Annonce
Viborg Nyt

Spildevand skal til Bruunshåb: Renseanlæg nedlægges

Den stiplede linje markerer den nye spildevandsledning, der skal føre fra Ørum Renseanlæg og til kloakledningsnettet ved Bylangsager i Ørum. Med blåt er markeret regnvandsbassinet, som skal udvides. Kort: Viborg Kommune
Viborg Kommune vil anlægge en ny spildevandsledning fra Ørum Renseanlæg og til Bylangsager i Ørum.
Annonce

Ørum: Spildevandet fra Ørum og omegn - det omfatter også Velds, Mollerup og Kvorning - skal ikke længere renses på det lokale renseanlæg i Ørum. For at forbedre vandrensningen vil Viborg Kommune nedlægge Ørum Renseanlæg. I stedet skal vandet pumpes via en ny ledning til renseanlægget i Bruunshåb.

Ændringen indebærer lokalt i Ørum, at der skal etableres en ny trykledning fra Ørum Renseanlæg til Bylangsager i Ørum, og at et eksisterende regnvandsbassin tæt ved Ørum Renseanlæg udvides og ombygges, så det bliver stort nok til, at det kan modtage regnvandet fra den del af Ørum, hvor kloaknettet er opdelt i et system til regnvand og et til spildevand.


Det overordnede formål med ændringerne i Ørum-området er at forbedre spildevands-rensningen i området.


Viborg Byråd skal på sit møde onsdag den 7. oktober behandle det tillæg til kommunens spildevandsplan, som gør det muligt at foretage ændringerne i Ørum. Tillægget har været til offentlig høring i otte uger, uden at der er er kommet indsigelser, som gør det nødvendig at ændre i planerne.

Annonce

Mulighed for ekspropriation

Byrådet skal samtidig tage stilling til et forslag om principielt at godkende ekspropriation i forbindelse med anlægget af rørledningen og udvidelsen af bassinet. Der er lodsejere, der skal lægge jord til, og med en princip-beslutning om ekspropriation har kommunen mulighed for at gennemtvinge en handel. Beslutningen har dog også en mere positiv side for lodsejerne, nemlig at grundejeren ikke skal betale skat af indtægten ved et salg af jorden.

Det overordnede formål med ændringerne i Ørum-området er at forbedre spildevands-rensningen i området. Udvidelsen af regnvands-bassinet vil indebære, at det opfylder kravene til rensning af regnvandet fra området, og at der bliver færre overløb af opspædet spildevand.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Viborg Nyt

Jubilæum hos lokal VVS'er

Annonce
Forsiden netop nu
Viborg Nyt

30 år hos Jørgen Olsen A/S

Viborg Nyt

Jensens Bøfhus overlever i Viborg

Viborg Nyt

Heldagskursus i akvarelmaleri

Viborg Nyt

Lok ungerne udendørs trods regn og rusk

Viborg Nyt

Er du alene… eller er du ensom?

Viborg Nyt

Fra kartoffelferie til familiehygge

Annonce