Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Fanø-forlig ses - men det er sjældent

Fanøs kommunaldirektør slog fast, at man ikke kan udbetale penge til borgere, fordi det er synd for dem. Men efter juridisk rådgivning fra århusiansk advokatfirma valgte kommunen alligevel at indgå forlig og udbetale erstatning til tre familier.
Annonce

Forlig: I forbindelse med de tre meget omtalte og ikke mindst omstridte børnesager fra Fanø, hvor tre forældrepar på øen uretmæssigt blev mistænkt for at have misrøgtet deres børn, tilfaldt der før sommerferien erstatningspenge til forældrene som følge af, at Fanø Kommune indgik et forlig med dem.

Det skete på trods af, at kommunaldirektør Vibeke Kinch ellers i et tidligere interview med Ugeavisen Esbjerg sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Avisen spurgte for flere måneder siden, om man i Fanø Kommune havde overvejet at udbetale en erstatning til familierne for det, de havde været udsat for af kommunens sagsbehandlere, hvortil kommunaldirektøren svarede:

- Vi har ikke nogen lovhjemmel til at udbetale nogle penge til borgere. Vi kan ikke sige, det er synd for dig, og så får man x antal kroner. Det kan man simpelthen ikke, lød det fra kommunaldirektøren.

Annonce

Erstatning var en overraskelse

Den udlægning bakkes op af professor i socialret, John Klausen, der arbejder ved Aalborg Universitet. Han forklarer, at helt grundlæggende findes der ikke en ”det er synd for” paragraf. Det vil sige, at man ikke må begunstige særlige mennesker. Det er der ikke hjemmel for i loven.

Cand. jur. Louise Schelde Frederiksen, der har været med som bisidder for familierne ved flere møder med Fanø Kommune, var også overrasket ved nyheden om forliget og kaldte det ”sjældent, hvis nogensinde sket, at en kommune vælger at gøre det.”

Men i Fanø Kommune valgte man altså at betale en kompensation til hver af familierne samt afholde udgifter til børnepsykologer samt juridisk bistand. Det skete blandt andet på baggrund af, at man havde rådført sig juridisk med Klaus Josefsen, der er advokatfuldmægtig hos Printz Advokatfirma i Århus.

- Vi bad Klaus Josefsen vurdere mulighederne i en erstatningssag. Hans vurdering var, at der var en begrundet risiko for, at en erstatningssag efter omstændighederne ville gå kommunen imod. Og derfor indgik vi et forlig med de tre forældrepar. Det godkendte byrådet i øvrigt også i august, forklarede Vibeke Kinch til Ugeavisen Esbjerg, inden hun i fredags forlod jobbet som kommunaldirektør på Fanø.

Annonce

Økonomisk ansvarligt

Klaus Josefsen bekræfter, at Fanø Kommune er blevet rådgivet om, at der er juridisk grundlag for at indgå de forlig, der konkret er indgået. Han forklarer endvidere, at det sker, at kommuner indgår forlig med privatpersoner og også erhvervsvirksomheder.

- Vi har fulgt de pågældende sager i Fanø Kommune og også rådgivet kommunen ganske tæt i forbindelse med dem. Og det er helt rigtigt, at vi har meddelt Fanø Kommune, at der er grundlag for at indgå forlig, og at det er en løsningsmodel, som kommunen kunne vælge. Og som det efter omstændighederne også var hensigtsmæssigt at vælge, siger Klaus Josefsen.

Han forklarer, at de til brug for rådgivningen af Fanø Kommune både har modtaget og indhentet forholdsvis omfattende oplysninger omkring de pågældende børnesager. Klaus Josefsen ønsker ikke at gå ind i de specifikke forhold, der har dannet grundlag for den konkrete rådgivning, herunder om forligsløsningen, men han siger:

- Juridisk handler det blandt andet om dét, man kalder procesrisko i sager, hvor der rejses krav om erstatning eller krav om økonomisk kompensation på grund af et bestemt myndighedsforløb, en bestemt håndtering. Kommunerne har en forpligtelse til at handle økonomisk ansvarligt, ja de skal kort og godt forvalte skatteborgernes penge fornuftigt. Kommunerne har desuden en skønsmargen i forhold til, hvad der er det bedste at gøre i erstatningssager, og her var vores konklusion, at det rigtige var at indgå forlig.

Man har med andre ord vurderet, at det ville være blevet dyrere for Fanø Kommune, hvis den ikke havde indgået forlig med familierne?

- Kommunerne har som nævnt en forpligtigelse til at handle økonomisk ansvarligt, og det er det, vi juridisk vurderer, Fanø Kommune har gjort her.

Der er flere, som overfor os har fortalt, at de er bange for, at det her nu skaber præcedens fremadrettet. Kan det det?

- Den bekymring kan jeg så klart mane i jorden. Der skal i hver eneste sag - på baggrund af det konkrete forløb og de konkrete omstændigheder - være et grundlag for, at der kan udbetales kompensation eller en eventuel erstatning via en forligsløsning. Det er naturligvis ikke sådan, at enhver simpel myndighedsfejl berettiger til erstatning eller kompensation. Der foretages en begrundet risikovurdering i de enkelte sager, så der er ikke tale om en gavebod. Og sagerne her kan ikke danne præcedens og en form for retskrav i senere sager, siger Klaus Josefsen.

I forhold til kommunaldirektør Vibeke Kinchs udtalelser om, at man ikke kan betale penge til borgere, fordi det er synd for dem, siger Klaus Josefsen, at det har hun generelt ret i, men:

- Nu har kommunen så fået tæt juridisk rådgivning gennem de seneste fem måneder, og det har altså vist sig, at der er mulighed for at indgå et økonomisk forlig, som der i børnesagerne fra Fanø er gjort.

Selv fortæller et af forældreparrene, at den økonomiske kompensation, som de har modtaget fra Fanø Kommune, ikke dækker over en fjerdedel af de reelle udgifter, som de har haft i sagen. Forældreparret understreger ligeledes, at der ikke er betalt en erstatning, men at Fanø Kommune udelukkende har dækket en del af de dokumenterede merudgifter, som familien har haft i forbindelse med sagen

- Vi er påvirket af sagen i en sådan grad, at det vil have konsekvenser for os resten af livet. Men vi vil ikke bruge mere tid på Fanø Kommune og en eventuel retssag mod dem, som kan tage op til flere år. Derfor valgte vi at tilbyde dem at indgå et forlig med os, lyder det.


Klaus Josefsens vurdering var, at der var en begrundet risiko for, at en erstatningssag efter omstændighederne ville gå kommunen imod. Og derfor indgik vi et forlig med de tre forældrepar.

Kommunaldirektør Vibeke Kinch


Børnesager har kostet dyrt

Foruden de store image-mæssige konsekvenser for Fanø har de omtalte børnesager fra øen efterhånden udviklet sig til at blive en dyr affære for kommunens i forvejen anstrengte økonomi.

Der har således været udskrivninger til forliget med forældreparrene, udgifterne til familiernes juridiske assistance, afholdelse af udgifter til børnepsykologer, udgifter i forbindelse med afskedigelse af både Social og Myndighedschefen samt teamlederen for området samt udgifter til advokatrådgivning fra Printz Advokatfirma.

Derudover har BDO Revision faktureret Fanø Kommune 127.712 kroner i juli 2020 for de eksterne rapporter, som firmaet udarbejdede for Fanø Kommune i forbindelse med sagerne. Det har Ugeavisen Esbjerg fået oplyst via en aktindsigt.

VISO analysen, som også resulterede i hård kritik af Fanø Kommunes sagsbehandling, blev gennemført som led i opgaven omkring beredskabsplanen og kostede således ikke noget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Esbjerg

Succes for frokostpop

Annonce