Annonce
BYLIV

By&Havn: Vi lukker Lynetteløbet for at kunne klimasikre

Sejlbåde ved Sundby Sejlforening. Foto: Jan Jeppesen.
By&Havns udviklingsdirektør Ingvar Sejr Hansen besvarer kritikken fra Sundby Sejlforenings formand, der er bekymret for sejlernes fremtid i havnen, når Lynetteløbet bliver lukket.

- Lynetteholm er planlagt i forlængelse af Refshaleøen med det primære formål at bidrage til at klimasikre København mod nord, og derfor bliver Lynetteløbet lukket. Vi skal kunne lukke af og skærme byen, hvis der kommer en stormflod, og der hvor Lynetteholm ikke dækker, skal der etableres en dokport mellem Nordhavn og Lynetteholm, der kan lukke ved stormflodshændelser. Vi har brug for at klimasikre København til fremtiden, og det betyder så, at der kommer nogle ændringer i sejlruterne omkring København, siger udviklingsdirektør i By&Havn, Ingvar Sejr Hansen.

Han fortæller, at man løbende har tilpasset Lynetteholm med øje for at gøre sejladsforholdene bedre.

- Der er mange hensyn at tage i så stort et projekt, men havnens brugere har bestemt været højt oppe i prioriteringerne. Der er f.eks. udviklet et kystlandskab på østsiden af Lynetteholm ud mod Øresund, som gør det nemt at komme i land og minimerer refleksbølger for de mindre fartøjer som kajakker og joller, der kan være påvirket af det. Vi har lavet undersøgelser af bølge- og strømningsforhold og efter at have foretaget sejladssimuleringer ændrede vi Lynetteholms nordlige afgrænsning, så Kronløbet blev bredere end først planlagt for at få mere manøvreplads. Så har vi ændret dæmningen på den nordlige kant af Lynetteholm så der nu er en stensætning på det smalleste stykke og ikke en hård kant - igen for at minimere de reflekterende bølger fra kanterne – og vi har skabt et beskyttet vandrum rundt om Trekroner. Der kommer også et mere sikkert farvand langs Lynetteholms østside til lystsejlerne, fordi vi har lagt sejlruten for større erhvervsskibe øst om middelgrunden, så lystsejlerne kan bruge vandarealet alene.

Så ja, vi har bestemt truffet beslutninger og justeret i projektet til fordel for sejlere, roere og andre rekreative brugere af havnen.

Annonce

Kronløbet er bredere

Sundby Sejlforenings formand Claus Brask Thomsen er især bekymret for sejlads gennem Kronløbet, hvor bl.a. Oslo Færgen og krydstogtsskibende sejler, men udviklingsdirektøren forklarer, at man ikke ønsker at samle fritids- og erhvervssejlad i Kronløbet

–Eller for den sags skyld få det godkendt - hvis det ikke blev vurderet som sikkert. Havnen skal være sikker at færdes i for alle! Vi har undersøgt og testet og tilpasset projektet for at øge sikkerheden og trygheden, og det har betydet at vi har justeret udformningen af Lynetteholm og fjernet spidsen på Levantkaj, så Kronløbet er blevet bredere, og at vi har ændret på Lynetteholms kajkanter, så der kommer færre refleksbølger. Det overvejes også, om der skal være en lysregulering på det smalleste sted af Kronløbet, som vi kender det fra vejene og fra udlandet, så store lysskilte eller lign. advarer lystsejlerne, når der er Krydstogtsskibe eller andre store skibe i Kronløbet.

Vores undersøgelser viser faktisk også, at der var ca. 28.000 skibspassager i Kronløbet i 2018, men at hele 25.000 af dem var på lystbåde, selvom Kronløbet egentlig ikke må bruges af lystsejlere, som det er i dag. Så der er ikke meget der taler for, at lystsejlere føler sig utrygge ved at bruge Kronløbet.


Vores undersøgelser viser faktisk også, at der var ca. 28.000 skibspassager i Kronløbet i 2018, men at hele 25.000 af dem var på lystbåde, selvom Kronløbet egentlig ikke må bruges af lystsejlere, som det er i dag. Så der er ikke meget der taler for, at lystsejlere føler sig utrygge ved at bruge Kronløbet.


Annonce

En levende havn

Sejlforeningens formand rejser også kritik af, at Københavns Havn bliver en indsø, men det afviser Ingar Sejr Hansen:

- Nej, det gør den ikke. Vi vil stadig have en levende havn med et aktivt miljø på vandet, hvis Lynetteholm etableres, og der vil være fri ind- og udsejling til Københavns Havn. Vi kommer til at ændre sejlruterne, ligesom der sommetider bliver ændret vejforløb på land, men havnen bliver ikke en indsø. Lynetteløbet lukkes, Kronløbet gøres bredere, der skabes et beskyttet vandrum rundt om Trekroner, og der åbner en kanal til roere og andre småbåde gennem Nordhavn, så man får en spændende smutvej mellem Københavns Havn og Svanemøllehavnen, og ikke skal hele vejen rundt om Nordhavn. Og som sagt er der mange lystsejlere der allerede i dag benytter Kronløbet, så nej, havnen vil stadig være et levende, blåt område i København, fastslår By&Havns udviklingsdirektør.

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
LEDER

Amager Fælled-fadæsen vil klæbe til SF

Annonce