Annonce
Natur

Fredningsnævnet siger nej: Naturpark Amagers planer om to rekreative kystanlæg afvist

Sådan skulle det ene blå støttepunkt langs diget ved det sydvestlige Amager have set ud. Men Fredningsnævnet siger nej til placeringen. Radering: Møller og Grønborg Arkitekter
Naturpark Amager har fået nej fra Fredningsnævnet til to såkaldte blå støttepunkter langs Amagers sydvestlige kyst. Naturstyrelsen har anket afgørelsen om det ene.

En afgørelse i Fredningsnævnet ændrer nu Naturpark Amagers planer om nye, blå støttepunkter ved Amagers sydvestlige kyst - altså rekreative steder, hvorfra det bliver lettere at bade, ro i kajak og dyrke andre vandaktiviteter.

De blå støttepunkter er en del af Naturpark Amagers Projektprogram, der skal give brugere og besøgende flere indgange til naturen.

Men Fredningsnævnet afviser Naturpark Amagers ansøgning om en dispensation fra love og fredninger til to af de blå støttepunkter: Det sydligste ved Dæmningsvej på diget tæt ved det sydligste fugletårn. Og det mellemste en god kilometer længere mod nord på samme kyststrækning.

Begge ligger i et internationalt udpeget naturbeskyttelses- og habitatområde og er desuden en del af fredningen af Kalvebodkilen.

Det mellemste støttepunkt bliver ikke til noget, mens Naturstyrelsen har anket Fredningsnævnets afgørelse om det sydligste støttepunkt til Miljøklagenævnet. Illustration: Naturpark Amager

Fredningsnævnet lægger vægt på i sin afgørelse, at det ansøgte strider mod fredningens formål. Nævnet mener, at projektet vil ændre et meget fredeligt naturområde til et område med relativt omfattende rekreativ aktivitet, og at der kan ske en forringelse af naturtyper og levesteder eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler i sin udtalelse i sagen, at de to støttepunkter slås sammen til et og placeres lidt syd for Kalvebodbroen.

Dansk Ornitologisk Forening udtaler om det sydlige støttepunkt, at omklædningsfaciliteter, grillplads og rengøringsrum ikke er nødvendige for at kunne nyde naturen, og må formodes at være i høj risiko for at blive udsat for hærværk.

Annonce

Allerede stor aktivitet

Naturstyrelsen er en af interessenterne i Naturpark Amager og har anket afvisningen af det sydligste blå støttepunkt til Miljøklagenævnet.

Styrelsen begrunder anken med, at de arter, som fredning og beskyttelsesområde skal holde hånden over, kun opholder sig på indersiden af kystdiget.

- Kystdiget er reelt et stort teknisk anlæg bestående af kampesten, udsået kulturgræs og asfaltvej. Det er formentlig også derfor, at fredningen sikrer, at alle skal kunne færdes på og langs det mere end 10 km lange kunstige kystdige, hedder det i anken.


Naturstyrelsens publikumstællere har i årets første 11 måneder registreret over 300.000 på asfaltvejen/stien på diget

Fra Naturstyrelsens anke


Naturstyrelsen afviser Fredningsnævnets præmis om, at støttepunktet vil ændre et meget fredeligt naturområde til et område med omfattende rekreativ aktivitet. Digevejen har i flere år været brugt intensivt af cyklister, vandrere, rulleskøjteløbere med flere. Så fuglene har et langt stykke hen ad vejen vænnet sig til færdslen, mener styrelsen.

- Naturstyrelsens publikumstællere har i årets første 11 måneder registreret over 300.000 på asfaltvejen/stien på diget, som passerer det sted, hvor Det Sydligste Blå Støttepunkt ønskes etableret. Samtidig er vandet lige syd for det planlagte blå støttepunkt gennem hele året et af de mest populære kitesurfing hotspots i hovedstadsområdet, skriver Naturstyrelsen i sin anke.

Det sydligste blå støttepunkt skulle omfatte tre broer og tre bygninger: Et shelter og grejbank, en læringspavillon og et omklædningsrum med toilet, bad og sauna. Naturstyrelsen vil nu trække saunaen ud af projektet.

Hvad angår det mellemste blå støttepunkt tager Naturstyrelsen Fredningsnævnets afgørelse til efterretning og skrinlægger projektet.

Naturpark Amager er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, By & Havn samt kommunerne København, Tårnby og Dragør.

Annonce
Annonce
LEDER

Lad os få naturvogterne på finansloven

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
BYLIV

Husgavle efterlyses til kunstprojekt

POLITI

Flere tilskadekomne efter sommerhusbrand

Annonce