Annonce
Trekantens Folkeblad

Byrådets utrættelige graver: Her er nyt fra Vejle Kommune - så er det politiske arbejde for alvor i gang

Sådan skal Brejning Bytorv se ud, og nu kan de sidste elementer også komme på plads, for det var der ellers ikke lagt op til. Men der er fundet penge i budgettet til at gøre det færdigt. Illustration: Vejle Kommune
Morten Kristensen (SF) sætter stadig fokus på, hvad der rører sig lokalt i Vejle Kommune. Han stiller ikke op ved det kommende byrådsvalg, så han kan snart ikke længere skrive Nyt fra Vejle Kommune.

Jeg håber, alle er kommet godt over sommeren. Det politiske arbejde i Vejle Byråd har nu været i gang i godt seks uger, og der har været en del møder, og der er også truffet nogle store beslutninger.

Jeg vil indtil 1. januar 2022 forsøge at orientere om Nyt fra Vejle Kommune, indtil jeg ikke mere er medlem af Byrådet. Som det nok er bekendt for de fleste, og som Trekantens Folkeblad også har omtalt, stiller jeg ikke op til kommunevalget.

Min interesse for det politiske arbejde, og det at varetage borgernes interesse gør, at jeg stiller op til det kommende valg til Vejle Spildevand A/S bestyrelse som forbrugerrepræsentant, hvor valget afholdes i disse dage og finder sted på Vejle Spildevands hjemmeside.

Annonce

Kommunens budget vedtaget

Mandag i sidste uge indgik alle partier en bred aftale om budgettet for 2022 og overslagsårene.

Budgettet skal senere gennem en 2. behandling i Byrådet i oktober måned.

I forbindelse med budgettet fastholdes skatteprocenten, samme er gældende for grundskatterne.

Budgettet holdes inden for de rammer, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Ud fra bemærkningerne, der var ved første behandlingen af budgettet var det fra de fleste partier klart et ønske, at man gerne så, at der kunne bruges flere penge, da Vejle Kommune har en "stor" kassebeholdning ,og der var plads til yderligere forbrug og investeringer.

Ser jeg på budgetforliget som helhed er der ikke mange nye ting for området herude. Nogle af anlægsopgaverne herude er vedtaget de seneste par år og videreføres.

I forbindelse med anlægsbudgetterne er der nogle poster, som var med i første oplæg til budgettet, men som er udskudt et år.

Det drejer sig om byggemodning – Høllvej i Gårslev hvor et beløb på 733.000 kr. flyttes til anlæg 2023, byggemodning – Fælleshåbsvej Øst flyttes fra 2023 til 2024 med et beløb på godt 2,1 mio. kr.

Ligeledes flyttes der midler fra 2022-2023 for ny daginstitution i Gauerslund, hvor der er afsat 8 mio. kr. endvidere fremgår det, at forventet udgift til byudviklingsarealer, Børkop Syd med kr. 761.000 udskydes fra 2022- 2024.

Der er mange poster i forbindelse med selve aftalen, og jeg vil gerne fremhæve, at der er lavet en delaftale på seniorområdet, hvor der skal ske implementering af 15 konkrete handlingspunkter fra planen "Tæt på".

Endvidere er der konkret i forhold til 1. behandlingen af budgettet afsat yderligere godt 20 mio. kr., som bl.a. skal dække ledelsesspænd, flere midler til imødegåelse af det demokratiske pres på det sygefaglige område, endvidere 6 mio. kr. til genopretning af merforbruget på sygeplejen.

Vil du vide mere om budgettet og den indgåede aftale vil jeg henvise til kommunens hjemmeside, hvor aftalen er ligger.

Annonce

Penge til Fischers Plads

Gennem nogen tid har der været pres på økonomien omkring etablering af pladsen m.v. og det har været svært at få det til at hænge sammen.

I forbindelse med budgettet er der derfor afsat 400.000 kr., som nok kan række et stykke hen af vejen.

Jeg og andre hilser dette tilskud med tilfredshed og at der nu er enighed om et beløb.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at jeg selv havde rejst en sag i Teknisk Udvalg på et møde i august måned, og jeg indstillede, at der blev brugt yderligere 1. mio. kr. til færdiggørelse af området i forbindelse med de ønsker de har været fra lokal side. Desværre kunne jeg ikke opnå tilslutning, men godt at der nu kommer lidt penge til projektet.

Annonce

Mange anlægsønsker kom ikke med

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde 17. august blev der fremlagt en række anlægsønsker til budget 2022-2025. I den forbindelse var der en række ønsker fra lokalt område, ingen er med i det endelige budget for 2022. Jeg vil kort nævnte ønskerne og i øvrigt henvise til sagen fra mødet, hvor der er en beskrivelse af de enkelte projekter.

Børkop Motorsport ansøgning om nyt klubhus, skatermiljø i Gauerslund, Gårslevhallen noget med momsrefusion.

Formanden for udvalget Dan Arnløv Jørgensen håber, at der i de kommende anlægsbudgetter bliver mulighed for at opfylde nogle af ønskerne.

Annonce

Stier får tilskud

Natur- og Miljøudvalget har 23. august givet tilskud til en række projekter fra stipuljen

På udvalgets møde har to projekter fra lokalområdet opnået støtte, dels til et projekt med oprensning af gammelt paddevandhul i Håstrup området, hvor det skal være med til at forbedre biodiversiteten til gavn for bl.a. stor vandsalamander og løvfrøer, dels tilskud til vedligeholdelse af hjertestier i Gauerslund og Gårslev Skove.

Ovenstående kan i lighed med andre sager ses på kommunens hjemmeside.

Annonce

Mejeri i Skærup

Teknisk Udvalg behandlede på mødet i august en ansøgning om nedrivning af det gamle mejeri i Skærup. Uden at tage endelig stilling til nedrivningen blev sagen drøftet i udvalget, men det er min vurdering, at der på daværende tidspunkt var et flertal imod nedrivningen.

Udvalget afventer nu nærmere fra ansøgeren.

Annonce

Boligområde i Gårslev

Igangsætning af forslag til lokalplan nr. 1350 Boligområde ved Skolegade i Gårslev

Teknisk Udvalg godkendte på udvalgets møde den 17. august at igangsætte en lokalplanproces for ovenstående område.

Jeg skal ikke på nuværende tidspunkt gå nærmere ind i sagen, men området er i dag omfattet af lokalplan 1130, men bygherren ønsker en ændring boligbebyggelsen.

Annonce

Brøndsted Møllevej

Høring om ændringsforslag til forslag til Kommuneplan 2021-2033 området ved Brøndsted Møllevej ønskes udlagt til rekreativt formål

Byrådet godkendte på seneste byrådsmøde at sende flere forslag til ændring af det foreliggende forslag til Kommuneplanen i fornyet høring.

Blandt de forslag, der nu kommer i en fornyet høring er, at området ved Brøndsted Møllevej foreslås udlagt til rekreativ formål og dermed en del af den grønne kile, som mange fra lokalområdet har peget på. Jeg tror de mange input og bemærkninger fra lokalområdet herunder lokalrådet har gjort, at der er kommet et ændringsforslag.

I forbindelse med sagens behandling i byrådet oplyste jeg på vegne af SF, at det ikke havde været muligt for os at fremsende yderligere et ændringsforslag, men at det ville blive fremsat, når forslaget til Kommuneplanen senere skal behandles.

SF ønsker at arealerne ved Elbækvej også i den kommende kommuneplan skal indgå som et rekreativt område med tilknytning til området ved Brøndsted Møllevej og strækningen ned til Børkop Vandmølle og åløbet, det vil så danne helheden i den grønne kile omkring møllen.

Annonce

Smidstrup og Andkær

I forbindelse med sagens behandling fremgår det også, at der i næste planperiode arbejdes videre med boligudbygningen i nogle områder, herunder nævnes Andkær og Smidstrup, endvidere ønskes et mindre areal i Brejning udtaget og ønskes forbliver i landzone.

Endelig har forvaltningen foreslået at nogle områder ikke kan anbefales i den kommende kommuneplan, men de kan efter min opfattelse altid tages op til senere drøftelse, hvis der er politisk opbakning til ændringer. Blandt disse forslag er et område i Gauerslund tæt ved det kommende plejecenter m.v. og med en vil tilknytning til udbygningen i Gårslev.

Ønsker du at se mere om forslagene kan jeg henvises til sag 172 på byrådets seneste møde. Se kommunens hjemmeside, politik, dagsordner og sag 172.

Byvision Naturbyen Børkop

Byrådet godkendte ligeledes fordelingen af en række projekter i den tidligere Børkop Kommune, hvor der tidligere har været afsat kr. 500.000 til en række lokale projekter. Det drejer sig kr. 150.000 til Kong Hans Klippen – stedet for de spirende klatrere, kr. 150.000 til projektet mere af det der skaber glæde – Kirkeskoven, kr. 30.000 til Madpakkeplads – Gårslev Transformatortår, kr. 150.000 til Gennem viden og formidling skaber vi sammen Naturbyen, endelig blev der tildelt kr. 20.000 til projektet "Storytelling", et projekt indsendt fra Gårslev.

Sagen og omtale af projekter kan ses på Kommunens Hjemmeside jf. omtalt under tidligere afsnit og sag 174.

Annonce
Annonce
BØRKOP

Ny restaurant åbnet: Allan tænder op i den originale stenovn - og hælder gerne både gravad laks og jalapenos på din pizza

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Anders havde et job, der ikke findes i dag: Og nok sad han i baggrunden men han havde magten over den fine herre foran

Annonce
Forsiden netop nu
Trekantens Folkeblad

Ny bog har indsamlet ti lokale livshistorier

Trekantens Folkeblad

Gode læsetips i bogcaféen i Børkop

Trekantens Folkeblad

Huset man helst ikke ville bo i: Men fattiggården var dog bedre end tiggeri

Trekantens Folkeblad

Museum byder indenfor til julemarked

Trekantens Folkeblad

Kandidat om bedre ældrepleje: Det kræver ikke nødvendigvis flere hænder

Trekantens Folkeblad

Der sættes ord på sorg og savn ved skumringsgudstjeneste

Trekantens Folkeblad

Den har jublet i 50 år: Orglet blev dog mindre end ønsket

Trekantens Folkeblad

Julen kan være en hård tid: Økonomiske trængte familier kan nu søge julehjælp

Trekantens Folkeblad

Et velfærdssamfund behandler sine ældre ordentligt - væk med minuttyranniet og tilbage til kærlig omsorg

Trekantens Folkeblad

Se billederne: Så blev det nye idrætscenter indviet

Trekantens Folkeblad

De strækkede nakken og smurte stemmebåndet: Fællessang i Gårslev blev et tilløbsstykke

Trekantens Folkeblad

Julen er i fare: Her kan det ende med, at byens juletræ slet ikke bliver tændt

Trekantens Folkeblad

Byrådsmedlem: Der er andre løsninger end at lade Gauerslundhallen vente i et år på at få en selvstyredrift

Trekantens Folkeblad

Nu er den Danmarks smukkeste af sin slags: Men prøv at se hvor forfalden Børkop Vandmølle har været

Trekantens Folkeblad

Børnene vælger den farligste løsning: Så nu bliver byens mest trafikerede vej hævet

Trekantens Folkeblad

Vælgerne tager på café og mødes med politikerne

Egtved Posten

Har du årets store juletræ: Så højt skal det være, og Vejle er gået på jagt

Trekantens Folkeblad

Her har kvinderne et problem: Uden mænd er vi på røven

Trekantens Folkeblad

De legede sig til en stor sum penge: Blæksprutten løb for ny legeplads

Trekantens Folkeblad

Prøveafstemning: Vælgermøde flyttede stemmer og det gjorde ondt på et par partier

Trekantens Folkeblad

I Gårslev var der flæsk og valgsnak i lange baner

Annonce