Annonce
Brædstrup Avis

Ny plan skal beskytte grundvand: Udvalg sender indsatsplan for rent drikkevand i høring

Brædstrup Vandværk har været med i arbejdet med at udvikle indsatsplanen for Brædstrup, der skal en rigelig og stabil vandforsyning med drikkevand af høj kvalitet. Arkivfoto: Morten Pape
Plan- og miljøudvalget i Horsens Kommune har netop sendt en indsatsplan for at beskytte grundvandet omkring Brædstrup i offentlig høring i 12 uger.

Brædstrup: Plan- og miljøudvalget i Horsens Kommune har på sit seneste møde sendt en ny indsatsplan for drikkevandet omkring Brædstrup i offentlig høring i de næste 12 uger.

Indsatsplanen er lavet i samarbejde med de syv vandværker i Brædstrup-området, og formålet er at sikre områdets drikkevandsreservoir fra forurening både nu og i fremtiden.

- Formålet med indsatsplanen er, at borgerne så vidt muligt kan føle sig sikre på, at når de åbner for deres vandhane, at der så kommer rent drikkevand ud. Samtidig kan borgerne også have en forsikring om, at der vil være en løbende kontrol af drikkevandet, siger Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget.

Annonce

Drikkevand er beskyttet

Den nye indsatsplan for det lokale drikkevand har fået navnet Brædstrup Indsatsplan, og den beskriver mål, indsatser og retningslinjer, som Horsens Kommune vurderer er nødvendige for at beskytte grundvandet samt sikre forsyningen af drikkevand i høj kvalitet.

Indsatsplanen indeholder blandt andet indsatser, der handler om landbrugets brug af kvælstofgødning og sprøjtemidler, men på nuværende tidspunkt er der ikke behov for at gennemføre en indsats over for de lokale landmænd, da grundvandsmagasinerne i området er velbeskyttede.

- Som det ser ud i øjeblikket, skal der ikke fortages nogen indsatser for at beskytte drikkevandet, siger Martin Ravn.

Formålet med indsatsplanen er at sikre grundvandet i det lysegrønne område omkring Brædstrup. Illustration: Horsens Kommune
Annonce

Mange indsatsområder

Blandt de indsatser, der kan gøres for at beskytte grundvandet for kvælstof eller sprøjtemidler, er frivillige dyrkningsaftaler, som indgås mellem vandværket og den involverede landmand. Her vil landmanden kunne få kompensation for tabt indtjening fra vandværket.


Som det ser ud i øjeblikket, er drikkevandsreservoirerne omkring Brædstrup beskyttet. Derfor skal der ikke fortages nogen indsatser for at beskytte drikkevandet.

Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget


Lykkes det ikke med de frivillige dyrkningsaftaler, kan Horsens Kommune gå ind med påbud. Det kan blandt andet være påbud om pesticidfri dyrkning eller reduceret brug af kvælstofgødning på de mest sårbare arealer.

- Det er der heldigvis ikke tale om nu. Man følger i stedet udviklingen på drikkevandsområdet tæt gennem de prøver, man tager. Vi har i de senere år fundet flere pesticidrester og andre stoffer i vores drikkevand, og flere steder er man begyndt at rense vandet for pesticider. Det er ikke en situation, vi ønsker. Den udvikling gør, at det er vigtigt, at vi hele tiden undersøger og kontrollerer vores drikkevand, siger Martin Ravn.

Beskyttelse af drikkevand

Syv lokale vandværker har været med i udviklingen af Brædstrup Indsatsplan for at sikre områdets grundvand. Det drejer sig om vandværkerne i:

Brædstrup, Grædstrup, Sdr. Vissing, Voervadsbro, Åstruplund, Bjerreboværket og Åstruplund.

Derudover har Region Midtjylland og Horsens Vand A/S har været involveret i indsatsplanen, og den har været drøftet i Horsens Kommunes koordinationsforum for vandforsyning (KOVA).

Ud over indsatser over for landbruget indeholder Brædstrup Indsatsplan mulige tiltag i forbindelse med byudvikling, råstofudgravning, forurenet jord og slam, virksomheder, overfladevand og vejvand, gamle boringer og olietanke samt vandindvinding.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Brædstrup Avis

BHK fandt lotteri-vinder

Annonce
Forsiden netop nu
Brædstrup Avis

Er Horsens en grøn kommune?

Annonce