvise til artikler i det seneste nummer af VELFÆRDSMagasinet for Vejle Kommune.

Artiklerne beskriver meget om det kommende projekt og dets som skal foregå i området.

Annonce

Problemer på rute 216 mellem Vejle og Smidstrup

På det seneste har der på Facebook fra Smidstrupområdet været omtalt nogle problemer omkring rute 216.

Jeg har fulgt debatten og har i den forbindelse rettet henvendelse til teknisk forvaltning i Vejle.

Jeg kan også ud fra omtalen på Facebook se, at borger har rettet henvendelse til Sydtrafik og også fået svar.

Ud fra de foreliggende oplysninger har jeg nu anmodet om at Teknisk Udvalg på førstkommende møde får en redegørelse om de problemer, der omtales og om det også er forhold, der er kendetegnet for andre ruter.

Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt gå i detaljer med problemerne men vil afvente redegørelsen og hvad der agtes foretaget.

Annonce

Saml affald og tjen til klubben

Sådan lyder overskriften på en pressemeddelelse fra Vejle Kommune.

Der sættes både ind mod affald og til fordel for foreningslivet, når Vejle Kommune i samarbejde med Hold Danmark Rent klar til sæsonstart i april for mindre grupper af frivillige med god afstand og højt humør. Her kan foreninger bidrage til mindre affald i naturen samtidig med at de tjener kroner til nye aktiviteter.

I den forbindelse har Grønt Forum for tredje år i træk tilmeldt Vejle Kommune til projektet ” Rent Natur ”, som miljøorganisationen Hold Danmark Rent står bag. Her får lokal foreninger mulighed for at trække i arbejdstøjet, rydde op i naturen og samtidig tjene 3.000 kroner til foreningskassen.

Er du/I interesseret i at høre mere om projektet fremgår det at Dana Laura Cermat, er projektleder for Grønt Forum, tlf. 21 34 04 53 eller e- mail dalce@vejle.dk

Annonce

Rettelse til et afsnit om støtte

I sidste nummer af Nyt fra Vejle Kommune skrev jeg om støtteordningen.

ULNs grønne pulje, ansøgningsfrister og puljens kriterier

Der er tale om "Borgernes Grønne Omstillingspulje", som er et af udvalgets bidrag til at omsætte kommunens Klimaplan til handling.

Det viste sig senere, at udvalget ændrede indstillingen og  puljen forhøjes til 200.000 kr. og der kan søges op til 20.000 kr. pr. projekt uden krav om egenfinansiering.

Annonce

Støttekroner til natur og fritidsaktiviteter

Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg uddeler igen i år støttekroner via Natur- og Stipuljen. Pengene går særligt til projekter, der vil fremme en rig natur og skabe gode friluftsaktiviteter.

Puljen er på i alt 200.000 kr. med ansøgningsfrist 1. april 2021.

Natur- og Stipuljen har eksisteret siden 2007. Ligesom de foregående år støtter puljen naturgenopretning, naturpleje og fritidsliv. I år har puljen særlig fokus på projekter, som øger biodiversitet og fremmer god adfærd i naturen. Andre gode idéer er dog også velkommen.

Annonce

Bemyndigelse til undersøgelse af vandløb

Under offentliggørelser på kommunens hjemmeside kan jeg se, der med henvisning til Vandløbslovens § 61 er givet bemyndigelse til at firmaet Akvatikons medarbejdere kan færdes ved nogle vandløb i Vejle Kommune bl.a. på Sydsiden af Vejle Fjord, nærmere i Djævlekløften, Ibækken og Saltbækken, hvoraf nogle er tæt ved Andkær/Munkebjerg området.

Undersøgelsen foregår også andre steder i kommunen, hvilket fremgår af offentliggørelsen.

Formålet med bemyndigelsen er at undersøge udbredelsen af den stærkt truede lav Verrucaria praterimissa. Såfremt undersøgelserne viser, at den findes i større mængder vil enkelte sten med laven kunne flyttes, og der nævnes bl.a. til vandløb i Svendborg Kommune, hvor den trods tidligere registreringer ikke er blevet registreret for nylig.

Ja, det er spændende, om Vejle Kommune nu kan eksportere forekomsten af den sjældne lav til andre kommuner.

Efter det oplyste er der p.t. kun på tale, at der leveres sten til Svendborg kommune, og stenene må kun flyttes efter nærmere aftale med Vejle Kommune.

Undersøgelsen vil finde sted i perioden 15. marts til 31. december 2021

Annonce
Annonce
BØRKOP

Ny restaurant åbnet: Allan tænder op i den originale stenovn - og hælder gerne både gravad laks og jalapenos på din pizza

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Anders havde et job, der ikke findes i dag: Og nok sad han i baggrunden men han havde magten over den fine herre foran

Annonce
Forsiden netop nu
Trekantens Folkeblad

Ny bog har indsamlet ti lokale livshistorier

Trekantens Folkeblad

Gode læsetips i bogcaféen i Børkop

Trekantens Folkeblad

Huset man helst ikke ville bo i: Men fattiggården var dog bedre end tiggeri

Trekantens Folkeblad

Museum byder indenfor til julemarked

Trekantens Folkeblad

Kandidat om bedre ældrepleje: Det kræver ikke nødvendigvis flere hænder

Trekantens Folkeblad

Der sættes ord på sorg og savn ved skumringsgudstjeneste

Trekantens Folkeblad

Den har jublet i 50 år: Orglet blev dog mindre end ønsket

Trekantens Folkeblad

Julen kan være en hård tid: Økonomiske trængte familier kan nu søge julehjælp

Trekantens Folkeblad

Et velfærdssamfund behandler sine ældre ordentligt - væk med minuttyranniet og tilbage til kærlig omsorg

Trekantens Folkeblad

Se billederne: Så blev det nye idrætscenter indviet

Trekantens Folkeblad

De strækkede nakken og smurte stemmebåndet: Fællessang i Gårslev blev et tilløbsstykke

Trekantens Folkeblad

Julen er i fare: Her kan det ende med, at byens juletræ slet ikke bliver tændt

Trekantens Folkeblad

Byrådsmedlem: Der er andre løsninger end at lade Gauerslundhallen vente i et år på at få en selvstyredrift

Trekantens Folkeblad

Nu er den Danmarks smukkeste af sin slags: Men prøv at se hvor forfalden Børkop Vandmølle har været

Trekantens Folkeblad

Børnene vælger den farligste løsning: Så nu bliver byens mest trafikerede vej hævet

Trekantens Folkeblad

Vælgerne tager på café og mødes med politikerne

Egtved Posten

Har du årets store juletræ: Så højt skal det være, og Vejle er gået på jagt

Trekantens Folkeblad

Her har kvinderne et problem: Uden mænd er vi på røven

Trekantens Folkeblad

De legede sig til en stor sum penge: Blæksprutten løb for ny legeplads

Trekantens Folkeblad

Prøveafstemning: Vælgermøde flyttede stemmer og det gjorde ondt på et par partier

Trekantens Folkeblad

I Gårslev var der flæsk og valgsnak i lange baner

Annonce