Annonce
Dette er en klumme. Den udtrykker skribentens holdning.
Klumme

Historisk tilbageblik på Sydhavnens stednavne: Hvem var Frederik?

Frederiksholms Teglværk i cirka 1918. I forgrunden ses et af de store huller fra lergravningen og i baggrunden tagene fra de tidlige AKB-byggerier på Borgbjergsvej. Pr-foto

Mange gadenavne i Sydhavnen har en historisk oprindelse. I den kommende tid fortæller lokalhistorikeren Paul-Erik Lind om dem i Kgs. Enghave/Valby Bladet. Tilsammen danner fortællingerne et historisk overblik over Sydhavnens historie.

Gemt væk bag høje huse og træer ligger i dag hovedbygningen til den største af de gårde, der blev bygget, efter at kronen i 1795 havde udstykket sin kongelige enghave. Den fik navnet Frederiksholm, og dette navn er siden blevet brugt i mange forskellige sammenhænge.

De 22 nye parceller, som udstykningen førte med sig, blev efterhånden beboet og opdyrket. Det var ofte borgere inde fra København, som ønskede en lystgård uden for byen, hvor luften var frisk om sommeren, i modsætning til indenfor byens volde, hvor skarnet flød i gaderne efter mennesker og ikke mindst fra alle de heste, svin, høns, hunde og sågar køer, som blev holdt her. Kloakering var en åben rende midt på gaden, og epidemier florerede hvert 10. år. Fire af de nye parceller var så store, at de gav mulighed for landbrugsdrift. Den største af dem var gården Frederiksholm. I 60-70 år boede skiftende ejere her og dyrkede jorden gennem en forpagter eller drev heste- og kvægopdræt.

Annonce

I 1871 blev Frederiksholm opkøbt af en murermester. Vilhelm Køhler havde tjent godt på at bygge mange af de beboelsesejendomme, der skød op på Vesterbro, Nørrebro og Østerbro under Københavns voldsomme vækst. Han kunne se behovet for et stort teglværk tæt på København, og da der var ler i jorden herude, fandt han stedet egnet. Han boede selv inde bag byens volde, men flyttede om sommeren ud på sin store gård. Teglværket kom til at hedde Frederiksholm Kalk- og Teglværker, og det blev anlagt ved Borgbjergsvej (som den gang endnu hed Enghavevej). Det voksede til en af Københavns største arbejdspladser med omkring 500 ansatte om sommeren, når man kunne grave ler op.

Efter cirka 45 år var der ikke mere ler i undergrunden, og Køhlers søn, som nu havde overtaget, var interesseret i at afvikle produktionen og sælge grundene. Boligselskabet AKB var i 1913 blevet stiftet af en række fagforeninger, og de havde brug for billige byggegrunde. AKB købte jorden bid for bid til deres boligbyggerier, og det blev til 2.736 lejligheder, butikker og forsamlingshus, i dag Kvartershuset, og dette byggeri kom også til at hedde Frederiksholm, og den børnehave de byggede fik også samme navn ligesom idrætsforeninger, skakklubben og så videre gjorde.

Men hvem var nu den Frederik, hvis navn i dag indgår i mange stednavne i Sydhavnen? Senest er Frederiks Brygge kommet til rækken af navne. Ingen ved med sikkerhed, hvad han var, men der er to muligheder:

En af de tidlige ejere på gården, hvor navnet først dukkede op, hed Friedrich Gleiss – Friedrich var dengang en helt almindelig form af det danske Frederik, for eksempel hed Frederiksberg den gang Friedrichsberg. Friedrich Gleiss købte gården i 1811, selvom han kun havde en beskeden stilling ved det statslige klasselotteri og måtte forsørge både kone og barn, som han boede sammen med i en lille lejlighed inde i Badstuestræde. Så kom han pludselig til penge og købte gården Frederiksholm, og han opførte flere tilbygninger og begyndte at invitere fine folk på dyre middage og selskaber ude på gården. Han fortalte, han havde arvet fjerne slægtninge i udlandet.

Men i 1817 brød den store skandale ud, og han blev afsløret som storsvindler. Han havde i årevis fusket med udtrækningen af vinderne i klasselotteriet. Efter lang tids efterforskning blev det fastslået, at hans svindel mindst beløb sig til 140 millioner kroner i vore dages penge, og han blev idømt 5 års slaveri.

Det er ikke muligt i dag at afgøre, om det var ham, Frederiksholm blev opkaldt efter, eller hvornår navnet blev taget i brug, og derfor kan der også være en anden forklaring på navnet. Frederik 6. blev konge i 1808, og måske blev gården opkaldt efter ham for at hædre kongen.

I tidernes løb har der været flere bygninger på grunden. Den nuværende hovedbygning på Wagnersvej blev opført i 1854, hvor en murermester A. H. Petersen ejede den sammen med to andre, og den er dermed Sydhavnens ældste bygning - 26 år ældre end Karens Minde.

Flere gadenavne i Sydhavnen har en historisk oprindelse. Lokalhistoriker Paul-Erik Lind vil i den kommende tid fylde Kgs. Enghave/Valby Bladet sider med fortællinger om disse. Tilsammen danner fortællingerne et historisk overblik over Sydhavnens historie.

Annonce

Mest læste

Alarm112

28-årig anholdt og sigtet for drabsforsøg i København

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Annonce