Annonce
Klima

Valby lokaludvalg står fast høringssvar i solcelle-sag, men tilføjer yderligere ønsker

Valby Lokaludvalg ønsker nu, der kommer solceller længst inde mod det eksisterende rensningsanlæg, imens området ud mod kystlinjen gøres tilgængelig for offentligheden og bevares i mest mulig vild form bl.a. til fordel for den totalfredede og truede flagermus. Foto: Byrd/Kasper Løjtved
Lokaludvalget ønsker, at dele af området bliver åbnet for offentligheden og eksisterende natur bevares. Samtidig mener de, at der skal solceller op på noget af grunden

Valby Lokaludvalg mener stadig, at den grund, som HOFOR har bedt om tilladelse til at sætte solceller op på, skal bruges til solceller.

Men i tråd med det, SF i teknik- og miljøudvalget har været inde på, ønsker lokaludvalget, at dele af HOFOR-grunden samtidig åbnes op for offentligheden.

Det er kommet frem efter seneste møde i lokaludvalget, hvor de har drøftet sagen om området, som HOFOR ejer og kalder "Parkstien 12-20", imens Danmarks Naturfredningsforening København (DNK) har døbt den "Valbyeengen".

Annonce

HOFOR mener, at grunden er for forurenet til, den kan bruges som rekreativt område, imens DNK mener, området skal gøres til en del af et rekreativt, vildtvoksende grønt bælte langs Kalveboderne fra Valbyparken i nord ned til Kystagerparken.

- Vi er i forbindelse med høringsprocessen af Danmarks Naturfredningsforening blevet gjort opmærksom på, at området med solcelleanlægget kan indeholde naturværdier, som bør åbnes for offentligheden. Valby Lokaludvalg vil derfor opfordre til, at man i denne forbindelse tager stilling til, om området syd for solcelleanlægget kan åbnes helt eller delvist for offentligheden, skriver lokaludvalget i en meddelelse.

Både grøn energi og grønne oplevelser

Lokaludvalget havde i dets oprindelige høringssvar givet et uforbeholdent ja til solcelleanlægget, da udvalget støtter den grønne omstilling.


området med solcelleanlægget kan indeholde naturværdier, som bør åbnes for offentligheden. Valby Lokaludvalg vil derfor opfordre til, at man i denne forbindelse tager stilling til, om området syd for solcelleanlægget kan åbnes helt eller delvist for offentligheden

Valby Lokaludvalg


Men et "både og" til solceller og rekreativt område mener Valby Lokaludvalg er muligt, og det vil både skabe grøn energi, grønne oplevelser og bevare den vilde natur, der de seneste godt 30 år har fået lov at udvikle sig.

- Dermed kan passagen mellem Valbyparken og Kystagerparken i Hvidovre kommune blive bredere til fordel gæster i parkerne. En stor del af området bør dog fastholdes som vild natur til sikring af faunapassagen efter anlæggelsen af solcelleanlægget, skriver lokaludvalget.

Annonce

Truede flagermus

Valby Lokaludvalg finder det vigtigt, at der på det område, hvor solcelleanlægget placeres, arbejdes med at opnå størst mulig biodiversitet. Det skal blandt andet sikres, at området fortsat vil kunne være fourageringsområde for flagermus, som er en truet og totalfredet dyreart i Danmark.

Annonce

Mere grønt ved Bergmans Have

I sin tilføjelse til det oprindelige høringssvar ønsker Valby Lokaludvalg, at der også bliver skabt mere grønt på et andet af områderne i forbindelse med HOFOR-grunden.

- Valby Lokaludvalg vil samtidig opfordre til, at det område, som ligger syd for haveforeningen Bergmans Have mellem rensningsanlæggets område og Festpladsen, og som nu henligger med grusbelægning, omlægges til naturområde, således at det kan indgå i Valbyparken, skriver de i meddelelsen.

Lokaludvalget gentager sin principielle og konkrete støtte til solceller som energiform og opfordrer Københavns Kommune til at arbejde på at skabe flere muligheder for placering af solcelleanlæg i kommunen. Det, mener lokaludvalget, kan for eksempel være på bygninger, tagarealer, parkeringsområder og lignende.

Området, som ligger syd for Valbyparken og nord for Kystagerparken, ses her markeret med rød. Grafik: Københavns Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klima

Park eller solceller: Omstridt plan vedtaget

Annonce