Annonce
Ugeavisen Odense

Bøjer sig i klinke-sag fra Bolbro: Sigfredsvej får sit gamle fortov igen

I sidste uge blev fortovet i den en side af Sigfredsvej pillet op, men nu skal det tilbage igen, har Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning besluttet efter massiv kritik fra vejens beboere. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen
By- og Kulturforvaltningen i kovending efter massivt pres fra Bolbro-borgere. Afdelingschef lover efter møde mandag, at det omstridte klinkefortorv på Sigfredsvej reetableres inden for kort tid. Samtidig får sagen den konsekvens, at By- og Kulturudvalget skal drøfte retningslinjerne for byens fortovsbelægninger.

Odense: Beboerne på Sigfredsvej i Bolbro kan ånde lettet op.

By- og Kulturforvaltningen opgiver nemlig nu sit forsøg på at gennemtvinge en udskiftning af Sigfredsvejs fortovsbelægning fra de såkaldte rød-gule Hasle-klinker til billigere grå betonfliser.

Det står klart efter et møde mellem mandag eftermiddag hos By- og Kulturforvaltningen på Slottet ved Kongens Have med deltagelse af by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V), afdelingschef for drift og anlæg Henrik Littau-Jensen og repræsentanter for beboerne på Sigfredsvej.

- Jeg kan oplyse, at vi reetablerer fortovet med Hasle-klinker. Derefter sætter vi renoveringen af fortovene på vejen på pause, og går reelt tilbage til situationen, før renoveringen blev påbegyndt, oplyser Henrik Littau-Jensen efter mødet.


Det er klart, at med den fokus, der har været, så har jeg kigget ekstra ned i sagen én gang til. Det er det, som har ændret sig.

Henrik Littau-Jensen, afdelingsleder for drift og anlæg


Han kan dog ikke sige præcis, hvornår det sker.

Går der uger, måneder eller år?

- Jeg forventer, at det bliver i løbet af nogle uger, lyder det fra afdelingschefen.

Har lyttet til kritik

Der er tale om en 180 graders kovending fra By- og Kulturforvaltningens side, som kommer efter massiv kritik fra beboerne på Sigfredsvej. Villavejen har siden 1930'rne haft fortove beklædt med de for Odense så karakteristiske Hasle-klinker, som i sin tid blev produceret på Bornholm.

I sidste uge afviste By- og Kulturforvaltningen at lytte til beboernes indsigelser imod, at forvaltningen som led i en renovering af fortovene ville udskifte klinkerne med grå betonfliser, som er billigere. Ifølge Henrik Littau-Jensen har den massive kritik de seneste dage dog gjort indtryk.

- Det er klart, at med den fokus, der har været, så har jeg kigget ekstra ned i sagen én gang til. Det er det, som har ændret sig, siger Henrik Littau-Jensen.

Han mener dog ikke, som gadens beboere med SDU juraprofessor Frederik Waage i spidsen har fremført, at Odense Kommune har brudt forvaltningsloven ved ikke at gennemføre en høring, inden arbejdet blev sat i gang.

Afviser brud på forvaltningsloven

En af beboerne på Sigfredsvej er Frederik Waage, SDU-professor i bl.a. forvaltningsret. Han mener, at Odense Kommune har brudt forvaltningsloven ved ikke at høre borgerne, inden fortovsrenoveringen - herunder udskiftet af belægningen fra Hasle-klinker til grå betonfliser - blev sat i gang.

Men det afviser By- og Kulturforvaltningen, som oplyser:

"Før udførelsen har forvaltningen foretaget en vurdering af, om beboerne - som grundejere - kunne have en så væsentlig, individuel eller retlig interesse, der skulle varetages, således de skulle have været parthørt efter forvaltningsloven.

Her har vurderingen været, at deres interesser i fortovsrenoveringen ikke er så stærke og anderledes end for de øvrige grundejere i området, eller at det indebærer en ændring af deres retlige forhold. Derfor mener forvaltningen ikke, at der er partshøringspligt efter forvaltningslovens § 19. Men det får os naturligvis til at kigge nærmere på, om vores indledende kommunikation til beboerne skal være bedre."

At klinkerne, der blev pillet op i sidste uge, nu skal lægges tilbage igen, kommer til at koste Odense Kommune - og dermed skatteyderne - en ekstraregning. Hvor stor den bliver, kan Henrik Littau-Jensen dog ikke svare på.

Er det nogle få tusinde kroner, 100.000 kroner eller en million kroner?

- Det er ikke en million, og det er heller ikke 100.000. Men det kan jeg altså ikke svare præcist på for nuværende, siger han.

Annonce

Manual fra 2008 til diskussion

Som det i sidste uge blev oplyst til beboerne på Sigfredsvej, så er nogle områder i Odense udpeget til at måtte beholde fortove i Hasle-klinker, når de skal renoveres, mens andre må undvære.

"Klinkerne bruges primært i den udvidede bymidte, visse indfaldsveje, Bolbro (den ældre del), Skibhus- og Hunderupkvarteret samt på særlige pladser/strækninger", lød det i svaret, de fik.

Stabler af Hasle-klinker ligger på lager i Odense Kommunes materielgård på Olfert Fischers Vej. Herfra kan der hentes klinker til at vedligeholde fortovene i de området af byen, der er udpeget til at få bevaret sine fortove med de eftertragtede klinker. Også klinkerne fra Sigfredsvej skulle have ud på lageret, men den plan er nu opgivet.  Foto: Michael Bager

I de områder, som ikke er udpeget, fjernes Hasle-klinkerne i forbindelse med renoveringer og køres til et lager, hvorfra de kan bruges til vedligeholde af belægningen i de kvarterer i byen, som modsat Sigfredsvej er udpeget til at bevare sine fortove med Hasle-klinker.

- Udfordringen er, at de her klinker ikke produceres længere, og der går løbende nogen til i forbindelse med renoveringer. Derfor må man løbende indskrænke området, der har den type klinker, således at man har nogen at reparere med. Og man har man så på et tidspunkt udpeget, hvilke områder, der skal bevare klinkerne, og hvilke områder, hvor de i forbindelse med renoveringer skal udskiftes med anden belægning, forklarer Henrik Littau-Jensen.

Han tilføjer, at der findes et dokument fra 2008 med titlen "Odense Kommunes Designmanual for byudstyr i byens rum", og især et afsnit med navnet Byens Gulv anviser, hvor der skal anvendes Hasle-klinker. I manualen er det også specificeret, at "ved større fortovsrenoveringer udenfor centrumdistriktet udskiftes Hasleklinker med betonfliser eller den ny Odenseklinke. Klinken genbruges til renoveringer i bymidten".

Som konsekvens af sagen fra Sigfredsvej havner retningslinjerne for, hvordan byens fortove skal se ud, nu på By- og Kulturudvalgets bord.

- Den her sag viser, at der er brug for, at politikerne får diskuteret, om retningslinjerne skal friskes op, siger Henrik Littau-Jensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Odense

Se videoen: Først var Nini irriteret over sin nye bofælle - nu holder hun af andemor og ungerne

Annonce