Annonce
Rundt om Viborg

Ulbjerg endevendt på borgermøde

I sidste måned var der borgermøde i Ulbjerg. Privatfoto.
Man kom langt omkring på det seneste borgermøde i Ulbjerg, som Ulbjerg Lokalråd havde indbudt til.
Annonce

Ulbjerg: Fremtidens Ulbjerg var på programmet, da Ulbjerg Lokalråd for leden havde budt byens borgere til møde. Mere end 50 gæster var mødt op i klubhuset ved stadion, og det glæder formanden for Ulbjerg Lokalråd, Jesper Laursen.

- Det var rigtig dejligt at se, at så mange af byens borgere valgte at komme og høre, hvad der er sket i byen det forgangne års tid og give deres mening til kende omkring fremadrettede projekter i byen, siger han.

Han kunne blandt andet berette om nye tiltag i årets løb, og her blev der nævnt en forskellige vej-forbedringer flere steder, en ny by-bænk ved købmanden og nye blomsterkummer. Samtidig har man søgt og modtaget midler fra Viborg Kommunes pulje til byfornyelse til mindre byer til en ny aktivitetsbane for større børn ved Ulbjerg Idrætsforening. Derudover er der kommet en ny legeplads for de mindste børn ved klubhuset, og så er der kommet lys på multibanen, som en del af Fjordklyngens områdefornyelse.

Annonce

Masser af aktivitet

I det forgangne år har Ulbjerg Lokalråd også afholdt affaldsindsaling, deltaget i Lokaldysten og her endte Ulbjerg med en ottendeplads ud af 16 byer. Desuden har Lokalrådet i samarbejde med arbejdsgruppen for Kringlefesten inviteret alle tilflyttere til at spise gratis til Kringlefesten fredag aften, med det formål at byde tilflyttere velkommen til byen og få de nye borgere til at føle sig godt modtaget og godt intgreret i byen.

Fremover arbejder Ulbjerg Lokalråd på en ny velkomstmappe, der ligger klar i begyndelsen af det nye år, og så har lokalrådet netop sagt ja til en bosætningsfilm, der forventes at blive optaget i april eller maj til næste år.

Endvidere er Ulbjerg Borger- og Håndværkerforening nedlagt, og Ulbjerg Lokalråd har modtaget midlerne som skal bruges på noget til glæde og gavn for byens borgere - her har julepynt gennem byen til næste blandt andet været foreslået. Slutteligt skal Lokalrådet have kigget på Bakkesøen og de grønne områder i byen i den nærmeste fremtid.

Annonce

Børn og skole

Da Ulbjerg er en del af Fjordklyngen, berettede Joe Wingard, som er Ulbjergs ene repræsentant i Fjordklyngen derefter om Fjordklyngens arbejde. Fjordklyngen har blandt andet indviet en mountainbike-rute i foråret, afholdt Muslingefestival i Sundstrup og Detektor-træf i efteråret foruden en Svampetur i skoven, og så er det stadig muligt at benytte Fjordklyngebussen.

Under overskriften fremtidens Ulbjerg fortalte skoleleder Ivan Flarup og skolebestyreslsesformand Thomas Madsen om Ulbjerg Skole, da det ligger Ulbjerg-borgerne meget på sinde at bevare skolen i byen. Ivan Flarup kunne blandt andet fortælle om skolens forskellige aktiviteter, og om hvordan undersøgelser har vist at eleverne i Ulbjerg trives rigtig godt på skolen, mens skolebestyrelsesformand Thomas Madsen fremhævede de gode erfaringer med aldersintegreret undervisning som en styrke for skolen. Han understregede endvidere at skolebestyrelsen er gearet til at klare de udfordringer, der måtte komme - både fagligt og økonomisk.

Også Anna Jacobsen fra forældrerådet i Børnehaven Møllebakken var på banen, og berettede om forskellige tiltag i børnehaven. Endvidere kunne pædagog Annette Norup fremhæve, at børnene fra dagplejen kommer på besøg hver fredag, hvilket gør, at børnene er trygge, når de starter i børnehaven. Desuden kommer de store børnehavebørn på besøg på skolen en gang om ugen fra maj, så de er trygge ved skolestart. Derved er overgangen helt fra dagpleje til børnehave og frem til skolestart meget lettere for børnene.

Annonce

Bygge og bolig i Ulbjerg

Det lokale byrådsmedlem Kurt Johansen fortalte derefter om bosætningsmuligheder i Ulbjerg, og han kunne blandt andet fortælle om nyt fra bolig-fronten. Et boligselskab skulle angiveligt være interesserede i at bygge lejeboliger i Ulbjerg, og der er interesse for Bakken, Ågade og Fjordglimt.

Endvidere kunne Kurt Johansen fortælle om et muligt erhvervsområde i Ulbjerg, og der er allerede interesse for området, og alle erhvervsdrivende vil få en henvendelse, når budgettet er på plads.

- Under kaffen og kagen gik snakken lystigt blandt de mange fremmødte, og der kom mange nye tanker og idéer på bordet fra borgerne i byen, som Ulbjerg Lokalråd nu efterfølgende skal hjem og have kigget på, fortæller formand Jesper Laursen.

Annonce

Mest læste

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Annonce